Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. January, 2014

Sheldan Nidle - 14. January, 2014

13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med gode nyheter! Våre samarbeidspartnere på Jorden ar travelt beskjeftiget med å sørge for at det som er dere gitt manifesterer slik vi ønsker. Det er av avgjørende betydning at dere alle lever i velstand, er frie og at den lange rekken med gjeldsforpliktelser dere har forsvinner. Denne velstanden er ikke egentlig en gave; det er heller slik vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til dere for at dere har greid å fortsette å stå klare og villige til å bringe inn denne nye virkeligheten for menneskeheten. Dere hadde alle mot til å hjelpe oss ved å vise deres intensjon ved å enten kjøpe en valuta som skulle revalueres eller på annen måte ta del i de ulike velstandsprogrammene. Det dere nå mottar er en anerkjennelse fra alle oss for deres guddommelige samarbeid i et antall helt avgjørende prosjekter. Og mer vil komme. Disse raske stegene vil gjøre at nye regjeringer og styresett kan komme på plass. I tillegg er det slik at deres intensjoner tillater at vi på lovlig vis kan arrestere og så stille for retten, en hel hærskare av ”kjeltringer” fra den mørke kabalen. Denne operasjonen er igjen avhengig av deres mest velvillige samarbeid. Disse begivenhetene vil raskt føre til avsløring av alt som har vært holdt hemmelig for dere. Deretter kan vi henvende oss mer direkte til dere og legge alt til rette for masselandinger. Det er mye som må kommuniseres til dere i løpet av en kort tidsperiode.

Deres nåværende kabal-sponsede regjeringer har kontinuerlig fremvist en slags likegyldighet og alvorlig fiendtlighet mot oss. Vi har fulgt med gjennom flere tiår på hvordan de brukte sine hemmelige operasjoner til å sende flåter av skip ut i verdensrommet rundt Jorden, utfordret oss i hele solsystemet og har gjort det ganske tydelig at de ønsket at vi skulle fjerne oss herfra. Vi har meddelt dem i mange møter om hvilken dyp hengivenhet og lojalitet vi har til Himmelens hellige dekreter. Nylig har vi til og med måttet forsvare oss mot angrep fra skipene deres og så oss nødt til å ødelegge visse underjordiske baser som var i gang med å planlegge regelrett krig mot oss. Vi er ikke her for å krige. Vi er her på vegne av Himmelen for å være deres mentorer på veien tilbake til full bevissthet. Det har aldri vært meningen at dere skulle være slaver som de kunne skalte og valte med som de ville. Ingen av de unnskyldningene de har brukt for å gjøre dette er lenger akseptable. Vi er her for å beskytte et lovlig, ikke-voldelig skifte i bevisstheten deres. En enorm bevegelse eksisterer nå over alt på planetens overflate, som arbeider helt og fullt for full bevissthet, frihet og for deres personlige uavhengighet.

Den oppgaven vi er gitt er å beskytte denne bevegelsen og hjelpe den å blomstre. Dette gjør vi. Vi er ikke her for å kaste ut de mørke ved bruk av vår teknologiske overlegenhet. Deres mot, list og besluttsomhet er i ferd med å sikre en storslagen seier over dem som så alvorlig har undervurdert dere. Vårt oppdrag er å følge med og bistå på slikt vis som Himmelen har gitt dekret om allerede for flere tiår siden. Denne serien med veloverveide aksjoner er i ferd med å lykkes takket være alle dem som har jobbet så utrettelig for å kunne fjerne disse arrogante kjeltringene fra sine maktposisjoner. Snart vil nye regjeringer og styresett vokse frem, som vil ta tilbake alt som er blitt mistet i løpet av de siste tiårene. En ny velstand for alle vil bli normen som bokstavelig talt vil forvandle deres globale samfunn. Enkeltmennesker som ennå ikke er viden kjent, vil bruke sine kløktige evner til å lede dette overflateriket frem til en storslagen gjenforening med Agartha og oss. Massemøter vil være innledningen til en ny visdom som vil skape den nødvendige atmosfære for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Dette er en fantastisk tid for oss alle. Det som skjer er virkelig kun begynnelsen på den synlige utrullingen av denne storslåtte ”stillferdige revolusjonen”. Det har vært oppturer og nedturer som sannsynligvis har skapt en del frustrasjon hos dere. Denne frustrasjonen skal det nå bli slutt på. Et meget stort antall mennesker i “stillferdige maktposisjoner” har utarbeidet en aldeles nydelig avslutning på dramaet. Vårt ønske er at dere skal fryde dere over det som vil manifestere og forberede dere på informasjon som på mange måter kan være sjokkerende for dere, men på en svært positiv måte. Tiden er kommet for dere til å komme ut av det skyggelandet som den mørke kabalen har konstruert for dere. Dere er ment å leve i Lyset og blomstre i bevisstheten om de guddommelige sannheter som Himmelen fritt har gitt dere. I denne nye virkeligheten, er det vår oppgave å holde øye med dere og veilede dere tilbake til deres fullt bevisste Selv. Sammen skal vi bringe Lyset til denne galaksen, sammen med et aldeles vidunderlig budskap. Våre kontakter vil spre dette til hver eneste avkrok i denne galaksen!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake og har med oss gode nyheter! Våre samarbeidspartnere har begynt prosessen med å forberede utleveringen av velstandsfondene. Disse fondene vil bli understøttet av edle metaller og representerer Himmelens overdådige gavmildhet. De vil følge hakk i hæl på den globale nyfastsettingen av de ulike valutaers verdi (revalueringen), som vil legge alt til rette for deres permanente velstand og fremgang. Ved siden av denne utløsningen av fondene, vil det skje en enorm omlegging av verdens bank- og finansindustrier. Den gamle måten å gjøre ting på, som har vært praktisert gjennom de siste få tiårene, er over. Alle godkjenningskontrakter for bankindustrien vil måtte godkjennes pånytt og nye reguleringer vil bli strengt gjennomført. Mange som har gitt sin tilslutning til korrupte og ulovlige arbeidsmåter vil bli arrestert. Disse begivenhetene vil raskt følges av nye landsledelser som er fullt og helt innstilt på å etablere et forhold til folket i dette nye Jordiske riket som er helt i tråd med Himmelens dekreter. Den mørke kabalens arbeidsmåter med å skape stadig mere gjeld vil ikke lenger bli tolerert. Tiden kommer for at Lyset tar ledelsen i den virkeligheten!

De nye regjeringene vil oppheve nasjonal gjeld og fri dere fra den gjelden som bankene og alle deres forgreninger har skapt på ulovlig vis. I denne gjeldfrie situasjonen vil dere bli gitt deres hellige, nasjonale uavhengighet. I tillegg til dette, på det tidspunkt Himmelen finner riktig, vil vi sette i gang en serie med verdensomspennede læringstiltak. Disse vil omhandle blant annet de mange religiøse filosofiene som finnes rundt om i dette overflateriket. På den ene eller den annen måte har vi alle fått erfare hvordan disse praktiseres. Vi har til hensikt å synliggjøre for all verden hvor like de alle egentlig er og gi dere førstehånds beretninger om dem hvis ord er sitert i så mange tekster som danner fundamentet i disse religionenes lære. Det er av helt avgjørende betydning at disse og andre sannheter blir gitt dere. Splittelsen og beskyldningene som mange av dem står for, må på høvelig vis legges vekk.

Vi har også til hensikt å undervise dere om “Oppstigningen” og hvordan dere alle ble kastet ned i en tilstand av begrenset bevissthet. Disse Himmelske belæringer er kun den spede begynnelsen på alt det som er nødvendig at vi forteller dere. Det finnes en hellig historie om hvorfor dere er her og hvordan dere vil ”gjenoppstå” ved Himmelens hjelp. Denne kommende Oppstigningen vil skje av svært mange gode grunner. Det er nødvendig at dere kjenner til dem, så vel som en detaljert historie om dette oppdraget og hvordan det har seg at Himmelen tillot at det for en tid fikk komme ut på gale veier. Vi er her for å etablere guddommelige retningslinjer og forklare hvorfor de nå er gjeldende. Vi er her for å berolige dere og hjelpe dere. Vi er her for å holde overoppsyn med denne enormt omfattende forvandlingen av dette riket og legge alt til rette for gjenforeningen deres med deres slektninger fra Åndeverdenen, Inner-Jorden og denne galaksen. Senere vil dere møte mange som lever i Lyset, men som i form, størrelse og utseende er forskjellige fra dere!

I dag uttrykte vi gjennom vårt budskap glede for det som nå skjer rundt om på kloden. Tiden kommer for å sette i gang og på alvor transformere dette evig foranderlige riket. Tiden er kommet for velstand for alle, nye regjeringer og styresett, og for avsløringene! Så la manifestasjonen av disse undrene begynne! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge