Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 16. februar, 2016


Sheldan Nidle - 16. februar, 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! Den enorme operasjonen for å levere ut de nødvendige fonds, fortsetter å skride frem. Motstanden fra kabalen, selv om den er liten nå, har ført til at Lyset har måttet sørge for en mye høyere grad av sikkerhet enn vanlig. Vi er fullt klar over hva de mørke fortsatt er i stand til. Denne trusselen er i beste fall "vag". Ikke desto mindre velger Lyset å sørge for at disse utleveringene gjennomføres i all hemmelighet, mye mere så enn vanligvis påkrevd. Men til tross for disse sikkerhetstiltakene har vi full tillit til at disse fondene blir fordelt på trygt vis, til alle målgruppene. De gjelder selvfølgelig også strenge protokoller for velstandsprogrammene og disse har også en tendens til å forsinke utleveringene. Til tross for alle disse ekstra sikkerhetstiltakene vil alle fondene bli levert og føre til nye regjeringer og styresett. Dette er viktig for oss ettersom disse nye regjeringene ikke bare vil sørge for en endelig slutt på gjeldsslaveriet deres, men gjøre at de i tillegg kan gjøre slutt på hemmeligholdet omkring UFOer som har pågått i mange tiår. Dette vil være et positivt tegn som vil gjøre det mulig for oss omsider å ta kontakt med dere direkte. Man kan sannelig si at dette virkelig er interessante tider!

Den mørke kabalens plutselige fall fra makten er hva som i virkeligheten skjer. Dette ondsinnete oligarkiet må bli historie før dere kan frigjøres fra det tilsynelatende endeløse gjeldsslaveriet. Denne prosessen begynte for alvor i forrige tiår. Det nye bank- og finanssystemet ble unnfanget i de kasino-liknende restene av det gamle finanssystemet. De som inderlig ønsket å skape et nytt system, så at det gamle systemets eksesser ville være det middel som kunne eliminere dette foreldete, grådige systemet. Fremveksten av nasjoner som Kina, Russland og Sør-Afrika ryddet veien for det som kunne velte tyranniet til de vestlige bankene og deres ivrige medløpere, de vestlige multinasjonale konsernene. På den måten begynte et nytt og langt mer rettferdig og gjennomsiktig system å vokse frem. Dette begynte virkelig å ta form gjennom den vellykkede "krigen" mot Federal Reserve’s fiat dollar. Forflytningen av den økonomiske maktbalansen til Kina og hennes allierte (som BRICS-landene) gjorde at denne prosessen kunne fullføres i løpet av de siste få årene. Resultatet er et nytt system som gjør distribusjonen av de mange velstandsprogrammene mulig.

Denne tilstrømmingen av penger gjør det mulig for verdens nasjoner å ta ordentlig tak i vann-, kloakk- og transportsystemene sine, som lenge har blitt ignorert. I tillegg vil de gjøre det mulig for klodens nasjoner å få slutt på fattigdom og sykdom. Et nytt, verdensomspennende medisinsk system, som benytter både nye og tradisjonelle modaliteter, er i ferd med å fødes. Det er av avgjørende betydning at menneskeheten løfter seg ut den begredelige situasjon de er kommet i gjennom påførte sykdommer og dårlig helse og søker å finne det som trengs for å helbrede og forhindre sykdom. Mens dette blir gjort, er det helt essensielt at et moderne og effektivt utdannelsessystem blir utviklet og fremmet. På denne måten kan medisinsk utvikling og utdannelse bli et virkemiddel til å bedre forstå den overflod av ny kunnskap som blir tilgjengelig når menneskehetens bevissthet blir økt. Denne prosessen er allerede i gang og er en del av Himmelens plan for å rydde veien frem til full bevissthet. De Oppstegne Mesterne og Agarthanerne er i full gang med å se til at denne kompliserte operasjonen lykkes. Dere står på terskelen til å bevitne at mange mirakler nå vil skje.

For lenge, lenge siden kastet presteskapet og vitenskapsmennene i Atlantis dere ned i en uutholdelig situasjon. Dere har gjennomgått mye og det er nødvendig å forstå hvordan dette påvirker dere selv i dag. Det er våre mentorers hensikt å gå nøye gjennom alt dette med dere og forklare hva det virkelig betyr for dere. Det er en lang historie som er nødvendig at dere forstår og det er nødvendig at dere tilgir dem som en gang kastet dere ned i den forferdelige situasjonen dere befinner dere i. Denne tilgivelsen er viktig, for den kan hjelpe dere med større letthet, å fjerne de gen-sekvensene som gir dere så alvorlige begrensninger. Så snart disse er helt og holdent fjernet, kan dere få et bedre bilde av hvor dere kom fra og hvor dere nå er på vei. Dette er én av mange renselser som er påkrevd for at dere skal kunne ta inn over dere det som er i ferd med å skje i deres verden. Disse øvelsene kan sette dere i stand til å forberede dere til å gjenvinne deres status som fysiske engler. Vi arbeider iherdig med å gjøre klar programmer slik at mentorene våre kan hjelpe med å forberede dere til denne mektige forvandlingen som venter dere. Gjennom å gjøre dette, vil dere bli gjenforent med familiene deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som nå skjer på Gaia er i sannhet et mirakel. Denne verden har lenge oversett dem som tilsynelatende mangler den evnen til bare å få det gjort! Himmelen har fremskaffet et nytt sett med fantastiske allierte som svært gjerne ønsker å gi dere den spesielle energiinnsprøytningen dere trenger for å nå deres mål. De mørke oligarkenes fall gav dere muligheten til å sette i gang og gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet. Dette settet av velsignete muligheter er kun begynnelsen på det fremtiden har i ermet for dere. Dere er i ferd med å komme ut av rollen som en person som mangler ressursene eller det skjære pågangsmot og dristighet til å lykkes. Denne virkeligheten vil snart endre seg, ettersom de første skal bli de siste og de siste de første. Vit dette i deres hjerter og bruk deres nye velsignelser til å komme dere fremover og hjelp hverandre i denne mektige oppgaven. Denne nye tiden er der dere blir positivt visjonære og således i stand til å utføre sanne mirakler! Den nye virkeligheten er i sannhet full av velsignelser til dere.

Vi er forbløffet over det dere har gjort som gjør det mulig for alt dette å skje. Hvilke evner dere har, blir daglig demonstrert. Deres positive visualiseringer har vært til enorm hjelp med å holde mesteparten av de mørkes hevn i sjakk. Vi velsigner dere og ber daglig Himmelen om å gripe inn på deres vegne. Deres urokkelige, positive innstilling er til god hjelp for Himmelen og likeledes for alle dem som nå arbeider for å gjøre denne nye virkeligheten til en realitet. Når dette til slutt er oppnådd, gi dere selv et klapp på skulderen, for det er deres visjoner som har gjort det mulig for alt dette å skje så raskt som det har gjort. Vi takker dere ved å be Himmelen gi dere den himmelske nåde dere fortjener. Tiden nærmer seg raskt for utleveringen av de ressursene dere trenger for å gjennomføre deres vidunderlige oppdrag. Vi venter at dere om kort tid vil kaste dere entusiastisk inn i hvert av de mange prosjektene! Disse vil markere starten på en ny virkelighet.

Og dette vil være tiden hvor vi Mesterne fritt kan fortelle dere om deres sanne historie og om den reisen dere har gjennomført etter Atlantis. Mange av dere kan komme til å bli temmelig sjokkert over denne historien. Alt det som har skjedd har vært et resultat av et spesielt sett med manipulasjoner som Anunnakiene og lakeiene deres på kloden utsatte dere for. Denne spesielle tiden vil være velsignet fri for disse og gjøre det mulig for dere å begynne å forstå viktigheten av hvert enkelt steg i denne lange og komplekse prosessen. Dere vil bli satt fri og lære om hvordan dere kom hit. De fleste av dere er en form for stjernefrø som har gjennomført en merkelig, mange århundrer lang reise. Betrakt denne historien som en lang forberedelsesprosess til det dere snart skal gjøre. Dere skal utforme en ny historie og omsider fullføre de målene som ble satt da dere først kom til Gaia. Vi velsigner dere og vet at denne lange reisen vil ha en aldeles hellig avslutning!

I dag fortsatte vi med vår historie om hva som foregår på denne glitrende, strålende kloden. Benytt denne tiden til å gå gjennom hva dere vet og forbered dere på det som om ganske kort tid vil skje. Foran dere ligger en aldeles vidunderlig fremtid! Vær forberedt på det som nå skal skje og vit at det er et antall mirakler som fortsatt venter på å skje! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge