Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11. oktober, 2016


Sheldan Nidle - 11. oktober, 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Det man venter på tar ofte lengre tid enn man først antok. Det døende amerikanske regimet er på vei ut, med mye mere sabelrasling enn noensinne. Dette tøvet synes å skremme de som ikke har satt seg inn i hva som skjer. I realiteten er det ikke noe annet enn en metode designet for å forsøke å gjøre Russland til syndebukk. Det amerikanske militæret er engasjert i onde og fullstendig illegale operasjoner i Syria og Irak. Fordi dette har slått smertelig tilbake på USA, så måtte de, akkurat som en gammel tryllekunstner, ty til fingerferdige tricks for å iverksette en kampanje for å isolere Russland og tvinge gjennom sine intensjoner i den sørgelige situasjonen i Syria. Dette er enda et forsøk fra dette fallende regimet på å slå seg på brystet for å vise hvor mektige de er. Men det har mistet sin troverdighet i de fleste av verdens nasjoner. Det er i ferd med å tape sin posisjon i FN og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Det eneste som gjenstår når alt dette ebber ut, er at den nye NESARA Republikken proklameres. Vi har satt opp en timeplan som vil bli gjennomført med hurtighet og kløktig behendighet. Det vil bli en tid med rungende stillhet og en taus besluttsomhet om å lykkes. Og så vil NESARAS mandat dukke opp som en plutselig storm og galskapen i dette gamle sinnsyke regimet vil ta slutt. Og så med ett, vil en vidunderlig tid manifestere og bejubles av hele menneskeheten.

Vi har fulgt nøye med på det de facto amerikanske regimet helt siden den nåværende syklusen av utbetalinger tok til i begynnelsen av denne måneden. Graden av uro og nervøsitet øker for hver gang en ny utbetalingsrunde gjennomføres. Det samme gjelder deres i stor grad diskrediterte diplomati. Denne konstante sabelraslingen deres viser seg gang på gang å være til ingen nytte. I stedt blir de presset til å gjøre ting som de, i tidligere tider, ikke hadde noen problemer med å lykkes med. Disse stadig mer falske og løgnaktige metoder har i stor grad ført til at de som vet hva som har foregått og hva som foregår i Midtøsten og Afghanistan rett og slett ignorerer de krav USA kommer med. Denne prosessen fører til at USA Inc. blir stadig mer isolert og ignorert. De innenlandske skandalene som virvler omkring dette regimet, er enda en faktor som fremskynder deres raske fall fra makten. Vi overvåker disse forferdelige begivenhetene nøye og kan tydelig se viktigheten av den nå snart flyvedyktige republikken er for den nye virkeligheten som er på vei. Mange begivenheter begynner å manifestere og det endelige fremstøtet for å kaste denne korrupte regjeringen fra makten er like før å bli avdekket for alle.

Denne forandringsprosessen har vist seg langt vanskeligere å gjennomføre enn man hadde forestilt seg. Denne virkeligheten eksisterte under tommelen på Anunnakienes gjennom årtusener. Anunnakiene avsluttet sitt herskervelde ved fredsdeklarasjonen fra Anchara-kontinuumet. Denne begivenheten var ment å være signalet for at de mørke skulle forsvinne fra dette riket. I stedet ble det en tid hvor lakeiene trodde deres herskermakt kunne forkaste dekretene Himmelen hadde gitt da Anunnakiene først kom til makten her for cirka 13 årtusener siden. Denne trassigheten, som har vart i nesten to tiår, er nå nær slutten. I den tiden vi har vært her har oppgaven vår vært å lede og beskytte dem som hadde ressurser, men ikke var i stand til å fullføre de oppgavene de hadde fått. Etter å ha vunnet deres tillit, satte vi i gang en operasjon som skulle bringe oss helt til terskelen for kontakt med dere. De nye regjeringene har gått med på å få en slutt på den mange tiår lange fortielsen om vår eksistens, som har gjort at vi har måttet utsette våre formelle kunngjøringer. Vi har til hensikt er å bruke den kommende tiden til å klargjøre hva vårt oppdrag til Gaia går ut på og forklare hvorfor Himmelen ønsker at dere skal vende tilbake til full bevissthet. Disse kommunikasjonene vil være en reell forløper til at vi endelig kan ta direkte kontakt med dere!

Men før denne kontakten, vil dere få møte slektningene deres fra Agartha og lære mye av dem! De er veldig ivrige etter å møte dere. Det er i Agartha at krystallbyene, som skal bringe dere tilbake til full bevissthet, befinner seg. I tillegg vil dere få en del belæringer fra de Oppstegne Mesterne deres. Disse belæringene vil legge grunnlaget for det mentorene deres vil fortelle dere. Nyt i mellomtiden denne avsluttende tiden i den gamle, mørke virkeligheten. Den har skapt en verden som dere alle er svært vant til. Om kort tid vil dere gå inn i et nytt rike fylt med nye realiteter, så vel som økende velstand for alle og en mulighet til å oppfylle deres høyeste drømmer. Deretter vil dere få møte oss og lære ting som til å begynne med vil synes merkelige for dere. Anunnakiene brukte en stor del av sin tid til bygge et rike fullt av begrensninger rundt dere, som gjorde det enkelt å ha full kontroll over dere. I virkeligheten er denne verden et sted som ble skapt ved en feiltakelse. Den behøvde aldri å ha eksistert. Nyt denne tiden vel vitende om det faktum at en i sannhet vidunderlig og fantastisk virkelighet er rett rundt hjørnet! Hurra! Hurra!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere er nesten frie igjen! Gjeldens mørke skyer vil bli fjernet for alltid! Hvilket strålende under! Lyset har vunnet en total seier over de mørkes lakeier. Det som skjer er et Himmelens mirakel. Fortidens nådeløse virkelighet finnes ikke lenger. De begivenhetene som har skjedd i løpet av de siste dagene bærer vitne om hvordan dere nå får ny kontakt med hvem dere egentlig er. Vi mestere fryder oss over tanken på dette. For lenge, lenge siden ble vi sendt på et oppdrag for å lindre og trøste menneskeheten. Vi ble også fortalt om at denne dagen skulle komme. Etter vår vurdering har det tatt altfor langt tid å komme hit. Generasjoner av menneskeheten har bukket under i smerte og lidelse. Ære være Gud for Himmelens grenseløse nåde og godhet! Deres vidunderlige visjoner er i ferd med å manifestere. De mørkes planer om å bringe ødeleggelse over deres siste dråper av Lys, er ikke lenger! Dere står foran å bli forvandlet til gyldne, full bevisste veivisere av Lyset! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Denne gleden er en del av den prosessen som nå er i gang. Dere har all grunn til å feire. De mørke herskerne som styrte denne planeten hadde grunn til å reise herfra da det mørke Anchara-kontinuumet proklamerte at mektig union av Lys og mørke begynte midt på 1990-tallet. Denne galaktiske freden ventet ene og alene på at overflatemenneskeheten skulle komme permanent med. Dette tok enda to tiår å oppnå. Den endelige triumfen til Lyset måtte ta i bruk juridisk skyld og overveldende vektlegging av hva som ville skje, for endelig å kunne tvinge de mørke lakeiene kollektivt i kne. La oss hedre og ære disse edle krigerne for deres bragder. Disse velsignete Sjelene var rede til å gjøre hva det enn måtte kreve for å gjennomføre sine mål. Denne nye virkeligheten med sin frihet og velstand er en drøm som er blitt til virkelighet. I denne vidunderlige blandingen, kan vi ikke glemme noen av dere. Deres kollektive visjon og vidunderlige handlinger har også gjort alt dette mulig.

Dette store Lysets prosjekt startet på syttitallet da solen deres var nær ved å bli ødelagt. Dette var et tegn på hvor ekstremt desperate de mørke hadde blitt. Denne handlingen gjorde det tydelig for alle at en hellig intervensjon var umiddelbart forestående. Det begynte med Sirianernes guddommelige oppdrag på Himmelens vegne og gikk inn i en ny fase da den Galaktiske Føderasjonens flåte kom hit tidlig på 1990-tallet. Vi Mestere var ekstatiske av glede. Vår bønner ble besvart på mektig vis. Det betydde både at deres bevissthetsvekst ville komme til å akselerere og at den lange mørke natten som hadde eksistert i tusener av år på det nærmeste var over. Vi skulle alle gå inn i en tid som skulle kulminere med deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi takket og velsignet med stor glede Himmelen og dens vidunderlige gjerninger. Deres bevissthetsvekst førte til kollektive visjoner og et nytt sett av oppfatninger om at det var mulig å forandre denne virkeligheten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Vi takker alle som har vært med å bringe denne virkeligheten frem til denne tiden av overveldende suksess. Vi takker i tillegg Himmelen for alt den har gjort for å svare på de langvarige bønnene om hjelp fra overflatemenneskeheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge