Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. mars, 2017


Sheldan Nidle - mini oppdatering 14. mars, 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! Ting skrider ikke frem så raskt som det var planlagt. Vi ber dere om å fremvise den ytterste tålmodighet for å minimalisere frustrasjonsnivået. Den Galaktiske Føderasjonens kontakt og kommunikasjons-personell arbeider daglig for å sørge for at alt utfolder seg så nær de forhåndsbestemte datoene som det overhodet er mulig, med Himmelens hjelp. Himmelen forsikrer oss om at alle de nødvendige tiltak blir tatt for å gjøre Revalueringen og NESARA Republikken til virkelighet. Vi blir stadig minnet på at en spesiell dispensasjon er i kraft og at denne meget snart vil muliggjøre arrestasjonen og isoleringen av den mørke kabalens lakeier. Vi nærmer oss også det punkt hvor himmelen kan komme til å autorisere en landing tidligere enn den etter planene skulle has skjedd, for å sikre at alle Himmelens dekreter blir utført til punkt og prikke. Den grad av forsinkelse som nå skjer i deres overflateverden er det siste man ønsket seg akkurat nå. Hele infrastrukturen som kreves for å gjennomføre et antall dekreter fra Himmelen, er usedvanlig kompleks. Det er ikke utenkelig at dere vil ha behov for en type intervensjon fra Himmelen for å sørge for at en del nøkkel-kunngjøringer faktisk blir gjort. Vi står klare til å gjør dette dersom Himmelen gir dekret om det. Vi vil snakke med dere neste uke når vi antar at en del fantastiske fremskritt virkelig vil være mulige. Over og ut til da.


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge