Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 9. august, 2016


Sheldan Nidle - 9. august, 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De aller første av pengefondene er nå på plass. Det nye sikkerhetssystemet er nå i full effekt. I tillegg til dette er de humanitære fondene, velstandsfondene og regjeringsfondene på det nærmeste klare og venter på selve utleveringsfasen. Regjeringspakkene inkluderer det som er kjent som en massiv revaluering av alle lands valutaer i forhold til hverandre, hvilket er et preludium til den Globale Resettingen av Valutaverdiene. Det er først nødvendig at fastsettelsen verdens valutaer etter «den gamle boka» gjenspeiler den sanne verdien av denne hvert enkelt lands pengeenhet basert på verdien av landets ressurser og verdier, og at de nyutstedte pengene fortsetter denne prosessen. Det er helt nødvendig at verden vender tilbake til sann verdi og en global gullstandard. Denne prosedyren har lite til felles med det som fant sted da de nye nasjonene proklamerte sin uavhengighet. Den gang brukte de gamle kolonimaktene, til sin egen fordel, en utbytterprosess som var blitt etablert av Vesten. Vesten, gjennom Det Internasjonale Pengefondet (IMF), hadde satt opp et lånesystem som umiddelbart hensatte hver eneste nasjon i en hengemyr av permanent gjeld, godt hjulpet av et regjeringssystem som fremelsket bestikkelser og korrupsjon. Dette resulterte i en undertrykkende virkelighet av dem-som-hadde og dem-som-ikke-hadde og dette fortsatte helt til begynnelsen av det nåværende tiåret.

Det nye systemet er basert på den reelle verdien av de ulike lands ressurser og like spilleregler for alle på en måte som fremelsker hederlig handel, rettferdige valutaverdier og internasjonalt samarbeid. I denne nye verden med edelmetallbaserte penger og med nye regler for bankvirksomhet, vil den gamle verden av fattigdom og urealiserte drømmer omsider bli eliminert en gang for alle. Nasjonenes regjeringssystem vil være fokusert på folkets ønsker og behov og søke å bygge opp under velstand for alle og utbygging av landets infrastruktur. Det finnes nok gull og tilstrekkelige reguleringer av bankvirksomheten i verden til å gjøre dette mulig. Den verdensomspennende operasjonen som for øyeblikket er i gang, vil skape denne vidunderlige virkeligheten. Denne nye virkeligheten, sammen med de nye republikkene, er likevel bare begynnelsen på et rike som omsider kan kaste av seg de ondsinnete forholdene som har vært instituert av en klasse avskyelige oligarker. Krig, hat og konkurranse ble oppmuntret mellom verdens nasjoner. Det er vår og de Oppstegne Mesternes plan å skape et rike som sørger for at det utappede potensialet hos verdens befolkning kan få blomstre. Dette kan ikke annet enn å føre frem til det riket dere så lenge har visualisert. Det er i virkeligheten hva Himmelen har bragt ned til Jorden. Det er også et sted som er i ferd med å forberede seg til å få tilbake full bevissthet!

Det er nødvendig at dere forstår at dette er øyeblikket for å velge å utforme en ny virkelighet, basert på profetiene som først ble proklamert av Lord Michael* ved denne galaksen tilblivelse. Hver eneste galakse er en levende entitet hvis fødsel ble feiret av Himmelen med en spesiell seremoni. Dette var også tilfellet for 14 milliarder år siden, da Lord Michael skisserte en historie for dette nyfødte stjernespiral-systemet. Denne skjebnen er nå i ferd med å bli oppfylt når Lyset nå fullfører en transformasjon som skal bringe dette riket tilbake til Lyset. Vi i den Galaktiske Føderasjonen ønsker disse forandringene velkommen ettersom de vil gjøre at vi kan etablere en union av alle Vesener i denne Galaksen. Denne spesielle unionen vil gjøre at vi kan slå oss sammen med andre av Lyset, i tusener av de nærliggende stjernesystemer som er våre umiddelbare naboer, og danne en endeløs krets av nådefylte venner. Hver av dem vil yte sine unike, guddommelige tjenester for Lyset. Dere vil om kort tid bli med i dette spesielle oppdraget med å forene alle i denne evig voksende unionen av Lyset. Vi fryder oss over hva Himmelen har bestemt for oss.

Benytt dette spesielle øyeblikket som det punkt hvor deres hellige skjebne skal komme til uttrykk. Når Lyset nå kommer sammen over alt i denne galaksen, bruk dette som en anledning hvor en strålende union mellom deres stjernenasjon og vår ytterligere manifesterer denne fabelaktige skjebnen. Dere vil snart få se mirakler som forvandler dette solsystemet og gjør det mulig for dere å oppdage forbløffende ting om dere selv og deres mange forfedre. Dere vil få oppdage en urgammel visdom som gjorde det mulig for Den Store Pyramiden bli til og dere vil få belæringer om de relativt tallrike hendelser opp gjennom tidene som i dag er en helt misforstått del av deres historie. Dere vil få lære om Agartha og mange andre mysterier som det er nødvendig å nøste opp i. Gjennom så å gjøre, vil dere få se hva som i sannhet skjedde med dere gjennom de siste 13 årtusenene. Deres potensial er mye større enn dere noen gang har forestilt dere. Det er påkrevet at dere gir slipp på en mengde kulturelle oppfatninger som Anunnakiene innpodet i dere for å kunne kontrollere og manipulere dere. Utrustet med denne nye kunnskapen, bruk deres hjerte og sjel til å lære dere og ta i bruk Himmelens måter å gjøre ting på. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er over oss av fryd! De utleveringene dere så lenge har blitt lovet, er endelig på plass slik at de kan manifestere. Disse prosjektene ble lenge forsinket av de mørke og deres endeløse medløpere. Denne mektige hindringen ble fjernet og åpnet veien for at vi kan kunngjøre at en serie pengefonds omsider kan bli deres. At dette kan skje, er ene og alene et resultat av våre samarbeidspartneres langvarige og krevende og utrettelige innsats. Deres harde arbeid har frembragt et virkemiddel som gjør slutt på de mørkes langvarige motstand. Det har også frembragt et system for distribusjon av velstandsfondene. Disse finansinstrumentene gjør at NESARA kan bli født og sørge for det endelige sammenbrudd for den illegale amerikanske regjeringen. Denne loven alene sørger for at manipulering av valgkampen, juks med valgresultatene og et ufattelig omfang av slu triksing og lyssky virksomhet kan tas tak i og kastes på dynga en gang for alle. Den gjør i tillegg at storslagen velstand og fremgang kan regne ned på alle folk i dette overflateriket. Vi og Agarthanerne er uendelig lykkelige for å se at dette nå blir fait accompli. Halleluja! Halleluja!

Det er fortsatt av avgjørende betydning, når dere holder denne rikdommen i deres hender, at dere opprettholder deres visjon og fokus om denne nye verdenen. Det som starter nå er kun en begynnelse. Det er en hel rekke operasjoner som det er nødvendig å gjennom føre i full gjennomsiktighet. Av den grunn ber vi dere å tenke nøye over og være lykkelige for det som nå omsider er i ferd med å avsluttes. Det er mange spesielle begivenheter som trengs. Vær av den grunn alltid innsatsvillige og rede til å holde nøye øye med det som skjer, og om nødvendig korrigere det som er i ferd med å skje. Vi har tidligere gitt dere en del idéer om hva vi trenger. Denne «vaktbikkje-rollen» blir gitt dere helt fritt. Himmelen ønsker at dere forstår deres posisjon oppi all aktiviteten. Det er av avgjørende betydning at dere følger nøye med på disse nye realitetene og er vitne til at alt dere har drømt om blir til virkelighet. Når dere så gjør, viser dere deres mentorer i Himmelen at alt dette nye omhyggelig kan beskyttes av hver og en av dere. Dette er kun daggryet for en æra av mektig triumf!

Vi kan endelig ferdes fritt blant dere. Dere forstår at de tingene vi vil fortelle dere kun er den blotte begynnelse på en hel prosedyre som er en del av en operasjon som vil fortsette med fremveksten av det omfattende mentor-systemet. Alle vi har kommet for å vise dere med fysiske bevis hvordan dere vil transformeres og oppdage hvordan dere en gang ankom i denne virkeligheten. Mange har portrettert oss som enten uvirkelige eller et detaljrikt produkt av deres fantasi. Som dere snart vil se og forstå, er disse oppfatningene ren og skjær propaganda. Kjære Sjeler, dere er omgitt av disse som så inderlig intenderer å forandre dette riket til det bedre. Mye arbeid har vært nedlagt i all hemmelighet for å forberede det som nå skjer. Dette vil bli en tidsalder av skaperevner, velstand, fremgang og tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil få møte oss og lære å verdsette alt det som gjøres. Mørkets og dualitetens tidsalder er så godt som over. Dere blir forberedt til å ta inn over dere et helt nytt sett av oppfatninger og en metode til å leve i et fullt bevisst, levende univers! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som er i ferd med å skje. Mørkets lange natt står nå på fallrepet. Dere vil oppdage et nytt morgengry når Lyset begynner å bli deres nye virkelighet! Lenge leve denne Nye Tidsalderen!!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge