Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 19 august, 2014

Sheldan Nidle - 19 august, 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer med mer å fortelle dere! Planeten deres har vært arena for en enorm, endelig styrkeprøve mellom mørket og Lyset. De ulike urgamle familiene er forent i sin besluttsomhet om å bringe en ende på den mørke kabalens langvarige herskervelde. Det nåværende segmentet av dette herskerveldet begynte med ild og is, som markerte slutten på den siste Gyldne Tidsalderen og begynnelsen på den inneværende æraen av deres nedtegnete historie. Anunnakiene var fast bestemt på å omsider ha full kontroll over sine undersåtter. Således sto de som ble deres lakeier overfor behovet for å kontrollere dere på grusomt vis. Dette behovet skapte de bisarre historiene som utgjør de siste seks tusen årene av dette herskeveldet. De mørke har ikke vært i stand til å oppfylle helt det som ble krevd av dem, hvilket inkluderte den formelle slutt på all deres frihet samt de lovstridige forberedelser av virkemidler for å forhindre deres fremtidige tilbakevenden til full bevissthet. Det er denne mangelen på respekt for Himmelens dekreter som var gnisten til den nåværende stille revolusjonen som nå med urokkelig selvtillit er klar til å befri dere fra mørket. De som så inderlig tror på Lysets sak kan være forsikret om uunngåelig suksess! De siste trinn i denne revolusjonen er nå i gang.

Mørket krymper stadig etter hvert som deres en gang uovervinnelige makt svinner. Deres tidligere herskere var vant til å tro fullt og fast på sin allmakt. Denne selvtilliten er det nå slutt på. Omfattende arrestasjoner vil feie dem fra makten og gjøre at Lyset kan få nye regjeringer og styresett på plass. Disse nye regjeringene er knyttet til fremveksten av velstand for alle, hvilket raskt vil bli et permanent element i dette overgangriket. I en overflod av velstand og nye styresett vil dere daglig møte et vell av nye teknologier. Så snart avsløringen skjer vil disse nye teknologiene få følge av våre teknologier. Et nytt klima av Kjærlighet og Lys vil legge alt til rette for introduksjonen av deres personlige mentor. Denne mentoren er en som har lært om deres tilbøyeligheter og er rede til å skyve dere fremover til det punkt hvor dere er klare for full bevissthet. En ytterligere hjelp i denne sammenheng vil de vakre og meget viktige belæringene fra deres Oppstegne Mestere være. Disse belæringene skal gjøre alt klart til det som skal komme. Dere skal få lære om deres sanne historie og hva Atlantidene gjorde med dere.

Fallet ned i begrenset bevissthet introduserte dere til et skrekkscenario av frykt, begrensethet og til og med døden. Anunnakiene brukte disse elmentene og sine lakeier til å lede dere inn i en tilstand hvor dere ville tjene dem helt og holdent. Dette greide de nesten å oppnå. Dere er tidligere fysiske Engler som har lært mye mens dere har befunnet dere i denne tilstanden av frykt. Denne visdommen vil dere komme til å ha stor nytte av i arbeidet med å spre Lysets bud. Dere vet i sannhet alt om begrenset bevissthet. Dere forstår hvordan den virker og hvordan en hel befolkning, uansett hvor stor den måtte være, kan manipuleres av dem som har henfalt til mørket. Vi er meget stolte av dere for hva dere har gjort. All lidelsen, sykdommene, nøden og sogar alle de ting som har gjort at dere har skadet deres medmennesker under dekke av religion eller i tider hvor krig herjet. Dere har opplevd det beste tider og de verste tider. Og på grunn av dette er dere i besittelse av en enorm indre «bok» fylt med alle disse omstendighetene og de vesentlige begivenheter omkring dem.

Denne visdommen er noe kun bortimot tretten årtusener med oppturer og nedturer, i tillegg til gjentagne tilfeller hvor dere var på nippet til å dø ut, som «gudene» deres har gitt dere. Denne delen av deres historie er nå slutt. Gå nøye gjennom alt dette sammen med deres mentorer og se hvordan det har påvirket dere. Gjør dere selv klare til full bevissthet. Dere har inni dere, og i deres Akashiske arkiv, enormt med lærdom som dere kan benytte for å undervise mange i denne galaksen som inderlig ønsker å kvalifisere seg for full bevissthet. I dette nu begynner denne prosessen over alt i galaksen. Deres egen historie inneholder livsviktige lærepenger som dere kan lære andre om. Vi forstår til fulle hvor uendelig krevende det har vært alt det dere har måttet gjennomgå liv etter liv. Alle disse skrekkopplevelsene er markører for dem dere om kort tid vil møte og deretter undervise. Hver og en av dere skal deretter være mentorer for hele stjernenasjoner slik at de kan bevege seg til terskelen av full bevissthet. Ved å gjøre dette vil dere sikre freden i hele galaksen og således gjøre det mulig for hele denne galaksen å bevege seg inn i Lyset! Dette vil gjøre det mulig for Himmelen å utfolde de neste begivenheter i det fysiske Skaperverket i denne sektoren av den fysiske virkeligheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi står frem for dere med mye gode nyheter! Tempoet på fremmarsjen mot velstand for alle øker stadig. Det er mye som nå skjer som gir løfte om en lys fremtid for dere. De som sitter i maktposisjoner som styrer dette riket er klare til å gi opp. Amerikanerne forbereder seg på NESARA. Resten av verden gjør seg klare til det man kunne kalle GESARA. Uansett velsigner vi denne utviklingen og vet at det betyr at våre belæringer er så mye nærmere å manifestere. Mens dere forbereder dere til å få friheten tilbake, vær rede til å velsigne og anerkjenne alle disse ubesungne heltene som har gjort alt dette mulig. Det er dem i regjeringer, i det juridiske systemet og spesielt i bank- og finanssystemet som har arbeidet utrettelig for å manifestere det som dere nå skal få nyte fruktene av. Det er kun takket være hellige dispensasjoner gitt av Himmelen at disse utrolige begivenhetene nå er nær forestående. Vi er takknemlige og fulle av velsignelser for hver og en av dere!

Frihetens vidunderlige velsignelse og velstand for alle er gaver som er ment å forberede dere til full bevissthet. På et passende tidspunkt er det nødvendig at vi lærer dere mange ting om hva som ligger foran dere. I deres fornektelse av døden skal dere stige opp og bli ett med oss, i tjeneste for Himmelen. For lenge siden, på et like passende tidspunkt, tok hver og en av oss del i en spesiell seremoni som gjorde det mulig for oss å stige opp. Deretter måtte hver og en av oss gjennomgå en slags “rekruttskole”. Denne lært oss mye om menneskeheten og hvordan vi best kunne veilede og tjene dere. Alt dette skal om kort tid oppnås gjennom innsatsen til vår familie fra rommet. I Inner-Jorden vil dere bli gitt en særskilt forberedt, tre dagers seremoni etterfulgt av en 10-dagers opplæring i den etikette som gjelder for full bevissthet. Da er dere klare til å slå dere sammen med deres Agarthanske familie og oss for å omforme dette solsystemet. Dere vil også få møte disse som ikke er i kropp og som bebor Venus og Mars.

Tenk på disse tider dere nå er inne i som slutten på det som for mange av dere har vært en periode med langvarig frustrasjon og uoppfylte drømmer. Tider vil komme hvor dere endelig kan nyte det dere har blitt lovet. Vi ber dere bruke en del av deres tid til å velsigne og takke deres familie på Jorden og i Himmelen. Begynn hver dag på denne måten. Dere er i virkeligheten her for å være en guddommelig del av det Himmelen daglig gir bud om for den fysiske eksistensen. Vær ett i deres frihet og bruk deres velstand med visdom for å gjøre alt bedre for menneskeheten og alt levende på denne vidunderlige kloden. Vi visste hvordan dette vidunderlige eventyret var skjebnebestemt til å ende. Vi står rede til å assistere dere i gjennomføringen av de mektige oppgaver Himmelen i sin nåde har gitt oss. Sammen skal vi utforme en ny stjernenasjon, bringe fred til hele galaksen og bistå i spredningen av Lyset til enda større deler av den fysiske virkeligheten! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag har vi gitt dere store nyheter! Tallrike forbløffende ting er i ferd med å bære frukt! Vær i Glede og vær forberedt, mest av alt, på å være takknemlige for de begivenheter som nå er i ferd med å manifestere frihet, velstand og nye regjeringer og styresett for alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge