Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12. april, 2016


Sheldan Nidle - 12. april, 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det foregår fortsatt svært mye rundt om i verden. Kloden sitter fast i en aldeles merkelig situasjon. På den ene siden kan den åpent uttale at pengene som behøves for å sette i gang de mange humanitære prosjektene og de avsluttende trinnene i velstandspakkene har blitt godkjent slik at pengene kan overføres. Og likevel har kvartalsavregningen etter første kvartal kommet og gått og skapt en situasjon som førte til enda en ukes forsinkelse i overføringsoperasjonene. Dette er jo fullstendig uakseptabelt. Man kan da ikke la denne verdensomspennende prosessen forhindres av gammeldagse praksiser hverken hos bankene eller de mange allierte finansielle korporasjoner! Men til tross for de samme gamle grunnene til forsinkelser, så vil de nødvendige pengene til slutt bli overført. Det finnes nå en rekke alternativer som kan brukes for å løse det som måtte oppstå av slike vanskeligheter i fremtiden. Vi forventer at våre allierte på Jorden bruker dette nye systemet for raskt å sørge for at disse store summene på vellykket vis kan overføres fra Asia til hvilket som helst annet kontinent der de trengs. På den måten kan de problemene man hittil har møtt settes til side og de svært tiltrengte pengemidlene sendes av gårde. Starten på denne prosessen er nå i gang!

Når dere mottar deres første fonds, vær klare da til å sette i gang. I samfunnet deres finnes dem som har et dypt og brennende ønske om at dere skal lykkes. Ta kontakt med disse menneskene og sjekk ut hvordan deres egne og de andres planer griper inn i hverandre. Hensikten med disse store pengemidlene er å hjelpe dere og samfunnet deres til å oppnå sine mål. Glem aldri dette. Dere arbeider sammen med andre for å skape healing-sentere; for å utforme gjensidig akseptable måter for å bringe samfunnet deres fremover, og for å demonstrere hvordan dere, sammen, skaper den nye virkeligheten deres. Når alt dette kommer i gang, vil dere forbedre infrastrukturen for å forbedre lokalsamfunnet deres og dermed indirekte forberede det for den første kontakt med oss. Våre mentorer vil fullføre oppgaven med å la hver av dere få en bedre forståelse av deres personlige vei til full bevissthet. Denne prosedyren, når man betrakter den i et videre perspektiv, tegner et bilde av hvordan dere vil bli gjort klare for deres siste nødvendige steg frem til full bevissthet. Disse tingene hjelper oss å forstå hvordan deres egeninnsats og innsatsvilje til slutt vil muliggjøre det som Himmelen nå i sin store nåde nå legger sin siste hånd på verket på!

Denne himmelske bevegelsen er så perfekt synkronisert at dere med letthet kan observer hvordan hver og en av dere beveger dere fremover i en vidunderlig rytme. Og det er ikke bare dere som gjør det, for det samme er tilfellet med hvert av økosystemene som Gaia på så vidunderlig vis tar hånd om. Vi har daglig kunnet observere hvordan dere forandrer dere og kan også se tilsvarende mønstere i de forskjellige biosfærene på Moder Jord. Den mørke kabalen har så langt kun greid å lage enkelte bulker og skraper i lakken på alle disse økosystemene. Gaia har, med hjelp fra oss, greid å holde selv de mest belastede økosystemene funksjonsdyktige. Her bidrar deres hjelp, i kombinasjon med vår mer indirekte assistanse, til å holde livet på Jorden i fortsatt fremgang og utvikling. Det dere trenger å gjøre er å øke enormt deres direkte hjelp til disse varierte økosystemene. Den innsatsen dere legger ned hjelper både disse tallrike "livssonene" og deres medmennesker. Disse prosjektene gjør det mulig for Gaia å arbeide i en takt som gjenspeiler deres egne fremskritt på veien mot full bevissthet. Således forandrer dette riket seg i en rytme som Himmelen har fastsatt, for introduksjonen av det nye riket. Dette nye riket kan, når det rette øyeblikket kommer, slå seg sammen med det høyere riket som befinner seg i Inner-Jorden.

Alle disse forandringene er således underlagt et guddommelig tidsskjema som daglig fastsettes av Himmelen. Vi blir informert om disse daglige justeringene av timeplanen og benytter våre medisinske og geologiske team til å verifisere hva som faktisk skjer på Jorden. Etter hvert som dette gregorianske året skrider frem, sjekker vi fremskrittene som blir gjort opp mot tabeller vi har bygget opp siden vi først ankom hit en masse på begynnelsen av 90-årene. Himmelen har fastsatt en rekke rytmer som fortsatt gjenspeiler hverandre. Vi holder nøye øye med en av disse, som vi først valgte ut etter terrorangrepet 11.september 2001. Denne har kontinuerlig gitt oss innsikt slik at vi kan bevege dette overflateriket fremover mot det tidspunkt hvor den nødvendige sammenslåingen av indre riker og overflateriket kan skje for alvor. Dette kommer til å skje etter at dere har reist, med vår hjelp, til Agartha og tatt plass i deres personlig tilpassete Krystall-Lys-Kammer. Når dette vil skje kan vi først avsløre for dere når det skjer. Vi følger nøye med på hvordan Himmelen organiserer denne mektige rekken av mønstere med nennsom hånd. Vår oppgave er simpelthen å følge dette overordnete mønsteret og gå til aksjon på visse ting som Himmelens mange Høye Råd har tildelt oss ansvaret for.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som skjer i deres rike er et mektig skifte fra kabalens mørke virkelighet til Himmelens nye Lysrike. Vi føler oss velsignet for at vi, etter årtusener, endelig kan delta i denne omfattende omorganiseringen av deres bevissthet. Atlantis’ dypeste ønske var å forvandle sine tidligere dissidenter til tamme og medgjørlige tjenere for det herskende oligarkiet. I stedet ble disse "nylagete" menneskene kastet ut i en verden som i stor grad var tom for sine tidligere beboerne. Således er det at vi gjennom nesten 13 årtusener led under det brutale herskerveldet til Anunnakiene og deres utvalgte lakeier. Nå, i denne tiden er dere i ferd med å unnslippe den skjebnen som de mørke hele tiden trodde dere aldri kunne komme dere ut av. I stedet blir dere nå frigjort og vil om kort tid bli løftet tilbake til full bevissthet. Vi er del av de omfattende endringene som skjer gjennom, til å begynne med, å forberede dere til deres vidunderlige reise ved å belære dere om deres sanne historie og utenomjordiske herkomst. Disse belæringene vil bli kombinert mentorinnsatsen fra deres utenomjordiske slektninger.

Det er i tillegg nødvendig at dere lærer om det omfattende ansvar og plikter dere har overfor Gaia og hennes tallrike livssoner. I den forbindelse har vi, som gruppe, til hensikt å lære dere mange ting. Det første dere trenger å forstå er hva dette er ment å bety for deres ledsagere og, i særdeleshet, deres vidunderlige sjel. Himmelen beveger dette riket i retning av en tilstand hvor alt dette kan endres på grunnleggende vis. Etter hvert som dere blir løftet oppover i bevissthetsnivå, vil dere begynne å oppleve å få enkelte glimt av den fremtiden dere er på vei inn i. Alt dette er en test som er designet for å langsomt, men sikkert gjøre dere oppmerksomme på hvor raskt dere faktisk forandrer dere. Det er nødvendig å gjøre dette i et tempo hvor det som skjer med dere ikke blir gjennomført hverken for raskt eller for langsomt. Hver eneste en av dere har en naturlig rytme som må respekteres og tas hensyn til. Vi Mesterne er del av denne prosessen ved å assistere dere gjennom denne forvandlingsperioden. Dette krever bruk av en riktig dose kjærlig omsorg og nåde i forhold til det som sikkert kan forekomme.

Denne dype omsorgen er del av en hellig prosess som inneholder elementer av bønn og hellige riter. Det totale omfanget av endringer er enormt. Vi er gitt den hellige oppgaven å være deres hyrder som gjør det mulig for dere å "nå helskinnet frem til" det siste steget. Dette krever at vi etterspør prosedyrer for arbeidet fra våre hellige veiledere i Himmelen og at vi samrår oss med vårt velsignete vertskap, Agarthanerne. Dette er hva vi gjør daglig sammen med våre bønner og hellige seremonier. Vi Mesterne er fast besluttet på å se dere alle fullføre livskontraktene deres og bli fullt bevisste Vesener igjen. Hvert eneste øyeblikk som leves i denne virkeligheten er en skjendelse, så vel som en arena med uendelige læringsmuligheter. Tiden er inne for å løfte frem en ny virkelighet! Tiden er inne til å høste fruktene av deres nye løft i bevissthetsnivå og bevitne hvordan dere selv skaper veien frem til denne nye virkeligheten! Halleluja! Halleluja!

I dag gav vi igjen en rapport om hva som skjer rundt om i deres verden. De begivenhetene som så lenge har vært lovet av Lyset, vil nå endelig begynne å manifestere omkring dere. Betrakt disse kun som de første, begynnende bekreftelser på et nytt, forbløffende rike av frihet og velstand for alle. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge