Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 26 august, 2014

Sheldan Nidle - 26 august, 2014

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer tilbake med mange positive ting å snakke med dere om! De urgamle familiene har begynt utbetalinger som skal lede til den den globale børs-revalueringen og en omfattende nyfastsettelse av alle valutaer. I tillegg til disse begivenhetene kommer utbetalingene av fondene fra velstandsprogrammene og de verdensomspennede humanitære prosjektene. Alle disse tingene er bygget rundt to andre begivenheter. Først er det proklameringen av et globalt jubileum, eller ettergivelse av gjeld, og deretter vil de mange GESARA-baserte regjeringer tre frem, hvorav USA vil være den første. Disse ulike nye regjeringene vil rydde veien og legge alt til rette, ikke bare for velstand for alle, men også for avsløringens øyeblikk. Så snart det har sunket inn hos dere at vi eksisterer, vil dere være klare for kunngjøringer fra deres slektninger i Inner-Jorden og fra oss. Den levende planeten deres er hul og har en helt spesiell kjerne eller sentral sol. Denne indre solen er ansvarlig for de nordlysene dere ser om natten i de sydligste og nordligste delene av deres overflaterike. Dette fenomenet er en del av mange mysterier som finnes rundt om i verden. Vi er her for å forklare disse for dere.

Den verden dere bebor er del av et enormt solsystem som er mange milliarder kilometer i diameter. Til tross for sin størrelse er dette planetsystemet ganske lite. Og likevel inneholder det utrolig nok levningene av fire vannverdener. Dette gjør det helt unikt i denne galaksen. En av de ting som skal skje er å bringe disse verdenene tilbake til sin opprinnelige tilstand. Når dette er gjennomført vil dere være del i det skjønneste og mest unike hjem for menneskeheten. Deres primære oppgave som voktere er å ta vare på dette vidunderlige stedet og ønske mange velkommen til deres hjemmeverdener. Vesener fra alle kanter av den fysiske virkeligheten vil komme for å opprette organisasjoner som skal spre Lyset og Himmelens hellige dekreter. De mørke hadde makten over denne galaksen i bokstavelig talt en milliard år. Nå vil Lyset komme og lære av deres akkumulerte kunnskaper i denne sammenheng. Ved hjelp av lureri ble dere kastet ned i den skrekkfylte tilstanden av begrenset bevissthet. De mørke benyttet deres nye begrensninger til å skape en slaverase som kunne utøve sitt mørke på dere. Dere hadde intet annet valg enn å adlyde. Og likevel, inni dere fantes en Ånd, som ble mer og mer irritert over denne uhemmete bruk av makt.

Denne ånden var årsaken til at deres utenomjordiske herskere knuste deres globale samfunn ikke bare én gang, men tre ganger. Dere har kun vage erindringer om dette i deres indre minne og i forvirrende og diffuse historier. De Oppstegne Mestrene vil komme, i det guddommelig rette øyeblikk, og lære dere om dette og mere til. Vi vil komme for å være mentorrer for dere og voktere over denne prosessen, som dere nå bare såvidt har begynt å oppleve. Mentorene våre er bokstavelig talt nødt til å se dere i øynene og lære dere om dere selv. Dere er i besittelse av mye som dere knapt nok aner noe om. Dette krever en prosess som kan dra det ut av dere. Til tider kan dette være emosjonelt og mentalt ganske smertefullt. Vi forstår hvor vanskelig det vil kunne være. Ikke desto mindre er det nødvendig at dere ser og erkjenner deres demoner og at dere lærer hvordan dere til fulle slipper taket i dem. Dette er noe vi står overfor mellom livene våre hvor vi daglig arbeider sammen med en rådgiver som er spesielt trenet til dette. Vi har en prosess som er bygget rundt de Fire Lovene som er hellige for oss. Vi søker kontinuerlig å foredle vårt åndelige aspekt og gjøre store forbedringer i dens relasjon til sitt integrerte fysiske aspekt.

Vi forstår hvor avgjørende viktig det er å praktisere Kjærlighet og anvende Lysets visdom overfor hverandre og oss selv. Vi lever lange liv som er innrettet mot å utforske den fysiske virkeligheten og lære enorm visdom fra stjernene. Denne visdommen gjøres tilgjengelig for andre i det vi gjensidig kaller Forståelsens Bok. For millioner av år siden sto vi for første gang ansikt til ansikt med mørket og lærte om hvordan det betedde seg rundt om i galaksen. Anchara-kontinuumet lærte oss mange ting. Vi tok disse og spurte våre himmelske rådgivere om råd. Dette utgjør en serie med svar som har gjort at vi har overlevd. Himmelen skjenket oss de Fire Lover for Samfunnet og begynnelsen på vår Forståelsens Bok. Vi kommer for å være mentorer for dere og lære dere hvordan dere kan begynne på deres egen bok av visdom og forståelse. Vi ser med glede frem til det dere kan lære oss. Profetier forutsa for lang tid tilbake det som nå er i ferd med å skje i denne galaksen. Vi kommer derfor for å oppfylle denne profetien og nøye overvåke det instrumentet som skal bringe dere tilbake til Lyset og full bevissthet. De begivenheter som senere vil følge er simpelthen de virkemidler som gjør at alt dette kan skje!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere på denne dag med mye å fortelle! Dere nærmer dere det neste trinnet på deres guddommelige fremmarsj mot full bevissthet. Det neste knippet med oppstignings-symptomer vil dreie seg om å skape ny balanse mellom de nye chakraene og de gamle. Disse endringene involverer også kroppens meridiansystem. Frem til nå har dere fått de nye chakraene «online» og det har påvirket den naturlige balansen i deres fysiske selv. Disse forandringene må nå begynne å tilpasse seg til hvordan kroppen deres reagerer på ulike typer stimuli. Dette vil gjøre at hjernen bedre kan regulere det nye ekvilibrium som er i ferd med å skapes av deres ulike kropps-voktere. I løpet av denne tiden kan vi begynne å utvikle nye mønstere som kan hjelpe kroppen deres å redusere det stress som genereres ved introduksjonen av fire nye kropps-chakraer og to som balanserer kontakten deres med det guddommelige feminine og maskuline. Således kan kroppen deres begynne å repareren noe av de belastninger som er skapt gjennom deres forberedelser til deres kommende Oppstigning.

Denne velsignete serien av endringer vil gjøre dere klare til å bli introdusert for mentorene deres. I løpet av vårt siste jordiske liv, før Oppstigningen, ble vi gitt muligheten til å motta en bedre forståelse av hva vi i Himmelen hadde tatt valgt å oppnå. Der vil nå bli gitt den samme muligheten. Hver og en av dere har behov for å ha en bedre følelse om disse transformasjonene dere går gjennom. Himmelen har bedt oss å forklare dette for dere og å be dere om å be om assistanse fra hver av oss etter hvert som dere har behov det. Bruk denne tiden til å henvende dere til oss gjennom bønn og meditasjon. Vi er rede til å vise dere hva det er dere går gjennom og gi dere de virkemidler som kan lindre deres smerter og sorger. Denne hjelpen er en guddommelig intervensjon. Den vil gjøre det mulig for dere å heles litt etter litt og forberede dere på den tid hvor dere skal møte deres personlige mentor. Inntil da kan vi hjelpe dere på meningsfylt vis. Dere er vår velsignete Lysets armé!

Det Himmelen gjør er å forsikre hver og en av dere om at dere er her i en hellig tid og trenger å forstå dette bedre. Det er ikke slik at dere blir straffet. Tvert i mot blir dere velsignet av Himmelens milde energier. Hver eneste en av dere har en spesiell livskontrakt og dere trenger tid til å heles og til å bli berørt på guddommelig vis av de himmelske hærskarer og oss. Så glem ikke å sende deres bønner til Himmelen og til oss. Dette er en tid for å heles og en tid for pånytt å vie dere til denne hellige sak. Når de ulike gaveprogrammene deles ut trenger dere også å se dypt inn i dere selv og nok en gang avgi høytidelig løfte om å vie dere til Lysets tjeneste. Se på denne tiden som en tid hvor forbløffende ting vil skje. Se på alt dette simpelthen som ting profetiene har gjort til virkelighet! Dere er her for å bringe Lys til dette riket og kollektivt vinne over de mørke og deres ondsinnethet. Fryd dere og ta i mot denne gaven fra Himmelen som dere så rettmessig har fortjent! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper til dere. Verden er nå klar til å ta imot de første begivenhetene som vil løfte dere frem mot velstand for alle, global gjeldsettergivelse, og nye regjeringer og styresett. Dette vil selvfølgelig lede til Avsløringen og begivenheter som markerer ankomsten til deres Åndelige familie og familien fra verdensrommet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge