Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14 april, 2015

Sheldan Nidle - 14 april, 2015

13 Kan, 2 Kank’in, 11 Ik


Selamat Jarin! Vi kommer nok en gang med veldig gode nyheter! De som arbeider sammen med våre samarbeidspartnere på områdene som dreier seg om bankvirksomhet og penger, rapporterer at et antall avgjørende viktige fonds nå er i ferd med å bli utløst. Disse midlertidige pengeressursene er ment å gjøre det mulig å fastsette en levedyktig plan for en rekke velstandsprogrammer. Således er vi kommet mye lenger på veien mot å få utløst velstandsfondene, og med dette, grunnlaget for fremveksten av nye regjeringer og styresett. Alt dette er kun ytterligere bevis på at dere omsider vil motta en omfattende velstandspakke i de kommende ukene. Faktum er at disse begivenhetene også vil føre oss mye nærmere "avsløringen". Vi har aldri vært så nær tidspunktet for at avsløringen vil skje. Flåten vår har nøye overvåket Gaia gjennom mer enn to tiår. Hun er inne i en syklus hvor mange av hennes arter av planter og dyr er i ferd med å bli utryddet. Hennes mange forskjellige naturmiljøer blir fortsatt hensynsløst misbrukt og ødelagt av den mørke kabalen og deres medløpere. Dette er årsaken til at Gaia har trappet opp styrken i sin respons på denne stadig pågående ødeleggelse av økosystemene hennes. Vi anbefaler på det aller sterkeste at de som er ansvarlige slutter med dette og avstår fra disse ondsinnete handlingene. Gaia er rede til å forsvare disse truede økosystemene med alle midler.

Selv om disse sakene er svært alvorlige, kan dere bidra til å redusere de negative effektene gjennom å protestere og kreve tiltak som reduserer belastningen på økosystemene. For å si det rett ut, la oss fastslå med sikkerhet at deres overflaterike er raskt på vei mot et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake når det gjelder dets mange økosystemer. Det som er påkrevet er en mektig protestbevegelse mot den mørke kabalen og deres avskyelige handlinger. For øyeblikket besitter dere mulighetene til å gripe inn og tvinge frem de nødvendige forandringer. Vi ser det slik at kun arbeidsinnsats fra våre allierte på Jorden kan gjøre dette på en effektiv måte. Det finnes teknologi som i den nære fortid har hjulpet Gaia enormt i hennes pågående kamp for å overleve. Det er mange som i all hemmelighet bidrar med å hjelpe Gaia på denne måten. Vi takker dere fra dypet av våre hjerter for deres kjærlighetsfulle hjelp. Det er vår oppgave også å hjelpe Gaia å motstå disse mange hensynsløse handlingene fra de mørke. Dette er likevel bare noen av de programmene som fortsatt blir utført av disse erkekjeltringene. Vi blir ytterligere hjulpet av Agarthanerne som bruker sine hemmelige posisjoner til å sabotere disse motbydelige handlingene. Snart vil våre medarbeideres innsatt bringe dere nye regjeringer og styresett slik at det kan bli satt en endelig stopper for dette tøvet.

Når dere leser dette, så ha hele tiden klart for dere at penger og bankvirksomhet bare er midlertidige tiltak. Den endelige løsningen er å kvitte seg med penger helt og holdent når det rette øyeblikket kommer. Foran dere ligger en teknologi hvis eneste hensikt er å erstatte det nåværende systemet. Dette systemet, som dere for øyeblikket kjenner og bruker, er et meget sinnrik konsept som de mørke har funnet opp. Så lenge dette fortsatt eksisterer, er dere på et eller annet vis uvitende slaver av det. De mørke utviklet dette finanssystemet på en meget kløktig måte slik at de kunne holde dere i en situasjon hvor dere villig lot dere manipulere. De mørke var allerede i den siste etappen med anvendelsen av sine forskjellige leketøy, og det var rett før de skaffet seg total eierrett over dere. Anunnakiene og lakeiene deres på Jorden hadde en plan som skulle nå sitt høydepunkt i 1996. Men før dette skjedde, gjorde Anchara Kontinuumet et generelt dekret, som fikk alle disse planene til å falle fra hverandre. Deres mål om total kontroll var plutselig en saga blott og Anunnakiene ble tvunget til å overgi sitt “spill” i Himmelens hender. Men lakeiene deres nektet å gjøre det samme og kastet seg for en periode ut i en ny runde med forsøk. Resultatet av dette var en rekke konflikter, som ledet til 11. september og enda et desperat forsøk på å fullføre Anunnakienes store plan.

Dette andre scenarioet begynte å slå feil til og med før de to tårnene var nede. Lyset lykkes med å skape en omfattende bølge av fred som roet verden ned. For å motvirke dette vedtok de mørke to amerikanske “Patriot Acts” og startet en offensive under falsk flagg, som de kalte “krigen mot terror”. En kort stund hadde de suksess med dette. Imidlertid var alle deres anstrengelser dømt til å mislykkes. Nå eksisterer det nye organisasjoner som har til hensikt å frigjøre denne kloden ut av deres ondskapsfulle agenda. De mørke kan nå ikke gjøre annet enn å se på mens den amerikanske dollaren, som en gang var totalt enerådende like etter den andre verdenskrigen, hjelpeløst nærmer seg det punkt hvor den går ut av bruk. Dollaren vil bli erstattet av en ny verden med edelmetall-baserte valutaer, ledet an av en gruppe regionale pengeenheter. Bank og finanssystemet vil også bli frigjort fra Federal Reserve systemets klør. Dette nye bank- og finanssystemet vil, som vi tidligere har sagt, raskt bli erstattet av nye teknologier som vil gjøre slutt på det nåværende økonomiske systemet som er fundamentert på gjeld og utbytteri, og erstatte det med overflod og glede! Denne nye teknologiene vil også frigjøre dere fra å fortsette på veien mot deres undergang! Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Velsignet være Himmelen og alle som på så vidunderlig vis bidrar til fremgangen i denne storslagne healingen! Mange grupper, som lenge har vært knyttet til vår innsats for å befri dere og heale dere etter de mørke herskeres undertrykkelse, har greid å utføre et enormt verdsatt under! De har greid å legge forholdene til rette slik at et antall truster kan bruke av sine pengemidler til å utstede et antall spesielle obligasjoner og til humanitære fonds. I løpet av få uker vil disse pengene omsider bli utlevert og distribuert. Dette betyr at Mester St. Germain og andre kan begynne å fullføre utbetalingene av de mange velstandsfondene. Mange av dere er således svært nær å motta en generell utlevering av disse velstandsfondene. Vi flommer over av fryd for at denne delen av healingen deres er nært forestående. De mørke har gjennom lang tid greid å forsinke dette, men den første sprekken i deres mur av hindringer vil nå bli synlig for alle. Denne sprekken vil bli gjort enormt mye større av andre programmer som er skjebnebestemt til å se det strålende dagens Lys!

I løpet av de siste ukene har Himmelen sluppet løs en mengde virkelig vidunderlige energier på dere. Disse Lysenergiene etablerer faktisk nye basisverdier i alle chakraene deres. Disse grunnleggende avlesningene vil så bli sammenliknet med de energiene dere nylig greide å "ta inn", for å gi et sant mål på hvordan dere for øyeblikket utvikler dere. Healingkunsten, som er i kontinuerlig forandring og utvikling, trenger dette for bedre å kunne vurdere helsetilstanden til hver og en av dere. Når den tid kommer, vil deres økende bevissthet, så vel som chakraene deres som er i kontinuerlig utvikling, være et mere nøyaktig mål å hvor langt dere er kommet i deres tilheling. Vi har til hensikt å hjelpe dere, så snart de ulike belæringene er gjennomført, med den generelle globale healing. Gjennomføringen av dette er ment å forberede dere til det som Agarthanerne og de mange som utgjør deres åndelige familie, ønsker å gjøre. Og det er å sette dere trygt og sikkert på veien som leder frem mot kontakt. Når det øyeblikket kommer kan dere omsider høre Agarthanerne, som har vært våre beskyttere gjennom tusenvis av år.

De fleste av dere er svært klar over at dette riket enten er på vei mot en total katastrofe eller på vei mot en særdeles velfortjent "ny start". Vi har samarbeidet med Himmelen for å rydde veien mot denne "nye starten". De store flåtene av skip som for øyeblikket som befinner seg rundt hele Jorden er nok en årsak til at dette overflateriket virkelig er på vei mot en "ny start". Den mørke kabalen innser omsider at denne verdens skjebne ikke ligger i deres hender. Fortsett å være positive og holde fokus på deres mange vidunderlige oppgaver. Dere er aldri alene. Vi, eller de i Himmelen som veiledere dere, overvåker dere hele tiden nøye. Vær hele tiden klar over dette og be oss om å hjelpe dere på en eller annen måte. Vi har avgitt løfte om å gi dere trøst og sørge for å hjelpe dere på ulike vis. Vi oppfordrer dere til å be og be om vår hjelp. Vi hjelper dere med glede. Det er mange som har vanskeligheter med å forstå dette. Ikke desto mindre er vi her! På mange måter befinner vi oss nå i den mørke timen før daggry! Vær rede til å se Solen stige opp igjen og vær i uendelig glede for det!!! Halleluja!

I dag har vi fortsatt med budskapene om denne deres store reise. Vi forstår alt hva det innebærer for dere. Til tider er det særdeles frustrerende og bekymringsfullt. Legg merke til at Lyset er i ferd med å vinne og snart vil alt dette bare være som en grusom, mørk drøm for dere!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge