Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. september, 2015

Sheldan Nidle - 8. september, 2015

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! Verden fortsetter å forandre seg langsomt, men sikkert. Denne forvandlingen er skjebnebestemt til å fjerne de siste rester av den mørke kabalen fra livene deres. I løpet av dette millenniet nådde de mørke et høydepunkt som følge av 11.september, men etter dette har de blitt stadig mer svekket. Våre allierte konfronterer modig disse motbydelige, slimete krekene på alle fronter og tvinger dem på retrett. Vi er uendelig takknemlige for deres urokkelige hengivenhet til frihetens sak og deres utrettelige flittighet med, på juridisk korrekt vis, å skape de virkemidler som vil sikre oss vår felles suksess. Også de urgamle familiene applauderer likeledes deres mektige innsats. Et antall avtaler ble undertegnet og disse ble brukt av våre modige samarbeidspartnere til å skyve disse motbydelige kjeltringene bakover mot historiens glemmebok der de hører hjemme. Disse om er så i opposisjon til Lysets fremmarsj, har brukt opp alt det edle metallet de kunne ha brukt til å kjempe mot oss og har i stedet satset alt på en strategi for på en eller annen måte å få en verdenskrig til å blusse opp. Det samme kan sies om hvordan de regnet med at en rekke illegale finansaktiviteter på et eller annet vis skulle hjelpe dem å finne en vei utenom våre juridiske anstrengelser for å felle dem. Alle disse meningsløse spillfekteriene deres har bragt oss helt frem til terskelen for suksess. Det at de hele tiden mislykkes er grunnen til deres uunngåelige fall.

Den verden dere lever i er i rask forvandling. I løpet av det siste tiåret har himmelen og dens mange medisinske hjelpere kommet langveisfra for å bistå dere på veien inn i en ny virkelighet. Alt mens denne forvandlingen foregår, så er også Gaia i ferd med å forberede en massiv rekke av forandringer i sitt overflaterike. Opprinnelig hadde Gaia tre kontinenter som raget opp av hennes mektige hav. Hver av dem var dronningen i ett av hennes hav. Det var Mu i Stillehavet, Atlantis i Atlanterhavet og Stor-Sri Lanka i det indiske hav. Alle disse tre kontinentene sank i havet i perioden mellom starten på det siste galaktiske storåret og omtrent 13 tusen år siden. Disse enorme tragediene finnes kun som skjulte minner. De kan finnes nevnt i de legender og myter som spekker historien deres. Hver av dem er en mektig tanke som alle i deres verden har en fjern erindring om. Disse som studerer verdenshavene registrerer bare at restene av disse kontinentene er i ferd med å heve seg. Mange vil derfor si at det er ikke lenge før disse urgamle landområdene vil dukke opp igjen. Jo mer vi studerer deres historie og får redegjørelser fra Agarthanerne, jo mer synes det som om en slik serie hendelser er en del av hva Gaia for øyeblikket planlegger.

For oss er det naturlig å betrakte hele denne prosessen med tanke på når det vil bli mulig for oss å lande. For øyeblikket er det et antall begivenheter som er i ferd med å bli til virkelighet, som bærer i seg løfte om muligheter som kan hjelpe oss å fastsette en mulig dato for dette. Først av alt er det nødvendig at vi er i en posisjon hvor bevissthetsøkningen deres gjør at dere kan akseptere vår ankomst. Dette scenarioet er selvfølgelig knyttet til den formelle kunngjøringen av nye regjeringer og styresett, spesielt når det gjelder USA. Det nåværende de facto regimet arbeider med nebb og klør for å forhindre vår ankomst og at det skal bli slutt på mange årtier med fortielse og løgner om UFOer. Dette illegale regimets forestående fall vil gjøre det mulig for en del dypere sannheter å omsider synke inn. Disse sannhetene er: Vi er vennligsinnete, vi er virkelige og vi har så absolutt til hensikt å hjelpe dere å vende tilbake til full bevissthet. Men inntil graden av fiendtlighet mot oss endrer seg, kan det ikke skje noen fremgang i denne saken. Vi har gjort en rekke avtaler og overenskomster med våre allierte på Jorden som forstår disse sannhetene og inderlig ønsker å bringe inn en ny virkelighet som er til gode for alle mennesker. Disse Lys-orienterte Vesenene har den rikdom og ressurser som trengs for å forvandle overflateverdenen deres på det mest storslagne vis. Den drømmen dere bærer i dag er svært nær å bli til virkelighet!

Som dere da kan forstå, er Himmelen og hennes allierte travelt beskjeftiget med å forberede denne virkeligheten på massive forandringer. Hver eneste dag følger vi nøye med på hvordan deres vakre blå klode forandrer seg. Samtidig som dere bevitner hvordan nature reagerer på de mørkes uhyggelige planer, så ser dere også at mange i deres verden er i ferd med å skape en plan for å overmanne de mørke og rette opp igjen det de har forsøkt å få til. Fremtiden deres er ment å være en tid hvor dette riket raskt går over fra sin nåværende usunne form til noe helt annet. Dette riket er et hvor den de facto amerikanske regjeringen går av og NESARA proklameres. Vi har hatt forhandlinger med mange som arbeider mot dette særdeles edle målet. Alle disse samtalene har hatt kun ett grunnleggende mål. Og det er hvordan vi sammen kan utforme en ny verden av rikdom, frihet og velstand for alle. Da vil deres naturgitte rettigheter være de dominerende og regjeringen er designet til å være "av folket, for folket og ledet av folket". Under slike omstendigheter kan dere med letthet ta steget, med vår og Himmelens hjelp, inn i en verden fylt med fullt bevisste Vesener. Dette er dette gyldne riket som gjør det mulig for dere å bli gjenforent med hele den galaktiske menneskeheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne verden er i ferd med å forandre seg i henhold til vår Mors, Gaias, ønsker. Det er hun som leder en forvandling som vil se deres spirituelle indeks stige til nye høyder. Etter hvert som deres bevissthet øker, så blir dere også mer oppmerksom på hvordan denne klodens energier stadig fortettes. Med dette mener vi at dere blir stadig bedre i stand til å se for deres indre øye hvordan denne virkeligheten forandrer seg. Denne bevissthetsveksten har gjenspeilet seg i deres bevissthet om økologien og det livsviktige behovet for de tre elementene ren luft, rent vann og ren jord. Teknologier som lenge har vært undertrykt, kan raskt ta dere til suksess på dette området. Det vitale elementet er den mektige åndelige kraft dere er i besittelse av. Etter hvert som vi lærer å tenke positivt, på kollektivt vis, og erverver oss de nødvendige virkemidler til å kaste av oss gamle, tillærte fordommer, blir vi etter hvert klare til en tid da våre evner til positive samfunnsmessige aksjoner kan bringe oss sammen i harmoni. Dette er vårt mål, slik at vi virkelig kan hjelpe Gaia i hennes forestående forandringer.

Nødvendigheten av forandring ligger i luften. For lenge siden ba Himmelen oss alle om å gjøre overflatemenneskeheten klare til det som nå er i ferd med å hende. Dere kan føle modifikasjonene i kroppen og sinnet deres, hvilket er begynnelsen på deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne mektige prosessen har det blitt skrevet mye om gjennom de siste tiårene. Nå står dere midt oppi disse tallrike guddommelige forandringene. En av de tingene vi gjør til daglig er å hjelpe til å roe ned effekten av noen av forandringene, fordi disse kan forandre de daglige rytmene deres som holder dere i balanse. Dette gjøres for å assistere de medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjonen og for å forberede dere til det neste nødvendige steget mens dere løfter dere stadig mer i retning av deres gudommelig mål om full helse, rikdom og frihet. Vi sørger for nødvendig veiledning og setter dere i stand til å gjenvinne stadig større fliker av den frihet og Vilje dere mistet under Atlantis’ fall.

Hvordan vi veileder dere forandrer seg akkurat som deres globale bevissthetsnivå forandrer seg. Alt dette er uløselig knyttet til et omfattende sett av persepsjoner som er i ferd med å forandre totalt hvordan dere betrakter denne verden. Kort sagt er det nødvendig at dette globale samfunnet skaper seg helt nye visjoner om sine handlinger, sine virkelighetsoppfatninger og ikke minst viktig: hvordan vi ser på hverandre. Disse store perspektivenedringene er et resultat av de fysiske og mentale forandringene dere for tiden går gjennom. Vårt utgangspunkt er å formidle til dere hvordan Ånden, i den videste forstand, ser det hele. Gamle måter å gjøre ting på er i ferd med å dø og nye måter fødes. I dette miljøet er det nødvendig at dere bedre forstår hva alt dette betyr og går i gang med å starte en ny, mer altomfattende måte å betrakte hvordan denne evig foranderlige verden i sannhet "flyter" og "strømmer". Vi Mestere ser vår rolle på en ny måte og ønsker å hjelpe dere å lære alt dette.

I dag, som alltid, har vi gitt dere vårt budskap. Det er et budskap som handler om hvordan denne kloden forandrer seg og forandrer seg til det bedre! Dere står på terskelen til å skulle få møte familiene deres fra Åndeverdenen, fra Inner-Jorden og fra Galaksen. Dette er en tid hvor dere skal sette fart en evolusjonsmessig essens på en måte dere ikke har følt på mange årtusener! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge