Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. juni, 2016


Sheldan Nidle - 14. juni, 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Et antall ting som har skjedd er i ferd med å forandre hvordan denne verden opererer. For øyeblikket skjer det en hel rekke nye ting som gjør implementeringen av Lysets nye finans- og valutasystem mulig. Denne serien av forandringer tvinger de mørke og deres lakeier ut av mørket slik at de må vise seg frem i Lyset. Deres siste desperate forsøk på å forsinke det uunngåelig er derved blitt forpurret. De mørke har nå mistet alle muligheter til å gjemme seg og skape forsinkelser. Det nye systemet tvinger de mørke til å stå til rette for sine handlinger og dette har i realiteten feid dem ned fra sine pidestaller. En rekke forskjellige pengefond er nå i posisjon til å kunne settes i gang formelt. Og på samme tid kan de som har ansvaret for de mange massearrestasjonene og introduksjonene av Amerikas NESARA republikk se at det åpner seg et vindu for deres egne planlagte fremstøt. Det har krevd en del "prøve og feile" operasjoner før de nå endelig føler at suksessen er innen rekkevidde. De mørkes tilsynelatende omnipotens nærmer seg nå sitt endelikt og totalt sammenbrudd. Vi er stolte over våre allierte på Jorden og den enorme fremgang deres fantastiske programmer nå har. De resultatene vi har ventet så lenge på og som er så avgjørende, er nå svært nær å manifestere!

Mens alt dette skrider frem, kan de mørke se at deres endelige fall er nær. Deres talløse lakeier er overhodet ikke i stand til å stanse det som Lyset gjør. Således er mange programmer nær å motta sine første finansieringsutbetalinger og de av dere som er utpekt til å være mottakere kan føle i hjertene deres hvor nær forestående det hele nå er. Kabalen vet også at deres mange "kjøpte" regjeringer rundt om i verden er i ferd med å kollapse. Summen av alt dette har bragt denne virkeligheten helt frem til terskelen til et mektig skifte fra mørke til Lys. Således er det en del svært interessante ting som begynner å komme til syne. Den sittende regjeringen i USA må bare sitte og se på at deres viktigste støttespiller, Federal Reserve systemet, har begynt å svinne hen etter hvert som det nye Finansdepartementet tar over deres mange funksjoner. Inntekter som de tidligere fikk fra internasjonale kilder under tvang, er ikke lenger tilgjengelige. De delene av militærvesenet som tidligere formelt har støttet den sittende regjeringen, er nå i ferd med å slå seg sammen med dem som er for gjenopprettelsen av republikken. Disse begivenhetene er begynnelsen på en prosess som vil bringe dere en sterk etterlengtet ny virkelighet! Vi avventer mens disse nye regjeringene kommer på plass. Da kan en hel rekke av begivenheter sette i gang!

Vi har til hensikt å be Agarthanerne tre frem for dere etter at en rekke nye regjeringer formelt er kommet til makten. Introduksjonen av dem vil være nøkkelen til at de Oppstegne Mesterne kan komme i posisjon for å gi dere et sett av helt avgjørende sannheter. Hensikten med disse sannhetene er å gi dere den nødvendige bakgrunn for det vi først kan gi dere når våre millioner av mentorer er på plass på denne kloden. Det er helt nødvendig at hver enkelt av dere individuelt forstår Anunnakienes onde hensikter. Så snart dette til fulle er forstått, kan vi gå videre til hvordan Anunnakiene da organiserte denne verdenen. Deretter må vi gå hele deres historie etter sømmene og vise dere hvordan kjerneelementene i deres tro og oppfatninger ble innpodet i dere gjennom årtusenene. Når dette er gjort vil dere begynne å oppdage hvordan lakeiene har benyttet disse forvrengte oppfatningene til å opprettholde kontrollen over dere. Disse verktøyene deres må ødelegges og da vil dere få lære hvilket fantastisk under og potensial deres frie vilje er. Når dere tar dette i bruk sammen med at mentorene arbeider sammen med dere, vil dere oppnå å få tilbake en del av deres evner og kraft. Dette er likevel bare en forsmak på det dere virkelig er i stand til.

Vårt mål er å bringe dere helt frem til terskelen til at dere kan gjenvinne resten av deres potensial. Disse nye evnene og deres indre kraft vil forberede dere til den aktuelle prosessen som vil finne sted i løpet av de tre dagene i Krystall Lys Kamrene. Agarthanerne vil hjelpe dere. Det er denne nye unionen som vil gjøre denne stjernenasjonene så unik og hjelp dere i denne avgjørende viktige prosedyren. Denne begivenheten vil for alltid forandre menneskene med begrenset bevissthet som i dag bebor denne virkeligheten. Anunnakiene i sin hensynsløse ondskap delte denne verden inn i "de som har" og "de som ikke har". Vår oppgave er å sørge for at alle vender tilbake til sine opprinnelige Selv. Gjennom dette vil det dannes en gruppe opplyste Vesener som sammen med deres Oppstegne Mestere, skal være voktere og beskyttere av de fire vann-verdenenes riker. Denne nye stjernenasjonen skal gjenforene både dere og den Cetaceiske nasjonen.* Sammen skal dere hjelpe den tidligere Anchara Alliansens verden i den mektige oppgaven med å finne og manifestere sine Lys-Kropper. Dere vil også få hjelp fra dem i den Galaktiske Føderasjonen som er slektninger av disse tidligere mørke sjelene. Alt dette vil være forløperen til en vidunderlig tidsalder med fred for alle Vesener i denne galaksen!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres rike befinner seg for øyeblikket midt oppe i en mektig forvandling. For lang, lang tid tilbake rigget Anunnakiene til en verden som var skjebnebestemt til å gjøre hver enkelt av dere til menneskelige roboter. Manifesteringen av mange Oppstegne Mestere gjorde at denne prosessen for en tid ble stanset. Etter flere årtusener klekket de mørke ut en ny plan for å forandre denne virkeligheten på drastisk vis. Disse onde planene ble igjen stanset av den plutselig fredsproklamasjonen fra Anchara kontinuumet i 1995. Disse budskapene hadde til hensikt å skape fred og ble ytterligere forsterket av AEONs og Erkeengel Mikaels kunngjøringer. Denne plutselige slutten på de galaktiske krigene gjorde det umulig for Anunnakiene å holde frem med sine planer. Så fulgte en periode av stillhet. I løpet av den tiden greide vi å sette opp en plan som raskt ble godkjent av Himmelen. Det påfølgende tiåret har nå brakt oss frem til at Lyset er blitt den dominerende kraften og et nytt rike for alle. Halleluja! Halleluja!

Når vi nå står ved begynnelsen av et nytt Lysets rike for overflatemenneskeheten, jubler vi over hvordan Himmelen har lagt til rette for denne monumentale seieren! Vi følger årvåkent med mens dere bruker deres nye bevissthetsøkning til å forberede denne vakre kloden til en tid hvor menneskeheten virkelig kan gå inn i sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaias riker. Som et ledd i dette er dere i ferd med å etablere prosjekter for å rense opp Gaias hav, kontinenter og atmosfære. Den mørke kabalen har arbeidet utrettelig for å forgifte dem og gjøre mesteparten av menneskeheten syke. Men dere har kommet sammen og gjort denne storslagne seieren mulig. Vi er takknemlige for alt dere har gjort og har brukt våre kollektive evner til å ytterligere forsterke det vi alle sammen så inderlig ønsker. Det er deres dypeste, mest inderlige ønsker som forteller denne virkeligheten hva dere i sannhet ønsker, ikke bare for denne kloden, men også for hele denne galaksen. Fortsett å holde dere på denne positive veien, kjære Sjeler! Det beste er nå i ferd med å manifestere rundt dere.

Himmelen oppfordrer oss daglig til å fortelle dere at et storslagent skifte er underveis og kan ikke stanses. Den mørke kabalen innser dette og vet nøyaktig hvor nære vi er en seier som vil gjøre at alle kan få tilbake sin fulle bevissthet. Skaperens energier fosser inn i denne sektoren av det fysiske Skaperverket. Disse energiene er i ferd med å etablere et nytt rike av vidunderlig velstand, fremgang, forbløffende frihet og åndelig kraft. Denne virkeligheten er i ferd med å forandre seg, hvilket de som er involvert i studiene av det ytre rom er fullstendig klar over. Det er bare de som befinner seg helt på tampen av sitt herskervelde og stadig mister mer av sin tidligere makt, som har skapt frustrasjoner for dere. Kast disse frustrasjonene av dere. Vær ett i Lyset og bli vitne til at en serie storslagne forandringer skjer rett for øynene på dere. Betrakt disse som de vidunderlige forvarslene de i sannhet er. Vær rede til å forklare dette for alle dere kjenner. Gi aldri mere etter, kjære barn, for manipulasjoner og blatant uærlighet. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi er svært nær mållinjen for en rekke viktige prosjekter. Vær tålmodige. Vær fokusert. Mange vidunderlige gaver er rett før de blir realisert. I denne helt utrolige tiden, gi ikke opp nå, like før seieren kan proklameres. Bare vit at vi elsker dere med hele vårt hjerte! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge