Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12. januar, 2016


Sheldan Nidle - 12. januar, 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik

Dratzo! Mange av de operasjonene vi har ventet på, er blitt forsinket av overdreven forsiktighet og unødvendige sikkerhetsforanstaltninger. De som inntil videre har ansvaret for disse fondene er dypt bekymret og har derfor gått tilbake til en prosess som til å begynne med bare tillater sneglefart. Denne omveien i operasjonen har senket farten på utleveringsprosessen og endret tidspunktet for når pengemidlene vil bli utlevert. Dette går nå med et tempo som er mer omstendelig enn vi først ble gitt inntrykk av. Igjen ligger disse fondene i hendene på dem som føler seg mer komfortable med et tempo som er fullt av spesielle sikkerhetssjekker på hvert trinn av operasjonen. Man benytter seg her av spesielle metoder for å flytte enorme summer over landegrensene. Slik vi betrakter det medfører denne langsommere prosessen to ting. Først har det ført til store forsinkelser for et antall kunngjøringer som skulle signalisere starten på nye regjeringer og styresett, men også de kunngjøringene som skulle iverksette den globale valuta-revalueringen. For det andre har det forsinket den preliminære tidsplanen for massearrestasjoner og for innføringen av helt nye regler for bankvirksomhet i verdens svindelbefengte banksystem.

Disse forsinkelsene er nok et tegn på hvor vanskelig det er å gå til rask aksjon mot den gamle mørke orden som har hersket i dette riket gjennom årtusener. Til tross for at vi har de nødvendige verktøyer og beviser som trengs for å knekke disse ondsinnete sjelene, er det svært vanskelig, selv etter en rekke avtaler som skulle sette fart i denne avgjørende prosessen. De mørke forstår fullt ut i hvilken grad Lysets styrker er gjennomsyret av dem som virkelig kjenner til hvor slu og upålitelige deres tidligere mørke herskere er i all sin gjøren og laden. Denne gamle “historien” har gang på gang ført til sterk forsiktighet, også i tilfeller der det ikke virkelig har vært påkrevet. Vi ber inderlig om unnskyldning for at ting går så utrolig sent. Det er vanskelig å få gjennomført ting når alt man gjør blir utfordret. Deres verden sitter ennå i stor grad fast i dette gamle settet av prosedyrer. Det er vår utfordring å få en forandring på dette og bringe inn et pust av frisk luft i denne operasjonen. Følgelig forventer vi at denne prosessen vil begynne temmelig snart. Selv de som er preget av forsiktighet er virkelig dedikerte til denne storslagne forandringen av virkeligheten. Derfor vil de gamle måtene å gjøre ting på til slutt bli forkastet.

Mens denne forandringsprosessen fortsetter, fortsett å holde deres fokus på seier. Vi er fullkomment overbevist om at alle er fast besluttet på å gjøre ende på den mørke kabalens motbydelige arbeidsmåter. Denne kabalen har brukt sin makt til å skremme, forvrenge og forvirre alle. Vi er klar over hvordan dette litt etter litt har gjort at mange er blitt utslitt mens de forsøker å få til noe positivt. Til tross for denne ubegrunnete frykten finner likevel en viss grad av aksjoner sted. Det er ikke lett å trosse dem man har fryktet så lenge. Men slike aksjoner gjennomføres likevel. En ting som er nødvendig for å forandre selve kjernen i denne virkeligheten, er nå i ferd med å skje. De mørke vet at deres dager med mind-control* er over. Tiden for en rekke nøkkel-kunngjøringer er over oss. Disse vil starte en massiv dominoeffekt som vil forandre deres rike for alltid. Dette inkluderer et nytt, rettferdig penge- og finanssystem, velstand for alle og selvfølgelig nye regjeringer og styresett. Forbered dere på å bli forbløffet og beæret over det som nå skal skje!

Når dere nå går inn i den nye æraen, vær klar over hva dette i sannhet betyr. De gamle oppfatninger dere har båret med dere fra barndommen vil ikke lenger være helt relevante. Dette vil være starten på en ny virkelighet for alle. For lenge, lenge siden ble dere gisler for en gruppe mørke herskere som skapte en klasse av lakeier, som vi kaller den mørke kabalen. Kabalen trosset Himmelen og i løpet av de par siste årtiene har de skapt et rike som de hadde til hensikt å styre akkurat som det passet dem for all evighet. Dette ønsket har blitt smadret og med det som nå skjer, vil dere snart se dem arrestert og inntil videre atskilt fra dere. Denne gruppen av sjarlataner vil bli stilt for retten og alle de rikdommene de har tilegnet seg på ulovlig vis vil bli omfordelt til dere. Bruk denne tiden til å være takknemlig for det som er i ferd med å skje. Dere vil få deres frihet og bli gitt en anledning til å delta for fullt i alt som angår dere. Ta ikke lett på denne anledningen. Vær villige til å bidra med deres innsats og rede til å være en vaktbikkje i hverdagen. Friheten er noe man må passe omhyggelig på! Kom sammen og gjør dere klare til deres nye ansvarsoppgaver.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere, kjære hjerter, står helt på terskelen til en ny virkelighet. Disse som ble tildelt ansvaret for å utlevere en storslagen velstand til dere, er omsider klare til å fullføre en lang prosess som begynte for mange århundrer siden. Vår beslutning om å tildele dem denne enorme ansvarsoppgaven var basert på deres ærlighet og utrettelige innsatsvilje, hvilket gjorde at vi kunne vite at på det guddommelig rette øyeblikk, ville denne mektige oppgaven bli utført. Øyeblikket for denne hellige fullendelsen er nå kommet. Vi er svært glade for at dere nå er i ferd med å motta de mange velsignelsene dere er blitt lovet. Tiden for en endelig slutt på slaveriet deres i denne verden er kommet. Med disse velsignelsene vil dere få deres frigjørelse. Tiden for deres opp-Lys-ning kan endelig begynne! Vi holder også på å gjøre klare våre belæringer til dere. Disse vil lære dere om deres opprinnelse og bakgrunnen for deres hellige oppdrag i denne verden. Dette vil bli ytterligere forklart av deres slektninger fra Agartha.

Som vi nærmer oss denne fantastiske tiden, virker det som om denne verden er helt uberørt av det vi sier og føler til daglig. Mye av det som er i ferd med å forandre seg gjør dette på en måte bakom det gamles fasade. Til tross for dette, er det bare en falsk kulisse dere observerer. Dette vanvittige riket er fullt av triks. De mørke forstår hva det er Himmelen gjør. Til tross for alle skuffelser, fortsett å holde fokus på deres visjon og den mektige belønningen den inneholder. Dere er et mektig folk og vi kommer kun for å anerkjenne og støtte dere. Denne verden har vist sin grusomhet og dens konsekvenser. Dette settet av merkverdige årsaker og virkninger er nå klar til å bli forvandlet. Lyset har kommet og med det disse endelige sett av prosedyrer som vil forvandle deres bekymringer til vidunderlige ting som dere lenge har drømt om! Dette mektige øyeblikket, som binger med seg nye ansvarsoppgaver for dere og oss, er i ferd med å komme.

Bruk visjonene deres og deres sanne drømmer til å veilede dere. Himmelen forstår hvem dere virkelig er og viser dere veien frem mot en ny virkelighet. Det er Himmelen som har sendt dere ut på denne siste strekningen av veien som leder frem til full bevissthet. Vi er simpelthen et instrument for Himmelen på denne hellige reisen. I denne tid er vår felles historie bare i startgropen. Dere er inne i en prosess med å forberede kroppen og Sjelen deres til å forvandle seg til den krystallinske versjonen, som er deres fullt bevisste selv. Dere har blitt spart de enorme vanskeligheter denne reisen har skapt, men i steder er dere et fattig gjenspeiling av deres sanne selv, med begrenset bevissthet. Selv om dette har gjort at noe smerte og diskord har vært med dere underveis, vær takknemlige for at det ikke har vært den apokalypsen det kunne ha vært. Dere er nå inne i de siste fasene på vei mot et nytt rike. Veien ligger åpen for seieren! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vårt oppdrag med å gi dere en oversikt over hva som foregår på denne kloden. De mørke har tapt og det eneste som nå forsinker dette er de siste gjenværende behov for å gå forsiktig og langsomt frem. Velsignelsene deres er på vei og dere vil raskt få se dem dukke opp foran deres forbløffete øyne!Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


  • Minc control eller mind bending er en strategi de mørke har benyttet både gjennom propaganda, halvsannheter, forfalskning av historien, men også med psykotroniske virkemidler.

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge