Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 9. februar, 2016


Sheldan Nidle - 9. februar, 2016

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vi har mottatt gode nyheter! Utleveringsprosessen fortsetter å skride frem. Som alltid kompliseres denne prosessen av det faktum at den mørke kabalen til fulle innser hva som nå er i ferd med å skje over hele kloden. Lysets styrker benytter seg av det overtaket de har greid å skaffe seg ved hjelp av sine allierte og samarbeidspartnere, til å tvinge denne kabalen fra makten. For lenge siden, da kabalens mørke herrer, Anunnakiene, hersket over dette jordiske riket, var slike aktiviteter som vi for øyeblikket gjennomfører selvsagt umulig. Disse mørke oligarkene hadde ikke regnet med hva en rekke sørgelige tabber de har gjort, skulle bringe dem. Men nå står de på terskelen til et voldsomt fall fra makten, hvilket vil gi dere en ny tid fylt av frihet, velstand for alle og et større ansvar for å holde dette vidunderlige systemet ved like. Denne operasjonen har tatt lengre tid enn opprinnelig antatt. Dette skyldes den makt og muligheter disse svikefulle fiendene fortsatt har. Når den nå møter sitt endelige fall, betyr dette slutten på et hemmelighold som har forhindret oss fra å bidra med vår hjelp i det omfang vi i utgangspunktet ønsket. Kabalen har brukt dette hemmeligholdet om vår eksistens til å bygge opp en hemmelig verdensregjering som nesten greide å forpurre Himmelens intensjoner.

Denne makten var noe vi i all hemmelighet måtte overvinne for at vi skulle kunne gjennomføre Himmelens dekreter. Det var en særdeles vanskelig oppgave ettersom vi ikke kunne benytte en rekke strategier som vi hadde kunnet bruke i mange tidligere scenarioer i kamp med de mørke andre steder i galaksen. Dette var en tid hvor de fleste av dere ikke helt forstod hvorfor vi var her og hvorfor vi hadde kommet i så stort antall. Av den grunn var vi nødt til å ta i bruk en del prosesser via vårt kontaktpersonell for å få de av Lyset som lenge hadde kjempet mot de mørkes taktikker, til å ha full tillit til oss. Disse mange hemmelige organisasjonene var under overoppsyn av de Oppstegne Mesterne deres, som for det meste oppholdt seg i Agarthas rike i Inner-Jorden. Rett ut sagt brukte Agarthanerne sin brede innflytelse for å gjøre det mulig for oss å vinne tillit i mange tilfeller. Dette var helt avgjørende for å bringe oss i den situasjonen vi befinner oss i idag. Vi takker de av Lyset som har gjort de mulig for oss å komme hit og sette i gang programmer som nå endelig fører til deres store seier. Om kort tid ønsker vi å introdusere oss selv og deretter å forklare hvordan dere skal få tilbake deres fulle bevissthet.

For øyeblikket er det en prosess i gang som vil forandre hvordan denne virkeligheten fungerer. I lang tid var denne tidsalderen "eiendommen" til en usedvanlig arrogant gruppe av lakeier som gladelig trosset sine tidligere herskeres ønsker. Denne jordiske gruppen greide til å begynne med å omstrukturere sine tidligere herskeres handlingsplan før denne planen gikk i vasken for bare et tiår siden. Nå i disse dager er dere vitne til hvordan disse gale oligarkenes plan for verdensherredømme blir knust. Gjennom hele denne perioden opprettholdt Lysets styrker et inntrykk av at dette riket slett ikke var inne i en forvandlingsperiode. Denne kamuflasjen var nødvendig. Det ble besluttet å gjennomføre forvandlingen på en måte som unngikk at altfor mange ville bli altfor sjokkert over det som skjedde. Dette gjør det mulig for mange å få informasjon litt etter litt om den radikale forvandlingen som for øyeblikket feier over dette riket. Dette nye riket vil være fullstendig ulikt det dere tidligere har opplevd. Således er det at deres stadig økende bevissthet vil skape en ny virkelighet og gjøre at dere kan leve i en tidsalder fri for kabalens undertrykkelse og løgner.

Når nye regjeringer tar over, vil de gamle måtene å gjøre ting på bli gravlagt. Oligarkiet sørget alltid for at deres virkelige herrer, de store bankene og multinasjonale selskapene, alltid ble favorisert fremfor folket. De opprettholdt lover som hvert år sørget for at deres medløpere høstet stadig større profitt og kunne gå til angrep på dem som ønsket å frigjøre seg fra deres høyst illegale styre. De oppfant kontinuerlig historier om hvorfor regjeringen ble forhindret av opposisjonens motstand og av en høy grad av gjeld og "budsjettoverskridelser". De nye regjeringene vil få slutt på dette spillet og fri dere fra disse slue nikkedokkene. De vil straffe disse svikefulle oligarkene og arrestere alle som har løyet, svindlet og manipulert dere. Denne nye tiden vil også instituere et nytt bank- og finanssystem, avdekke et stort antall oppfinnelser og nyvinninger som har vært skjult og undertrykt og endelig få slutt på hemmelighetskremmeriet rundt UFOer som har pågått i mange tiår. Da vil dere kunne være virkelig frie, oppleve velstand og fremgang og være godt på vei mot full bevissthet! Dette vil gjøre det mulig for oss å lande og ta fatt på vår mentoroppgave.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er nå inne i den avsluttende fasen av en uhyre komplisert utleveringsoperasjon. Antallet av spesielle institusjoner som samarbeider i denne prosessen har gjort prosedyren mer komplisert. Vi er klar over hvor iherdig de siste gjenværende fraksjonene av de mørke forsøker å sabotere forflytningen av fondene over kontinenter og oseaner. Til tross for disse og en rekke andre vanskeligheter, har denne operasjonen så langt greid å gjennomføre sine oppgaver. I ukene som kommer regner vi med å greie å fullføre alt dette og lykkes med å få på plass nye regjeringer. Velsignet takker vi Himmelen og alle hennes mange hjelpere som så urokkelig har støttet disse anstrengelsene. Vi takker hver og en av dere også. Dere har holdt den generelle positiviteten oppe, hvilket har vært til enorm hjelp for denne guddommelige innsatsen. Vi er i ferd med å installere en ny og opp-Lys-t måte å gjøre ting på, som vil danne selve bærestrukturen i deres nye virkelighet!

Denne positive innsatsen deres fortjener å applauderes. De mørke og deres lakeier av noen oligarker har lagt ned et hav av fysisk dommedag på kryss og tvers av denne kloden. Men likevel har ikke dette oseanet av negativitet greid å knuse deres visjoner eller energier i noen særlig grad. Deres stadig økende bevissthetsnivå utgjør en stadig større hindring for de mørke og er et bevis for at den nye æraen om ikke lenge vil manifestere. Hver eneste en av dere er en demonstrasjon på hvordan denne økende bevisstheten besegler skjebnen til de mørkes og lakeiene deres. For et par årtier tilbake ble slike fremskritt i arbeidet betraktet som umulig. Nå er dette åpenbart og i ferd med å bli en mektig understrøm som fører Lyset frem til en aldeles vidunderlig seier! Alt dette er i sannhet en rekke virkelig bemerkelsesverdige hendelser.

Fremtiden deres vil bli en tid hvor dere når deres glitrende mål og bringer dette solsystemet og galaksen tilbake til Lyset. Tiden nærmer seg for noen virkelig mirakuløse hendelser! Disse vil gjøre at vi omsider kan tre åpent frem og ferdes fritt blant dere. Da vil dere få se at alle disse mektige begivenhetene ikke bare vil bringe dere frihet, men også føre til at dere gjenoppdager deres sanne fortid og deres opprinnelse i de mange verdener hvor vår familie fra verdensrommet har utviklet seg. Utrustet med denne kunnskapen vil dere forstå hvorfor dere er her og komme i gang igjen med deres guddommelige oppgaver. Sammen er det vårt lodd å utforme en aldeles vidunderlig ny stjernenasjon og med glede påta oss en rekke nye ansvarsoppgaver. I dette vil deres utrolige forvandling ligge og hele Himmelen vil juble! Dere er sannelig velsignet og i ferd med å bli forberedt til et særdeles hellig sett av oppgaver.

I dag fortsatte vi å forklare hvordan den nåværende virkeligheten er i ferd med å bli forvandlet og klargjort for et nye rike. Våre store familier fra Himmelen og verdensrommet kommer stadig nærmere sin endelige seiersfinale i triumf. Dette vil bety en enorm forvandling av denne virkeligheten. Fortsett å være positive og hold dere klare til de storslagne gleder som nå er svært nær å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge