Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 9 september, 2014

Sheldan Nidle - 9 september, 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere! De forskjelige programmene som skal bringe dere velstand er her! Nå er det nødvendig at dere fortår bedre hva det er som skjer med hver enkelt av dere. I bunn og grunn er kroppene deres i forvandling og blir gjort klare for de endelige forandringene som skal forvandle dere til full bevisste Lys-Vesener. Denne forvandlingen finner sted i en trinnvis prosess, på en måte som gjør at kroppen deres kan tilpasse seg. Til tider er disse tilpasningene vanskelige for dere. Disse såkalte oppstignings-symptomene er noe dere alle føler på kroppen. Dere kan for eksempel oppleve uvanlig hjertebank eller at dere blir mer slitne enn vanlig etter en hard treningsøkt. Alvorlighetsgraden av det dere opplever er forutbestemt av Himmelen gjennom de agendaer deres mange kroppsvoktere har blitt gitt. Dere godtok disse agendaene før dere inkarnerte på dette Jordiske planet. Strenge og nøyaktige instruksjoner ble gitt våre medisiske team med hensyn til hvordan det enkelte individs åndelige, mentale, emosjonelle og fysiske symptomer skulle rapporteres. Disse målingene hjelper oss slik at vi daglig kan rekonfigurere deres personlige lyskammer.

Det er nødvendig at den første kontakt skjer i det guddommelig rette øyeblikk. Inntil den tid kommer, vil vårt kontaktpersonell hele tiden holde kontakt med dem som så utrettelig og vidunderlig arbeider med å etablere de virkemidler som trengs for å forandre deres rike fra mørke til Lys. Denne prosessen har tatt svært lang tid. Den skjøt raskt fart da Anchara Alliansen plutselig gjorde en kuvending i samsvar med de særskilte dekreter fra Anchara kontinuumet. Disse dekretene var helt i overensstemmelse med Erkeengelen Mikaels urgamle profetier for denne galaksen. Vi er for øyeblikket travelt beskjeftiget med å slå sammen våre flåter og bringe inn nye medlemmer fra de stjernenasjonene som ble dannet da Ancharas ulike mørke stjerneimperier ble oppløst. Disse nye stjernenasjonene ønsker seg inderlig å erverve Lys-Kropper og lære hvordan de kan bruke dem for å stige opp. En av deres oppgaver i fremtiden er å hjelpe våre forbundsfeller i den Galaktiske Føderasjonen med å lære dem hvordan de kan bruke disse spesielle gavene. Deres visdom og kunnskaper på dette området vil være særdeles verdifulle i arbeidet med å hjelpe disse nye stjernenasjonene å lære hvordan de kan gjøre dette.

Etter hvert som vi arbeider frem mot øyeblikket for den første kontakt holder vi på å samle inn kunnskap om fremtidige landingssteder og peke ut en personlig mentor for hver enkelt av dere. Den aktuelle mentoroperasjonen er temmelig komplisert og krever fullt samarbeid fra deres side. Det er nødvendig at hver eneste en av dere ser dypt inn i dere selv og på kjærlighetsfull vis slipper taket i de «indre demoner» dere har ervervet siden dere ble født. Følgelig er det nødvendig at hver enkelt mentor får tillatelse til å arbeide sammen med dere for å angripe og frigjøre dere fra disse tallrike «demonene». Så snart de ble gitt en viss grad av kontroll over dere begynte Anunnakiene å arbeide med frykten deres for bedre å kunne styre og kontrollere dere. Generelt sett bærer overflate-menneskeheten med seg en omfattende arv av disse “frykt-fellene” Anunnakiene innpodet i dere, såvel som nye feller som er blitt innprentet i dere gjennom forfedrenes erfaringer i generasjon etter generasjon. Disse kommer i tillegg til de første «frykt-mekanismene» Anunnakiene skapte i dere og gjør det hele enda mer innfløkt. Alt dette og mye mer vil bli transformert og forløst av våre mentorer.

Det som umiddelbart ligger foran dere er velstand for alle og fremveksten av ny statsledelse og styresett. To måneder etter at dette skjer er det meningen av avsløringen skal skje. Vi har full tillit til at kunngjøringen om vår vennligsinnete eksistens vil føre til at vi kan kunngjøre vårt nærvær. I det samme øyeblikk vil vi komme til å se de Oppstegne Mestrenes første belæringer. Disse belæringene er innrettet mot å gjøre dere klare for de mange nye og forbøffende fakta dere trenger å kjenne til. Anunnakiene innledet sin herskertid i deres rike ved å “finne opp” en totalt villedende og manipulativ historie om deres opprinnelse. Dette ble gjort for at de skulle kunne proklamere for dere at de var skaper-guder. Dette satte Anunnakiene i stand til å gjøre de mest bestialske ting for å opprettholde kontrollen over dere. Det er helt nødvendig at disse historiene blir erstattet av Sannhet. Det er nødvendig at dere tar tilbake makten og på fritt og rettskaffent vis retter opp alle fortidens grusomheter. Da vil dere bli frie slik at dere kan ta imot oss. Vi kommer simpelthen som representanter for deres forfedre. Vi kommer for å gi dere den fulle bevissthetens gave og anledningen til å gjenoppta deres spesielle stilling i denne galaksen!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i fred og glede! Over alt på denne kloden er våre samarbeidsparnere i ferd med å legge alt til rette for velstand for dere alle, for frihet og for at dere kan gjenerverve deres personlige, velsignete uavhengighet. Det er tre hellige nettverk som er etablert for disse guddommelige hensikter. Det første skal sikre dere deres velstand. Det andre handler om å vende tilbake til folkerett og det tredje gjør det mulig for nye regjeringer og styresett å komme på plass. Det nåværende økonomiske systemet, med sine illegale utbetalinger til lovgivere og til de ulike departementer i regjeringen, er perfekt tilpasset dem med spesielle interesser og for et enormt misbruk av makt. Dette er stikk motsatt av hva Himmelen ønsker for dere. Et annet onde er det enorme omfanget av mistolkninger og forvrengt anvendelse av loven. Dette skaper et sett av moralbegreper som også er stikk i strid med hva som ville være best for dere i deres daglige liv. Himmelen ønsker å forandre alt dette og sørge for trygge livsforhold for alle.

Skaperen gav dere hellige rettigheter og disse velsignete gavene krever en virkelighet som heder og ærer dem. Dette er bakgrunnen for at våre samarbeidspartnere etablerte to av disse hellige nettverkene. Det er helt nødvendig at rettferdig folkerettslig lov nok en gang blir den sanne juridiske basis i deres ulike land. Det er nødvendig at hvert eneste menneske vet at det finnes en sann juridisk moral. Og i tilknytning til dette ligger gjennomføringen av en omfattende “storrengjøring” på alle nivåer i nasjonale ledelser og regjeringer. Det ble tatt iverksatt arbeid med å utforme liknende lover som NESARA for å legge grunnlaget for en slik oppryddingsaksjon. Velstand kan kun gjøres permanent dersom landets ledelse i sannhet er rettferdige og rimelige for alle. Dette kan bare bli til virkelighet dersom disse velsignelsene gjør en fullstendig husrengjøring mulig. Det er helt avgjørende å skifte fra krigs- og konkurranse basert ledelse til en fredelig tilnærming og vilje til å samarbeide med alle. Under slike omstendigheter kan våre belæringer slå rot og føre til en sann guddommelig transformasjon.

Og tilslutt kommer den viktige oppgaven å tilbakeføre pengemidler til dere som enten ble ulovlig fratatt dere i fortiden eller som stammet fra en enorm ervervet strøm av overflod. Disse fondene ligger i de aller beste hender og vil bli distribuert til alle. Deres nåværende system av begrensninger, mangel og nød er stikk i strid med de bud som er gitt for alle i denne virkeligheten. Dere er spesielle barn av Himmelen og tiden kommer for å frigjøre dere fra mangel og nød og gi dere dere verktøyer til å oppnå deres aller høyeste drømmer. Tiden er kommet for å avslutte den gamle maktstrukturens “rotterace”, som holdt dere nede, som i en dyp avgrunn, ute av stand til å gjøre virkelighet av deres dypeste ønsker. Vi Oppstegne Mestere har brukt årtusener på å holde dere tilknyttet til moral og til Himmelen. Dette vil nå bli utvidet på en måte som gjør det mulig for dere å kjenne og oppnå deres sanne mål. En spesiell tid for alle har omsider kommet! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper til dere. Som dere kan se blir det gjort viktige fremskritt som er i ferd med å sikre dere velstand og frihet for alle. Hold fokus på disse målene og bli vitne til at vidunderlige begivenheter skjer rett for øynene på dere! Gjør alt dette i Kjærlighet og Glede! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge