Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10 mars, 2015

Sheldan Nidle - 10 mars, 2015

4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med gode nyheter til dere! Det nye banksystemet som vi har snakket om fra tid til annen, er raskt i ferd med å bli en internasjonal realitet. Parallelt med dette fortsetter sammenbruddet i USAs regjerende korporasjon. Verdens nasjoner forstår nå å forstå fullt ut hva denne kommende kollapsen i realiteten betyr. Et nytt økonomisk og finansielt system er i ferd med å vokse frem, hvilket bringer USA på et mer balansert nivå med et antall nasjoner i Europa, Asia og den vestlige halvkule. Denne serien av realiteter bringer omsider en slutt på de meget skjeve realitetene som har styrt deres verden i de første seks årtiene etter den Andre Verdenskrigen. En ny æra er i ferd med å forme seg. Denne vil innbefatte fremveksten av et NESARA-basert styresett i USA, så vel som en mengde nye regjeringer og styresett i Europa, Asia, Afrika og den vestlige halvkule. Høydepunktet i alt dette, sett med våre øyne, er at sannheten om vår eksistens og nærvær vil bli kunngjort. Når den tid kommer kan vi enkelt få dere i tale og tillate at dere endelig kan få se våre skip på himmelen i fullt dagslys. Vi har til hensikt å støtte fullt opp om de Oppstegne Mesternes budskaps-formidlinger til dere og de åpne interaksjoner som da blir mulig med slektningene deres fra Agartha. Dere kan da få lære mye om dere selv og deres historie og opprinnelse.

Det som da til slutt vil skje i denne verden vil gjøre at virkeligheten deres blir tatt godt vare på og beskyttet. For mange år siden kom vi hit og ble vitne til et samfunn som bare kan beskrives som bevisstløst og fullstendig uten omtanke for hverken planeten, naturen og menneskene. I løpet av det siste tiåret har samfunnet deres bokstavelig talt blitt voksne. Selv de som er mest miljømessig inkorrekte er nå sterkt opptatt av å danne en eller annen form for allianse med dem som har et mye dypere engasjement i å beskytte deres mange sårbare habitater. Denne plutselige endringen i alle samfunn på Gaia er et tegn på i hvor stor grad hele kloden for øyeblikket er i endring. Selv om disse forandringene sterkt påvirker hvordan samfunnene deres forholder seg til økologien, er dette likevel bare en begynnelse. Det er mye som må gjøres så snart vi lander en masse på Jorden. Habitater for et stort antall dyr og planter krymper fortsatt raskt. Det er nødvendig at dere tar i bruk teknologier som gjør det mulig å forandre denne bedrøvelige situasjonen. Det er også helt nødvendig at dere tar i bruk mye mer kunnskapsbaserte tenkemåter med hensyn til hvordan dere skal bringe deres verden tilbake til en mye mer naturlig tilstand. Dere må bruke teknologi til å skape et anstendig habitat og ikke ødelegge det.

I våre verdener er den naturlig jomfruelig naturen på overflaten og i de indre riker, fullstendig uforstyrret av oss. Faktum er at hvis noen plutselig skulle komme uanmeldt til en av våre verdener, så ville deres første tanke sannsynligvis være å proklamere denne verdenen til å være for det meste ubebodd. Denne antakelsen er noe som gjenspeiler et viktig konsekvens av våre hellige lover: alt liv er hellig og må tas vare på i sin naturlige eksistenstilstand. Dette Solsystemet ble invadert på det mest brutale vis for millioner av år siden og det har vært en høy pris å betale for dette. Det som kreves er at vi hjelper dere og de himmelske Elohim med å bringe dette Solsystemets riker tilbake til sin tidligere jomfruelige tilstand. Mars og Venus var en gang dekket av store hav som myldret av alle typer liv. Disse tingene må gjenopprettes. Ikke bare disse enorme havene på disse og andre verdener i solsystemet, men på samme måte mange typer unike fenomener som for øyeblikket er gått tapt. Denne gjenfødelsen er én av de tingene vi må gjøre. I tillegg har vi et ansvar for å gjenopprette forbindelsen med et enormt antall legemsløse Vesener* som lever dypt inni de indre verdener i solsystemets mange gasskjemper**.

Som dere kan se er det en hel rekke nye ansvar som vil falle på dere når dere får tilbake deres fulle bevissthet. For oss er disse oppgavene hellige. Når dere blir voktere og ivaretakere for både planeten og solsystemet, arver dere et overdådig vakkert sted, og det blir deres daglige oppgave å stelle og pleie det. Når dere blir medlem av en vitenskaps- og utforskingsflåte, vil ansvarsoppgavene øke enormt. Vi har vært i dette solsystemet i mer enn to årtusener og føler det ganske frastøtende den måten Anunnakiene og deres lakeier på planeten har "drevet" det. Mest av alt syns vi det er motbydelig hvordan disse Vesenene som hadde makten behandlet hver og en av dere gjennom det ene årtusenet etter det andre. Fra tid til annen har skipene våre besøkt dere og la deretter frem en historisk redegjørelse om denne grusomme behandlingen i et antall spesielle flåterapporter som omhandlet utviklingen i dette solsystemet. Det himmelen ba oss om kom som et sjokk på oss til å begynne med. Ikke desto mindre lyttet vi nøye og er her nå for å hjelpe dere på alle mulige måter. Vi forventer at dere i løpet av det kommende året vil gjøre raske fremskritt mot full bevissthet gjennom å fullstendig reorganisere den virkeligheten dere nå lever i. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med en sunn gjentakelse av det som ble sagt så direkte av vår familie fra verdensrommet. Våre medarbeidere på Jorden har skapt et helt nytt system for overføring av penger og fonds internasjonalt. I tillegg har et antall forandringer blitt gjort for å sørge for at alle store banker etterlever de nye reglene i Basel lll. Dette er bare begynnelsen på det som forventes å skje. BRICS-gruppens utviklingsbank er klar til å gå online og erstatte både SWIFT-systemet og den internasjonale rollen Federal Reserve og Det Internasjonale Pengefondet har hatt. Dette velsignete fremskrittet innebærer to ting. Først og fremst vil ikke lenger internasjonale pengeoverføringer være et anliggende for det banksystemet som ble satt opp av Dumbarton Oaks Traktaten i 1944. For det andre vil de nåværende kriteriene for bankvirksomhet som for øyeblikket benyttes av Det Internasjonale Pengefondet, bli erstattet med et system som i langt større grad er egnet for internasjonal utvikling. Disse forandringene vil gjøre enkel overføring av store summer mulig, hvilket vil bety en pangstart med tanke på behovet for å utvikle infrastrukturen i deres verden.

Både den underutviklete verden og den utviklete verden trenger pengemidler for å bygge, eller bygge om, enorme nettverk for sunn vannforvaltning og transport. Det er også nødvendig å gi dette riket de pengene som trengs for å bygge et enormt nettverk for utdannelse av barn og voksne. Altfor lenge har myndighetene gjort utdannelsen bare mer og mer fordummende og gitt blaffen i dette store ansvaret. Dere vokser i bevissthet og må få de verktøyer som trengs for fullt ut å forstå hva som skjer rundt om på kloden. I tillegg trengs det et spesielt utdannelsestiltak fylt med reelt meningsfylte økologi-leksjoner som alle må få opplæring i. Tidligere fordommer mot kvinner og religion må det bli slutt på. Skaperen har i sannhet skapt oss som ett folk. Det er nødvendig at vi på velsignet vis adlyder dette hellige edikt og lærer å leve sammen. Alle religionene inneholder denne mektige sannhet. Det er nødvendig at vi etterlever dette over hele kloden. Tenk nøye gjennom hvordan krig, feilplassert hat og rett og slett sviktende logikk har opprettholdt splittelsen og hindringene for dette på så mange områder.

Når dere nå kommer sammen, ha alltid deres nye ansvar i tankene, slik at dere beholder deres nyfunne menneskelighet, verner om og tar vare på integriteten i naturens miljøer og til enhver tid er rede til å hjelpe hverandre fremover. Den nye bevisstheten er ment å gjøre dere mere åndelig bevisste overfor hverandre og spesielt med hensyn til de gavene Gaia så raust har gitt dere. Det er helt nødvendig at denne verdenen blir respektert og på ekte hjertefølt vis blir tatt vare på og pleiet. Dette er guddommelig nåde i virksomhet. Dere er i ferd med å bevege dere fra en verden styrt av hensynsløse sjeler og til et rike ledet av kjærlighet og omtanke; dere selv. Denne nye virkeligheten krever en helt ny innstilling og det krever at dere vokser med hensyn til hvordan dere bruker deres nye og stadig ekspanderende bevissthet. Start hver dag med en klar hensikt avledet av deres første daglige meditasjoner eller bønner. Snakk med andre og legg opp en plan. Den avgjørende nøkkelen er for hver dag å ha et positivt og åndelig mål. På denne måten kan dere virkelig utføre mirakler! I dag, som alltid, så vi nærmere på hva som foregår i dette riket dere lever i. Lær å respektere hverandre og naturmiljøet omkring dere. Denne verden er raskt i ferd med å forandre seg til det bedre og i sannhet forbløffende forandringer er bokstavelig talt bare noen øyeblikk unna. Vær rede og vær bevisst disse enkle sannheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge