Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. august, 2013

Sheldan Nidle - 20. august, 2013

9 Ik, 5 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Her kommer vi igjen! Deres verden befinner seg midt oppe i det siste stadiet av konflikten som begynte da Annunakiene forlot sine mørke lakeier på planeten og overlot dem til å kjempe for seg selv, mens Annunakiene selv sluttet seg til Lysets styrker. Denne plutselige kuvendingen førte til et omfattende kaos blant de ulike gruppene av makteliter på Jorden som varte bortimot et halvt tiår. President Bushs andre periode som leder for USA gav de pro-vestlige gruppene av mørke lakeier et midlertidig overtak over sine asiatiske motparter. Men nå har maktbalansen endret seg, og de som hadde stor makt lenge før det vestlige hegemoniet, gjør nå pånytt krav på sine tidligere autoritetsposisjoner. Imidlertid er deres fokus nå endret fra en gjensidig ødeleggende maktkamp til en mye mer vidtfavnende arena: etableringen av et nytt penge- og finanssystem for hele planeten, inkludert et nytt styresett i alle verdens land. Ulike tiltak som er vedtatt i lovs form, som for eksempel NESARA, er prototyper for det som er planlagt for fremtiden. Hensikten med en slik massiv forandring er å transformere deres rike i påvente av vårt komme, slik at vi, straks vi er her, kan sette fart i deres ferd frem mot full bevissthet. Det første som står først på agendaen er å frigjøre dere fra enhver type slaveri, og det er mange former for slaveri som tynger ned dere for øyeblikket.

Den mest åpenlyse formen for slaveri er lovsystemene deres og finanssystemene deres. Å gjenopprette deres gudgitte frihet og uavhengighet er hovedfokuset i vår innsats. For å begynne med de materielle aspekter av dette, så vil det bli full gjeldsettergivelse, universell velstand, slutt på ulovlig beskatning og en formell kunngjøring fra myndighetene om at en ny form for nasjonal styreform er iverksatt. Og først da vil dere kunne få tilbake helt og fullt deres naturlige rettigheter som Skaperens har gitt dere. Når først livene deres er preget av velstand og alt daglig strev for å overleve er kastet på dør, vil dere begynne å kjenne det dype behovet inni dere om å få svar på så mange ting, inkludert hva vi har å tilby dere. Det er så mye dere må lære om og deres personlige mentorer ser med glede frem til frittalende, ærlige og åpne diskusjoner med dere. Etter hvert som vi besvarer spørsmålene deres, vil dette føre til stadig nye spørsmål og uendelige, nye perspektiver vil åpne seg for dere. På samme måte som for en sulten kunde som kommer inn i en meget velassortert delikatesseforretning, vil så mange ulike, eksotiske sorter av ”åndelig næring” med ett bli tilgjengelig for dere. Og når sant skal sies, vil dere trenge all denne fakta-ernæring for at dere skal bli i stand til å fullt ut forstå hva Himmelen har planlagt for dere, inkludert hva full bevissthet innebærer og alle de undere som følger med den.

Vi er blitt bedt om å forandre livsmiljøet deres og transformere dere tilbake til deres naturlige tilstand av væren. Det er deres rett å ha tilgjengelig all den kunnskap dere kan greie å absorbere før denne hellige operasjonen feier dere med seg opp og inn i den mest guddommelige matrix. Helt siden deres opprinnelse i Vegas stjernesystem for millioner av år siden, lå hele kosmos åpnet for dere i deres naturlige tilstand av Væren, og nå skal dere få denne hellige gaven tilbake. Som frie og uavhengige Vesener vil dere begynne å ane hvilken aldeles vidunderlige tilstand Himmelen ønsker for dere. Vi kommer ikke bare for å bistå dere i forvandlingen, men også for å være deres mentorer. Husk på at dette som skjer med dere i sannhet er en unik begivenhet. Normalt er ikke slike dispensasjoner tilgjengelige for dem som gjennom så lang tid har viklet seg så dypt inn i de dystre og mørke irrganger på grunn av sin begrensete bevissthet. Imidlertid er det deres unike “konstitusjon” og historie som gjør at dere er denne gaven verdig og i tillegg medvirkningen fra oss. Det er så mye vi må snakke om selv om tidsrammene er trange og vi er fullkomment forberedt til å håndtere enhver utfordring som denne tidsklemma måtte skape. For å kunne få dette til er vi travelt beskjeftiget med å rigge opp de virkemidler som trengs for å gi dere den informasjonen dere trenger.

Tiden som kommer vil være full av velfortjente feiringer av seieren for alle de allianser som er involvert i Lysets tjeneste. Fremfor alt ser vi med stor glede og forventning frem til å møte dere! Vi etablerte nær kontakt med diverse guddommelige Søsterskaper og Brorskaper av Lyset og deres personlige mentorer har gjennomgått spesiell trening for å samarbeide nært med de Oppstegne Mestrene. Mentorene deres vil være i stand til å kommunisere på et øyeblikk med de Oppstegne Mestrenes mange Ordener for å få svar på de mange spørsmål dere stiller dem. Denne tilgangen på informasjon er bare en av de mange forbindelser deres mentorer vil kunne benytte seg av, ettersom vi er klare til å gi dere en full redegjørelse for alt dere trenger å gjøre for å at dere skal være forberedt til å få tilbake deres fulle bevissthet. Det første som vil komme er en fullstendig åpen dialog, uten noen begrensninger, med oss. Det neste er å transformere dere tilbake til deres opprinnelige guddommelige design, hvilket vil foregå i Agartha. Dette vil bli etterfulgt av en gjennomgripende opptrening i den etikette som gjelder for fullt bevisste Vesener. Og deretter vil dere være klare til å begi dere til andre planeter i solsystemet, og dersom dere ønsker det, begynne å bygge opp deres egen unike stjernenasjon.

Vær velsignet, kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere og vi har med oss mye godt nytt til dere! De som har arbeider så hardt for å fjerne de mørke kabalistene fra makten, har vunnet enda en juridisk seier: alle kabalens fremste lakeier har nå trusselen hengende over seg om umiddelbar fengsling. Videre er de overordnete avtaledokumenter som har å gjøre med innføringen av det nye pengesystemet ferdigstilt, og dokumentene vil om kort tid bli undertegnet, hvilket vil sementere prosedyren for å erstatte deres fiat-penge-økonomi med et system basert på edle metaller. Disse avtalene vil bli implementert så snart de nødvendige signaturene er på plass. Hver eneste nasjon vil motta en andel av det umyntete gull som for øyeblikket oppbevares i hemmelige depositorier og dette vil være den garanti som gjør at deres nye harde valuta oppfyller alle krav. En annen sak som måtte løses var å bli enige om den datoen hvor dette skulle skje. Denne er nå fastsatt. Imidlertid vil tidspunktet forbli hemmelig inntil disse transaksjonene er fullført.

Vi Oppstegne Mestere er for tiden opptatt med å gjøre ferdig forberedelsene til å belære menneskeheten om de sannheter som så lenge har vært holdt hemmelige for dere, bak fasaden av de dominerende ”vedtatte” filosofiene. Disse tvilsomme tankesystemene har vært det som de store regjeringene i verden har brukt til å rettferdiggjøre sine aktiviteter og politiske arbeid. De hemmelige sannhetene inneholder imidlertid nøkkelen til hvordan virkeligheten deres faktisk fungerer og det er nå på tide at dere får bli kjent med dem igjen. Oppdraget vårt dreier seg om å forberede hver enkelt av dere for den hellige reisen tilbake til full bevissthet, og det første steget er endringen i styresett, etterfulgt av avsløringen av vårt og deres stjernefamilies eksistens og presentasjonen av et vell av teknologier som har vært holdt hemmelig for dere. I denne atmosfæren av åpenbaringer og avsløringer kan vi fritt begynne våre globale belæringer. Enkelte av disse vil sprenge grunntesene som deres store filosofier forfekter i fillebiter. I våre belæringer vil dere finne de guddommelige sannheter som vil sette hele deres virkelighet fri!

Vår oppgave er å gjenopprette den hellige forbindelse mellom denne virkeligheten og Himmelen. Hver eneste en av oss har gått den hellige veien til Oppstigning for å bli i stand til å veilede dere ved dette tideverv, og vi står klare til å hjelpe dere i deres massive transformasjon. Prosessen med å bringe dere tilbake til full bevissthet er ikke bare en hellig Oppstigning i seg selv, men vil også eksponere dere for enorme informasjonsmengder med hensyn til hvordan alt går for seg i Himmelen. Som nye, fullt bevisste Vesener vil dere ha fenomenale nivåer av hengivenhet å dra veksler på og et forbausende fokus innover i dere selv, og dere vil finne at dere med letthet oppnår dette med den spesialisttreningen dere vil få. Himmelen har etablert et lærested som vil gi dere full utdanning i den fulle bevissthets etikette, som dere alle vil delta i når dere forlater Lyskamrene deres. Alle som oppnår full bevissthet passerer gjennom dette lærestedets overdådige haller og blir fylt av ærefrykt og fryd over de undere som der finnes. Alt dette venter på dere!

I dag fortsatte vi vår oppdatering for dere om hva som foregår. De mørke er nå blitt presset så de står presset med ryggen mot rekkverket på den enorme festningen de har bygget og fra hvilken de hersker over dere. Denne delen av prosessen vil om kort tid bringe dere frihet, velstand og de hellige rettigheter dere alle så inderlig fortjener. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge