Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. februar, 2017


Sheldan Nidle - 14. februar, 2017

8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

Selamat Jalwa. Vi går nå inn i en ny del av vår felles reise. Den mørke Kabalen føler seg, som vi nevnte i forrige budskap, ganske trygge siden de forskjellige avtalene med hensyn til deres abdikasjon fra makten tilsynelatende gir dem en slags midlertidig sikkerhet. Faktum er at vi har til hensikt å få disse avtalene ut av verden så snart vi har tatt de første skrittene i den meget kompliserte distribuerings-prosessen. Straks dette er gjort, er det neste steget å bringe inn den nye Republikken. Denne handlingen har til hensikt å terminere Federal Reserve Bank og få en endelig slutt på USA, Inc.¹ Denne prosessen kan omsider terminere den nåværende Kongressen og rydde veien for en formell kunngjøring av en helt ny ledelsesmodell basert på NESARA. Det er dette nye styresettet som kan gjøre det mulig for en ny virkelighet å manifestere og legge alt til rette for en formell kunngjøring som avslører hele sannheten om vår eksistens og vårt nærvær. Den vil i tillegg levere en virkelighet med en evig velstand for alle og deres personlige frihet og uavhengighet. Det er i dette riket at alle forbløffende begivenheter kan skje. Vi ser frem til, sammen med dere, å skape en hel hærskare av positive nye virkeligheter.

Alt dette er langsomt, men sikkert på vei mot en særdeles vellykket fullførelse. De problemene som en møter i disse dager er et direkte resultat av de mange forandringsfaser denne spesielle kloden er på vei gjennom. Vi har også bevitnet den ekstreme forsiktigheten til dem som har makten. Så snart denne vanskelige situasjonen er løst, kan vi vende tilbake til en lettere og raskere operasjonsmodus. Inntil så skjer, kan dere forvente at ting vil gå litt i rykk og napp. Mange elementer er i ferd med å komme sammen og vil hjelpe til å utforme en ny tid med fremskritt og løsninger. Alt dette overvåkes av dem som har makten og gjorde de avtalene som om kort tid må korrigeres. Når dette skjer, kan dere forvente en lang rekke arrestasjoner og spesielle prosedyrer for å isolere kabalen fra disse nye virkelighetene. Inntil da vil Kabalen kanskje føle at de har ridd stormen av. Faktum er at den tiden de frykter aller mest ligger like bak horisonten. Det er nødvendig å etablere et nytt rike helt fritt for alle de hindringene som svindelen og løgnaktigheten til kabalen og deres mange medløpere har skapt. Forandring er umiddelbart forestående.

I løpet av de siste få årtiene begynte kabalens makt langsomt å avta. Men de mørke og lakeiene deres syntes å være akkurat som før. Likevel var skjedde det hele tiden bitte små forandringer som endret landskapet over tid. Da Anunnakiene så hva det Ancharianske kontinuumet hadde gjort, fikk de plutselig behov for å forandre hvordan ting skulle gjøres for å nå sine mål. Denne forandringen var det nødvendig å ta tak i. De mørke måtte i tillegg gjøre en ny vurdering av hvordan vi skulle passe inn i dette nylig omkalfatrete maktpuslespillet. Flåtene våre var ankommet langt borte fra og ble raskt kastet inn i kampens hete. Vårt oppdrag var basert på å gjennomføre en serie direktiver gitt av Himmelen. Disse direktivene ble gitt for å hjelpe menneskehetens tilbakevenden, på det guddommelig rette tidspunkt, til sin tidligere tilstand som fullt bevisste galaktiske mennesker. De som hadde makten i denne gamle virkeligheten var langt fra forberedt på å gi menneskeheten et så omfattende nytt sett av evner. Deres primære mål var å opprettholde status quo. Prosessen som skulle forandre dette riket var etter deres synspunkt, noe man raskt burde kunne bli enige om å kaste på båten.

Slik begynte en lang kamp som syntes å gå i retning av løsninger som gikk i Lysets styrkers favør. De var basert på å bruke Kjærlighet og Lys for å ende det lange tyranniet til de mørke og lakeiene deres. Dette skapte en grunnleggende restrukturering som signaliserte en økende svekkelse av de mørke Ancharianerne. Denne prosessen hadde ført til at de måtte restrukturere sin maktstruktur og dette gav på vidunderlig vis Lyset og det styrker muligheten til å oppnå sin lenge etterlengtede triumf. I dette voksende makttomrommet syntes det som om Lyset hadde en strategi som gav indikasjoner om suksess. Dette var en tid for å drømme i hemmelighet om suksess og pløye seg frem med de virkemidler som kunne oppnå den. Vi kom inn i dette riket og brukte vår visdom og kunnskap til å bistå Lyset og bringe Inner-Jordens samfunn inn i kampen. Det som har skjedd nå i det siste er bruk av Himmelens støtte for å gjøre det mulig for alle Lysets mål å manifestere. Dette er en særdeles løfterik tid med hensyn til møysommelig å skape et nytt og vidunderlig rike!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne tiden er kjennetegnet av et mildt og stillferdig skifte fra en verden basert på evig tyranni til en verden hvis fundament er Kjærlighet og Lys. Disse subtile endringene synes som om de fortsatt gjenstår å skje. Maktstrukturen har blitt endret langsomt, men sikkert. Det var her Himmelen forstod at dette enormt omfattende skiftet krevde det som utvendig sett først virket merkelig og på feil spor. De som har kontrollen og makten i dette riket hadde en agenda om å skape en serie generelle katastrofer. Himmelen må forandre på dette slik at en alternativ vei kan bli en ny norm. Dette er vanligvis tidkrevende. Imidlertid er dette forandringer i samsvar med en strategi som på velsignet vis blir gjennomført av Himmelens øverste ledere. Vi anerkjenner dette og takker for den uendelige nåde og dype Kjærlighet som gjennomføringen av dette dekretet krever.

Denne prosessen ledet av Himmelen, skjer på en slik måte at alt blir fullført til den tid Himmelen har fastsatt. De som nå er i ferd med å fullføre disse mektige endringene er fullt klar over de kompliserte subtiliteter som kreves. En rekke meget lange og inkluderende dekreter ble benyttet for å muliggjøre at alt ble gjort slik Himmelens plan krevde. Vi er meget stolte av de av dere som hjalp oss å oppfylle våre mange roller i denne seksjonen av den fysiske virkeligheten. Det som gjenstår er i ferd med å bli fullført slik Himmelen så mirakuløst visualiserte. Dette storslagne prosjektet er i ferd med å bringe mange deler av dette bevisste riket sammen til en helhet. Enda en gang må vi få takke og velsigne dere. Det har vært en særdeles vanskelig, men likevel frydefull reise. Den neste etappen kan med letthet bli særdeles tilfredsstillende. Vi Mestere forstår kompleksiteten og subtiliteten i denne planen. Vi kan ikke annet enn å oppfordre dere til å nyte de undere den vil avstedkomme. Mange forbløffende deler vil raskt komme til å skje.

Denne tiden er virkelig den mest unike i dette svært komplekse dekretet. Som vi tidligere har slått fast, befinner dere dere på en guddommelig reise og denne vil om kort tid begynne å gjøre flere merkelige svinger. Det er av vital betydning at dere forholder dere fornuftsmessig til det som skjer og fortsetter med deres særdeles positive visjoner og visualiseringer. Hovedmålet er å gi dere velstand for alle, frihet og uavhengighet, og guddommelig veiledning. Vi gjør dette med hjelp av våre hemmelige, hellige samfunn og våre familier fra verdensrommet og det åndelige. Dette prosjektet er, som dere vel kan forestille dere, et omfattende skifte fra deres nåværende virkelighet til en virkelighet som krever et rike av mye høyere bevissthet. Det er her folkene fra Agartha og fra mange steder i galaksen kommer inn. Vi er alle opprømte og begeistret for det dere har gjort. Undervurder aldri deres egen viktighet. Dere er de helt avgjørende, gjenværende medlemmer av dem som har overlevd det forferdelige press og vanskeligheter i de siste 13 årtusenene. Det er dere som om kort tid, på det gudommelig rette tidspunkt, i fryd og glede vil vende tilbake til full bevissthet! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi er stolte av dere. Til tross for det som syntes som overveldende odds, har deres sterke tro og visjoner gjort triumfen mulig! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ USA, Inc. = USA Incorporated, den korporasjonen som eier og styrer Amerikas forente stater på illegal vis. Valgene i USA har ingen verdi fordi makten likevel finnes et helt annet sted en blant “de folkevalgte”. Den de facto regjeringen i Washington er bare en “front” (som fasadene i de gamle western-byene) og dens rolle er primært å skape en illusjon av demokrati i USA.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge