Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28 Januar, 2014

Sheldan Nidle - 28 Januar, 2014

1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Mye skjer rundt omkring på kloden deres. Den mørke kabalens ledere forstår nå til fulle at deres lange herskertid er nær slutten. Våre samarbeidspartnere er nå travelt beskjeftiget med å legge siste hånd på verket når det gjelder den globale nullstillingen av valutasystemene og benytter denne begivenheten til å kvikk-starte et nytt verdensomspennende banksystem. Akkurat nå er det ting som skjer som vil gi dere den første smaken av global velstand i dette riket. Nye gullbaserte valutaer vil eliminere de tidligere restriksjonene som ble fastsatt gjennom Dumbarton Oaks Avtalene. Æraen for Federal Reserve dollar er over. Et nytt finansmessig landskap er i ferd med å ta form, som legger kontrollen over hvert lands valuta tilbake i hendene på den nasjonalstaten den kommer fra. Hver eneste bank vil deretter måtte holde seg til et sett med strenge regler som vil få slutt på svindelen og den utbredte uærlige praksis som har preget fortiden. Bankvirksomhet vil ikke lenger være en “rett til å stjele” og den omfattende svindelen og uhederlige lureriet bankene som kjennetegnet bankene, vil ta slutt. Raskt deretter vil de nye regjeringene og styresettene som vil komme på banen som et resultat av denne velstanden, sørge for at de nye reguleringene blir overholdt. Denne nye virkeligheten er forløperen til en rekke avsløringer som vil sette dere solid på marsj mot full bevissthet.

Denne flåtens nåværende oppgaver er bygget rundt behovet for å sikre at alt det som er avtalt virkelig manifesterer. Den tiden vi nå er inne i er en tid hvor den gamle, mørke herskergruppen, fullstendig besatt av grådighet, arroganse og uansvarlighet som de er, vil bli erstattet av dem som bruker samvittigheten og en ny, økende følelse av ansvarlighet, til å la denne nye virkeligheten vokse frem. Dette er en ny, helt spesiell virkelighet som vil finne sin endelige form når deres nåværende bevissthets-transformasjon er fullført. Dette krever, som vi har sagt tidligere, at vi sørger for mentorer som har som sin primære oppgave å bringe dere tilbake til full bevissthet. Veien dit vil involvere byene i Agartha. Spesielle steder i dette riket er reservert for det siste steget i deres reise. Vi har koordinert byggingen og anvendelsen av Lys-Kamrene som vil være fullførelsen av denne guddommelige oppgaven. Når dere kommer ut av disse levende forvandlingskamrene, vil dere være fullt bevisste. Etter en kort treningsperiode vil dere være fullt i stand til å operere i en 5te dimensjons virkelighet.

Det som ligger foran dere er et kjempesprang i bevissthetsnivå. Denne guddommelige operasjonen har til hensikt å løfte denne virkeligheten inn i femte dimensjon og forberede dere til å fylle rollen som de fremste voktere av denne sektoren av den fysiske verden. Dere vil gjenforenes med deres slektninger fra Agartha, for deretter, sammen, å kolonisere de tre andre vannplanetene. Disse nye galaktiske samfunnene skal etablere et galaktisk råd, som vil ha overoppsynet med disse spesielle vokteroppgavene. Videre vil dere bringe denne nylig forente stjerne-nasjonen inn i den Galaktiske Føderasjonen og fullføre deres hellige skjebne. Mangfoldige galakser i fjern og nær har hørt om deres storslagne skjebne og ønsker å dele disse begivenhetene med dere. I virkeligheten vil dere bli en prototype for fred, velstand og En-het! Mange skip fra disse galaksene er her nå. De følger nøye med på det som skjer og bistår oss i deres pågående transformasjon. Gjennom igjen å finne veien tilbake til deres status som fysiske engler, har dere gitt mange et bilde av hvordan den guddommelige planen utfolder seg på sitt mirakuløse vis. Dette gir enorm glede til hele denne enorme flåten.

Når etter hvert alt vi har beskrevet for dere blir til virkelighet, så husk at denne serien med guddommelige forandringer er del av en enda større forandring som sveiper gjennom hele denne galaksen. Da vi først koloniserte dette solsystemet var det med full anerkjennelse fra denne regionens Åndelige Hierarki. Vi observerte hvordan de mørke ankom hit for lenge siden og utslettet denne første kolonien. Da fikk vi tillatelse til å gripe inn og landet Mu ble skapt. Senere kom Atlantis og en i sannhet merkelig plan fra de mørkes side om å gjøre menneskene til en slaverase. Denne prosessen har nå mislykkes. Dere er nå i ferd med å kaste den begrensede bevissthetens lenker av dere. Dere har lært e i løpet av deres tusenvis av år lange eventyr under de mørkes nådeløse hånd. Dette er over nå. Det er tid for å vende tilbake til den fulle bevissthetens rike og oppfylle den storslagne skjebne Himmelen har skjenket dere. Vi, sammen med deres åndelige familie og familie fra stjernene, kommer nå sammen og vil gjennomføre en helt spesiell, nøye forberedt alkymi. Disse begivenhetene vil innrette denne galaksen til Lyset og gjøre det mulig for dere og utføre storslått og høyst nødvendig magi. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det er nå begivenheter i gang som vil forandre denne virkeligheten. De ulike hemmelige samfunn fra både Øst og Vest er i ferd med å sluttføre de oppgavene som gjør at verden kan starte den globale revalueringen av alle valutaer og manifestere det nye bank- og finanssystemet. Det nåværende bankoligarkiet består av en “gammel garde” for hvem nederlagets time er kommet. Helt siden det gamle Romas dager har denne følelseskalde og lite lydhøre gruppen holdt kontrollen over ”pengestrømmen” på denne kloden. Disse farlige og egosentriske menneskene vil nå bli kastet over bord og må klare seg på egen hånd. Arrestasjoner vil følge, og med dem deres fall. Disse velsignete begivenhetene har det tatt oss årtusener å legge til rette for og tiår å gjøre til virkelighet! Det som skal etterfølge dem er et system som er fullstendig rensket for deres moralløshet og grenseløse respektløshet overfor menneskeheten. Menneskene var deres ufrivillige slaver og evnet ikke å se hvilken enorm makt hver og en av dere eier. Tiden er inne for å ta inn over seg at deres frigjøring står for døren.

Det første trinnet av deres velstand vil bli etterfulgt av fordelingen av de ulike velstandsfondene. Dette vil være en todelt prosess. Så snart den er gjennomført, vil nye regjeringer og styresett manifestere. Som dere kan se, er det virkelig en velsignet tid for alle. Det gamle gjeldsbefengte systemet står for fall. Et nytt system vil erstatte det, som frir dere fra all gjeld og gjør det mulig for dere å realisere deres hellige ønsker. Bruk denne tiden til å tenke og reflektere. Se nøye på samfunnene deres. Se hvordan de kan forbedres. Se på Jorden også. Se henne i et nytt lys. Hjelp henne og forandre deres samfunn raskt med tanke på hvordan dere skaffer dere energi og hvordan dere transporterer mennesker og gods. Vær klare til å ta i mot forbløffende nye teknologier, og fremfor alt, gjør dette i en spirituell kontekst som først og fremst handler om deres voksende bevissthet! Vær bevisste i alt dere gjør og la ikke denne anledningen glippe ut av hendene på dere!

Dere vil snart få møte representanter for deres forfedre. Dere vil også få omgås Himmelens åndelige Vesener. ”Sløret” vil løfte seg. Vi er her for å veilede dere tilbake til full bevissthet og lære dere det mest grunnleggende som dere må bli fortrolige med. Dette vil bli en gledens tid og likeså mye en ansvarlighetens tid. Mange undere vil dere få være vitne til. Bruk denne tiden til å gjøre dere selv bedre og til å tilgi hverandre. Lær om hvordan dere Er Ett, og deler alt, med alt Liv! Forstå hvilken storslagen gave dette livet deres på, og snart i, Gaia er. Vær rede til å gi slipp på deres mange virkelighetsoppfatninger og vær klare til å utvide deres viten om andre. Dette er en “revolusjon” uten blod, som først og fremst handler om moral. Den vil bringer dere til et bevissthetsnivå som dere ikke har kunnet nyte godt av på mer en 13 årtusener. Vær takknemlige. Vær kjærlighetsfulle og vennlige, og Velsigne alle for det som nå skjer i dette riket.

I dag fortsatte vi med våre budskaper for å forklare dere hva som skjer her. Vi ber dere om at dere tar dette inn over dere og gjør det som deres Høyere Selv gir anbefaling om når dere er i bønn eller i meditativ tilstand. Vær stolte av hva dere er i ferd med å bli og vær rede til å ønske velkommen alle som har kommet for å skjenke dere disse undrene! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge