Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 13. september, 2016


Sheldan Nidle - 13. september, 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres virkelighet er i ferd med å gå gjennom en massive endring med hensyn til hvordan dere betrakter denne evig omskiftelige verden. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene overtok denne planeten, fant de en liten gruppe spesielle mennesker som hadde blitt modifisert av Atlantidene for deres egne egoistiske hensikter. Gjennom de siste nesten 13 tusen årene har disse menneskene blitt formet og programmert for å tilfredsstille Anunnakienes mange mørke ønsker. Denne prosessen var kommet til et punkt hvor det var like før det ikke ville finnes noen vei tilbake, da Himmelen grep inn for om lag fire tiår siden. Himmelen gav dekret om at vi skulle komme til dette solsystemet og umiddelbart ta fatt på et oppdrag som til slutt skulle føre dere tilbake til status som Galaktiske Mennesker. Det første vi gjorde var å ta kontakt med Agarthanerne i Inner-Jorden og deres samarbeidsfeller, de Oppstegne Mesterne. Disse innledende forsøk på å kontakt resulterte ikke i noe særlig mer enn en kortfattet beskrivelse av hvordan ting ble iscenesatt i denne virkeligheten. Vi holdt samtaler med de Oppstegne Mesternes fremste samarbeidspartnere, de spesielle åndelige Eldre og Kongelige som våre opprinnelige kontakter hadde utpekt for oss. Det tok oss mer enn ett tiår med konstante konsultasjoner å nå frem til et antall avtaler. Disse forhandlingene gjorde det mulig for oss å begynne å sette ut i livet en serie med planer som først nå begynner å bli gjennomførbare.

Disse planene forutsetter at deres nåværende virkelighet blir betydelig forandret. De største endringene kan takkes deres vekst i bevissthetsnivå, hvilket setter dere i stand til å akseptere to helt avgjørende punkter. Det første punktet er at dere ikke er alene og det andre er at deres opprinnelse ikke er her i denne verden. Dere kom hit som kolonister av Galaktisk Menneskelig opprinnelse, i guddommelig tjeneste for Gaia for på velsignet vis å bistå hennes vidunderlig mangfoldige økosystemer. Dere ble forledet til å avvike fra denne edle veien av Atlantidene og deretter av deres slu og svikefulle etterkommer, Anunnakiene. Denne prosessen kastet dere ned i begrenset bevissthet og gjorde det mulig for Anunnakiene å «leke» med dere helt siden da. Vår første oppgave var å se og forstå hvordan Himmelen og deres veiledere fra ånderiket arbeidet for å forandre denne avskyelige situasjonen. Så langt har vi blitt presentert for en hel rekke planer som skal gjennomføres forut for våre landinger. Disse påkrevde forandringene skal raskt forvandle disse systemene som for øyeblikket holder dere bundet i en slags grim slavetilværelse. Disse forandringene er ment å settes i verk temmelig snart. Deretter kan de ulike nye nasjonale ledelsene forberede denne verden på vår lenge tiltrengte ankomst.

De som er involvert i å forvandle denne kloden har et inderlig ønske om å få slutt det tyrannveldet som har eksistert i mer enn to tiår siden Anunnakiene forlot planeten midt på 1990-tallet. Anunnakienes lakeier ble sittende ved makten og svor høytidelig på å ikke godta at ting ble forandret. I stedet kokte de sammen de mest bestialske planer for å kunne beholde sin fordelaktige maktstilling i denne verden. Deres uendelige arroganse ble ikke overvunnet før i den siste delen av deres år 2015. Det som for øyeblikket opptar Lysets styrker er å implementere en plan som man ble enige om så sent som helt på begynnelsen av det inneværende året. Etter hvert som denne planen skrider frem, så observerer vi hvordan de som er av Lyset opererer i dette riket. De mørke lakeienes grad av arroganse kan ikke understrekes sterkt nok. Til tross for sitt nederlag, så tvinger de Lyset til å opprettholde denne virkeligheten som om ingen ting var forandret. Faktum er like fullt at de mørkes grep på dette riket juridisk er over. Avtaler som er signert av deres mange regimer slår klart fast at en rekke nye reguleringer setter Lyset og dets nye bank- og pengesystem-reformer i lederstolen for dette overflateriket.

Dette utrolige sett av omstendigheter forbløffer oss. Dette betyr at det tilsynelatende langsomme tempoet i de innledende forandringene overhodet ikke gjenspeiler hvor raskt ting egentlig beveger seg for å totalt forandre denne verden. Et nytt system er allerede på plass og klart til å endre hvordan dette riket fungerer. I vårt rike ville dette ha vært gjennomført for mange år siden. Der er det slik at de som har gitt opp må trekke seg tilbake og være villig til å ta ansvar for det de har gjort, på en ordentlig måte. Den pågående globale skammen burde avsluttes umiddelbart og ansvaret overlates helt og holdent til de nye regjeringene med nye styringsformer. De mørke lakeiene drev et beinhardt og spill som involverte bruk av sex som drivkraft og virkemiddel, for å holde seg ved makten, men de tapte fullstendig. Dette gigantiske ventespillet, i påvente av at det uunngåelige plutselig skal skje, har tatt mye lenger tid enn vi liker. Til tross for dette sverger de som kjenner dere, på at dette narrespillet faktisk er nødvending og på sin plass, ettersom et antall nøkkelbeslutninger først kunne gjøres når en del nødvendige forutsetninger var tilstede. Vi har derfor gitt etter for disse kravene. Vi forventer at disse begivenhetene og finansieringsoperasjonene som nå er underveis, vil manifestere på det avtalte tidspunkt. Videre forventer vi at de øvrige tidsskjemaene blir fulgt, slik at dere til hele og fulle kan nyte denne seieren som dere har ventet så lenge på!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste tiårene har dere bevitnet hvordan livene deres tilsynelatende har «stått på vent» mens de som arbeider for Lyset har lett etter løsninger på hvordan de best kan bringe tilbake den naturlige orden i dette riket. For mange århundrer siden, oppdaget de mørke hvordan de kunne benytte sin leting etter olje og andre naturressurser som et virkemiddel til å forvrenge måten denne kloden tar vare på sitt ansvar på. Dette plutselige behovet for gruvedrift, industriproduksjon og kjemisk foredling forandret i enorm grad hvordan alt fungerer. Gaia så hvordan omfattende forstyrrelser begynte å oppstå etter hvert som været og tidevannsstrømmene ble tvunget inn i en ny rytme. Vi Mesterne observerte til vårt store mishag mens Gaias vær- og havstrømsmønstere begynte å ta nye retninger, langsomt i begynnelsen og så stadig raskere. Og dette var kun begynnelsen på et flere århundre langt forsøk på å ta over dette riket og sørge for at hvert eneste aspekt av det fungerte slik Anunnakiene og lakeiene deres begjærte. Velsignet er det, at denne galimatias’ omstrukturering nå er ferd med å mislykkes og at den gamle naturens orden kan opprettes påny. Dette var nok et tegn på at de mørke hadde mislykkes.

Denne inneværende tiden, kjære Hjerter, handler om å fokusere deres vidunderlige visjoner på det dere virkelig, inderlig ønsker dere og brenner for. En himmelsk overflod av fonds vil bli distribuert i de kommende månedene for å gjøre det mulig for dere å oppnå dette. Se inni dere selv og avgjør hvilket prosjekt som dypest sett tenner deres indre Sjel og legg deres arbeid og innsats i dette. Når disse fondene som dere har bedt så inderlig om, kommer, så kast dere ut i det, med strålende humør, og manifester denne hellige drømmen. Involver dere med andre slik at det blir en sann felles satsing i lokalsamfunnet. Ut av disse vil det vokse frem en ny oppfatning av denne verden. Det vil være én hvor alle kommer sammen i et større samfunn av Kjærlighet, Lys og hvor alle bryr seg om hverandre. Dere vil da være mye nærmere en forståelse av det vidunderlige samfunn som oppstår når dere følger deres instinktiv, iboende ønske om å hjelpe hverandre og å oppleve gleden over å ha oppnådd så mye ved hjelp av deres indre kraft. For at dette skal bli til virkelighet, vil bevissthetsnivået deres stadig øke og parallelt med dette deres naturlige ønske om å hjelpe til.

Denne nye verden vil så begynne en prosedyre for å bringe menneskeheten tilbake til Himmelen og stjernene. Den aller største glede kommer fra å hjelpe hverandre av kjærlighet og vise alle hvilke undere nåden kan frembringe. Denne gleden er noe dere alle trenger å oppleve. Vi mestrene gleder oss aller mest over dette når til og med de som misliker hverandre lærer hvor mye bedre det er å vise Kjærlighet og tilgi hverandre. Det er av den grunn at vi alltid holder oss parate for det mirakelet som tilgivelse er. Hvert liv her er kun et trinn på vei til bedre forståelse av den himmelske omtankens kraft og de mirakler som er mulige når en anvender guddommelig nåde. Det er ofte sagt at ønsket om å hjelpe andre og vise nåde er visdommens to grunnpilarer. Bruk deres indre drivkraft og inderligste ønsker til å bringe dette frem i dere selv og, i særdeleshet, i andre. Det som er i ferd med å utfolde seg her er både hjelpsomhet og nåde og den sanne gleden ved tilgivelse. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter. Over alt er Gaia i ferd med å forberede dette overflateriket til en i sannhet gledelig overraskelse. For husk på at Himmelen arbeider utrettelig og iherdig for å bevege dere i retning av en aldeles vidunderlig tilbakevenden til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge