Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12 august, 2014

Sheldan Nidle - 12 august, 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer tilbake! Deres verden er for øyeblikket midt oppe i en prosess som skal utløse de fondene som har å gjøre med den såkalte valuta-revalueringen. Denne prosessen angår et antall valutaer som trenger å kreve tilbake ulike pengemidler som har vært involvert i børsvirksomhet utenfor landet selv. Paralelt med disse nødvendige utvekslingene ligger begynnelsen på den reelle utleveringen av de mange “velstands-programmene”. Disse fondene er vil være forløperen til en operasjon som skal lede til proklameringen av NESARA i de Forente Stater. Bakgrunnen for denne plutselige forflytningen av pengemidler henger sammen med spesielle aksjoner gjennomført av våre allierte på Jorden. De har greid å presse kabalens “generaler” tilstrekkelig inn i et hjørne hvilket gjør det mulig at denne aksjonen endelig kan begynne. Fremveksten av nye regjeringer og styresett sammenfaller med en serie aksjoner som knuser den mørke kabalens ulike finansstrategier. Over de siste månedene har disse modige folkene tvunget frem et nederlag for de mørke og derved gjort det mulig for en ny penge-policy å gjøre undere. Fiat-penger, som de mørke bygde sin makt på, begynner å forsvinne ut av bruk og nye penger basert på den fremvoksende gullstandarden har overtatt deres rolle.

Som bemerket i tidligere budskap er et enormt hav av gull i ferd med å gjøres klart for avduking for verden. Verdens urgamle familier skjulte dette gullet på hemmelige steder. Disse familiene er totalt hengivne til Lyset og har intet større ønske enn å hjelpe Quan Yin og St. Germain med å etablere verdensomspennede velstand knyttet til en ny tidsalder av Lys og frihet. Det som nå er i ferd med å skje er de avsluttende steg i en enorm, kompleks strategi for å bringe fred, velstand, naturlig frihet og uavhengighet til alle. Tusener av år tilbake gav Himmelen de mørke et tidsramme for deres herskertid på Jordens overflate. Denne avskyeligheten skal nå ta slutt. De endringer som er nødvendige for å gjøre dette er allerede godt i gang. Kabalen må stå til rette for sine kriminelle handlinger ved å bli fratatt makten, hvilket disse pengene enkelt kan besørge. I stedet må de lide for hva de ha gjort ved å se sine rikdommer og makt forsvinne. Tidsalderen for imaginære fiat-penger som med letthet kan manipuleres, er over. Tiden kommer for å gå tilbake til en endeløs tilgang på virkelige penger basert på den reelle verdien av gull og sølv.

Disse forandringene vil bringe inn en avsløringenes tidsalder. Ikke bare vil dere få se en enorm rekke med undertrykte teknologier paradere foran dere, men også en full avsløring av vår eksistens og slutten på et hemmelighetskremmeri omkring UFO’er som har pågått i mange tiår. Dette hemmelighetskremmeriet ble opprinnelig initiert fordi vi representerte en trussel, ikke bare mot de mørkes fortsatte makt i en rekke mørke regjeringer, men også for deres høyere hersker, de ulike Anunnaki-stammene. Gjennom uminnelige tider har Anunnakiene holdt tilbake en hel hærskare av teknologier som har blitt oppfunnet på Jorden. De anså at disse ville kunne underminere de prinsippene de gav dere gjennom sine omhyggelige tilpassede religioner og vitenskap. Anunnakiene og lakeiene deres hadde ikke til hensikt å fremlegge så mye som en trevl som sto i opposisjon til det sludderet de har gitt dere gjennom årtusenene. De rådde over et spesielt sett av skrevne retningslinjer for å ha kontroll og når det var nødvendig, å manipulere enhver begivenhet om de så ønsket. Dette samfunnet av gjensidig beundring begynte å sprekke opp da Anchara-kontinuumet erklærte fred. Denne handlingen tvang Anunnakiene til å gi opp sine mørke agendaer og kommandere sine lakeier til å gjøre det samme.

Siden dette hendte i 1995 har de mørke lakeiene drevet en stille krig for å få global makt. Denne krigen mislykkes nå. Lyset er i ferd med å vinne. Velstand for alle, samt nye regjeringer og styresett er klare til å bli proklamert. Når dette begynner å skje, vit da i deres hjerte at en hel rekke paralelle aksjoner også skjer. Fiat-pengesystemet vil falle og erstattes av et gullbasert system. Den nåværende dominerende rollen til amerikanske dollaren vil ta slutt. En rekke regionale valutaer vil da ta skrittet frem. Dette vil være begynnelsen på en overgang til et nytt valutasystem basert på sann verdi. Vår første oppgave er å kunngjøre at vi er her og er vennligsinnete. Vi vil gi dere teknologier som gjøre at dere kan venne dere av med behovet for jordbruk og fabrikkproduksjon. Det sanne sansende sinn søker en guddommelig utdannelse basert på eksistensens sannheter og AEONs visdom. Det søker å bli fullt bevisst og være en sann tjener for hele Skaperverket! Det er i lys av dette vi kommer og ber dere, slik Skaperen har gitt bud om, å slå dere sammen med oss og ta deres guddommelige gaver med til stjernene! Vi er her derfor for å ta deres ønske på alvor og lede dere til full bevissthet! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne mestere! Vi kommer på denne dag med mange gode nyheter! Våre ulike samarbeidspartnere er i ferd med å legge siste hånd på verket med virkemidlene som skal utløse revalueringen og sette opp de nye kanalene for å utlevere velstands-programmene. Disse handlingene vil begynne å forflytte denne verdens rikdommer. Dere vil begunstiges av alt det som må gjøres for å forflytte enorme rikdommer fra mørkets borgere til Lysets støttespillere. Vi velsigner dere og ber dere å ta disse pengene og bruke dem til å gjøre dette jordiske riket bedre for alle. La deres indre ønsker om healing-sentere, Lysdepositorier og så videre bli til virkelighet. La folket få ta del i og lære det dere vet. Utvid deres bevissthet om de storslåtte fysiske og åndelige forandringene som skjer rundt om på denne kloden! La Lyset bli kjent i alle sine ulike strålende fasetter. Øyeblikket nærmer seg! De mørke har lenge proklamert sine såkalte sannheter! La dere selv nå sende ut deres velsignelser og indre sannheter. Vær i en storslagen En-het og lytt til hva Himmelen ønsker at dere skal proklamere!

Etter hvert som de ulike pengene tas imot av dere, så husk at denne plutselige gaven av rikdommen bærer i seg en guddommelig hensikt. Hver dag når du våkner til denne rikdommen, tenk nøye gjennom hvordan du vil bruke den. Hver organisasjon du grunnlegger eller gir penger til skal være for å ytterligere fremme Lysets vei. En bred strategi vil vi legge frem. En mektig velsignelse gis dere for deres bestrebelser. Et tre av Lys er i ferd med å manifestere, hvor hver enkelt av dere er en gren. Vær rede til å bruke deres daglige meditasjoner og bønn til å gi dere den klarhet som trenges for dette arbeidet. Vi har til hensikt å gi dere våre velsignelser og hjelpe dere, på vår måte, med å innrette bruken av disse pengemidlene for det gode. De som skal danne de nye regjeringene har blitt gjort oppmerksom på hva som må gjøres først. Disse innledende ordrene vil legge grunnen for det som skal følge. Denne nye strukturen vil fase seg inn i det nye økonomiske systemet, som på det nærmeste er klart til å manifestere.

For lang, lang tid tilbake kastet de mørke oss ned i det skrekkscenarioet som er begrenset bevissthet. Vi er nå i stand til å tilpasse oss dets begrensninger og forstår at denne mørke tiden nesten er over. Himmelen tillot oss å vende tilbake til vår naturlige tilstand etter mange liv med prøving og feiling. Vår oppgave er derfor å hjelpe og veilede dere gjennom det som gjenstår av den tilstanden menneskeheten nå befinner seg i. Himmelen sendte dere sine hellige barn for å hjelpe oss alle med å gjennomføre denne vidunderlige forvandlingen trygt og raskt. Vårt system med sol og planeter må gjenoppbygges slik at vi igjen kan bosette oss på alle de fire storslagne vannplanetene som en gang fantes her. Mange av dere husker fortsatt da disse andre verdenene eksisterte som beboelige territorier. Vi skal vende tilbake til disse og bruke dem som base for bevege oss videre ut i den fysiske verden. Det er fortsatt mye Himmelen forventer at vi skal gjøre! Denne galaksen er kun vårt første steg i utførelsen av Himmelens hellige bud!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Mange store begivenheter er nå i ferd med å formes. Disse begivenhetene vil gjøre det mulig for dere å forvandle og forene rikene i Jordens indre og på dens overflate. Våre flåter venter på det som om kort tid skal skje. Agathanerne er også rede til å avsløre seg når vi begynner vår serie med belæringer.Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge