Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10. september, 2013

Sheldan Nidle - 10. september, 2013

4 Akbal, 6 Zip, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer med gode nyheter! De som arbeider så iherdig for å bringe forandring inn i denne virkeligheten har fullført sine spesialoppgaver, slik at en ny epoke nå står klar til å manifestere. En strålende verden av velstand og overflod er i ferd med å bli til virkelighet for hele menneskeheten! Det er ikke mer enn en kort stund igjen før alt dette tar form foran øynene på dere. Når dere ser dere omkring kan det synes som om dere ser en verden som står på kanten av større voldshandlinger enn noensinne, med et pengesystem som fortsatt får dere til å arbeide uten stans i et forsøk på å unngå det som er alternativet: et liv i knugende fattigdom. Og samtidig ser dere hele tiden de arrogante få som nyter en livsstil av rikdom, glamour og makt. Denne splittelsen skal nå opphøre. Alt dette vil bli jevnet ut, slik at alle mennesker har de grunnleggende behovene dekket for et godt liv, og dette vil skje ved hjelp av et nytt bank- og finanssystem som vil gjøre slutt på slik ulikhet. En tilstand av verdensomspennede velstand vil forberede grunnen for en planet hvor alle samfunnsstrukturer vil få en ny innretning og omorganiseres gjennom det guddommelige arbeidet til de Oppstegne Mestrene, godt hjulpet av Agarthas (Inner-Jorden) enorme ressurser og Himmelens fantastiske teknologier og mål. Ting er i forandring!

Den kommende, smidige overgangen til det nye systemet ble i stor grad gjort enklere takket være de selvbestaltede gruppene som styrte deres verden ”i kulissene”, som i sin grådighet, oppblåste arroganse og tunnelsyn gjorde seg sårbare for situasjoner som til slutt ville gjøre at de ”sprenglegemene” de brukte for å sprenge seg vei nå slår tilbake på dem selv. Disse gruppene har i det store og hele selv satt seg i denne uløselige problemsituasjonen de nå befinner seg i, ved å gjøre beslutninger hinsides enhver logikk. Dette skapte åpninger slik at våre allierte kunne trenge inn i deres enorme, mørke kontrollstruktur og dra fordel av den uunngåelige kollapsen av det som nå var redusert til et vaklende korthus. Som alle med letthet kan se, fungerer ikke lenger den verden dere vokste opp i og den som ser nøye etter kan ikke annet enn undre seg over at dette gamle maktriket ennå ikke har kollapset. Vi for vår del, gjør alt det som er nødvendig for å gjøre det mulig for hver eneste en av dere å finne veien inn i det livet dere virkelig fortjener. Dette inkluderer deres tilbakevenden til full bevissthet, ettersom livsplanene deres har en klausul om at dere skal få denne overdådige muligheten i tiden som kommer. Himmelen har gitt bud om en hellig skjebne for dere, hvor dere skal skape varig fred i galaksen og forvandle tidligere mørke samfunn til samfunn av Lyset.

Flåten vår holder nøye overoppsyn med Gaia og rapporterer at hun er svært ivrig etter å komme i gang med forandringene på overflaten sin. Likeledes er de Oppstegne Mestrene mer enn klare til å begynne sitt globale program som vil lære dere om Lyset og generelt forberede dere til å få tilbake full bevissthet. Vi også ønsker oss sterkt en slutt på det tøvete hemmelighetskremmeriet rundt UFO’er, slik at vi kan starte en serie med kringkastinger som, det må innrømmes, kan virke sjokkerende på dem som klamrer seg til de merkelige overbevisninger som er plantet i samfunnet deres for en tid tilbake av Annunakis lakeier. Alt ligger klart og interimsperioden vil bli kort. Mens den varer, så kjenn den nesten påtakelige følelsen av “at det ligger noe stort i luften” etter hvert som de innkommende undrene gjør seg stadig mer følbare. Det er lett å se at den ”gamle verdensorden” er på vei ut, med kurs for historiens søplebøtte, og at dens sentrale elementer er på sammenbruddets rand. Dette faktum blir mer og mer åpenbart over alt, til tross for at alle deres fullkontrollerte nyhetsmedier besluttsomt bestrider at dette er tilfellet. De gjeldsbaserte økonomiene i deres verden er oppslukt av et gigantisk hav av gjeld som er skapt av de stadig ekspanderende nettverkene til deres nå så åpenbart kriminelle finanssystem.

Vi er vitne til dødskrampene til et system som segner under vekten av sin ufattelig store gjeld og av at nasjonale og lokale styresmakter har strukket seg for langt. I tillegg er den juridiske basis som lenge holdt denne “konstruksjonen” sammen, i ferd med å gå opp i sømmene, hvilket gjør at våre støttespillere, med vår hjelp, kan overvinne systemet med deres egne metoder. Således har verden altså, steg for steg og med usvikelig innsats, blitt brakt til kanten av stupet slik vi lenge har spådd. Nå har de hemmelige samfunnene i verden og de mange urgamle familiene med stor makt omsider kommet seg i en posisjon som gjør det mulig for dem å vinne en endelig seier over de mørke, hvilket har tatt mange tiår å få til. De mørkes makt er nå som en gammel tannløs bikkje som ønsker å bjeffe fryktinngytende for å forsvare sitt territorium, men som ikke greier mer enn å pistre og hoste. Og således er slutten for dette en gang så mektige monsteret garantert, og dermed er tiden inne for å rulle ut et omfattende panorama av ny kunnskap og sannhet som dere må ta inn over dere. Nyt disse siste øyeblikkene og ta inn over dere at den guddommelige nåde er i ferd med å overdrysse dere med vidunderlige, transformative gaver. Ta dem i mot og fryd dere! Miraklenes og de himmelske underes tid er over dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne aldeles strålende dag for å informere dere om at en fantastisk rekke av begivenheter står klare til å hende. Våre forbundsfeller, med hjelp fra våre Åndelige familier og familiene fra Rommet, står klare til å forvandle den måten deres verden funksjonerer på. Inntil Ganske nylig har den mørke kabalens makt vært nærmest total, men nå er det punktet blitt nådd hvor de ikke lenger kan nekte dere deres himmelske skjebne! En omfattende fremgang, koplet til en global revaluering av deres ulike nasjonale valutaer, er klar til å hende. Denne store begivenheten er det trompetsignal som vil kaste de gamle makthaverne fra sin makt og innflytelse. Det vil gjøre dere fri fra de mange illegale gjeldsforpliktelser ved å instituere global gjeldsettergivelse, og dette omfatter frigjøring fra alle den gjeld dere har opparbeidet dere til dette gamle maktregimet. Dere står alle rett foran å arve ikke bare frihetens guddommelige gave, men også en velstand som aldri vil ta slutt.

Denne hellige prosess er fundamentert på de himmelske dekreter fra Lord Sureya. Disse proklamerer deres frihet og tilbakevenden til deres medfødte uavhengighet og retten til full bevissthet. De mørke har gjentatte ganger lagt ulovlige hindringer foran dere og sågar klekket ut direkte løgner for å hindre at dere skulle få disse hellige rettigheter. Deres uhellige hindringer blir nå fjernet og dere vil igjen befinne dere på en vei som ikke bare inkluderer velstand og overflod, men også deres tilbakevenden til full bevissthet. Den tilstand av sløvhet og søvngjengeri som dere har befunnet dere i vil bli fjernet og dere vil motta de hellige sannheter som vil forberede dere på det som nå ligger foran dere. Vi har kommet for å undervise dere; dere vil bli velsignet som nye disipler, hvilket vil vaske vekk alle de løgner og misoppfatninger de mørke har benyttet for å kontrollere og manipulere dere. Dere vil også lære om dette solsystemets sanne natur og de guddommelige aspekter ved deres meget viktige vokterrolle.

Vi, de Oppstegne Mestrene, føler oss beæret over uselvisk å tjene dere og lære dere om dette universets natur. Vi vil veilede dere Kjærlighetsfullt og hele tiden gå ved deres side mens dere lærer om, og tar i bruk, de nye universelle Sannheter. Hver eneste en av dere har deres egen, helt spesielle livskontrakt som ved det passende øyeblikk vil bli forklart for dere. Ennvidere, når dere får tilgang til deres Akashiske arkiv, vil dere lære hvordan dere, som fullt bevisste Vesener, kan ta all denne kunnskapen i bruk på veloverveid og konstruktivt vis. Kort sagt vil dere bli forberedt til å bli en del av et universelt samfunn, som omfatter hvert eneste menneske som eksisterer på alle kanter av dette universet. Dere vil også få anledning til å oppdage hvor mangeartet og varierte de livsformer er, som Skaperen har skapt i den fysiske verden. Dere kommer til å finne stor glede i å samhandle, både vidt og bredt, med denne enorme og vidunderlige parade av bevisste Vesener. Kan dere nå begynne å ane hvilket utrolig mangfold av guddommelige opplevelser som venter dere?

I dag brakte vi dere enda et nytt budskap. Tiden som vi alle har ventet så lenge på er over oss. Vi fryder oss i vår frihet og feirer den rikdom av muligheter til fremgang som denne stund inneholder. Om kort tid vil dere møte deres Åndelige og Stjerne-familier og lære på det mest Kjærlighetsfulle vis at dere ikke er alene! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge