Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7 juli, 2015

Sheldan Nidle - 7 juli, 2015

6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik

Selamat Jarin! Ting fortsetter å skride fremover i deres verden med hensyn til manifesteringen av det nye bank- og finanssystemet. Dette systemet vil redusere eller eliminere den stjelingen som har vært vanlig under det gamle systemet. I tillegg vil en rekke justeringer bli gjort, som vil gjøre hvitvasking av penger praktisk talt umulig. Gjennomsiktighet i alle former for transaksjoner vil da være det som gjelder. I de kommende ukene forventer vi at et enormt antall utleveringer vil skje. Således nærmer tiden seg raskt for at dere vil motta velsignelsene deres. Denne omfattende overføringen og redistribusjonen av rikdommer vil raskt føre til kabalens og dens lakeiers fall. Således er ikke nye regjeringer og styresett under NESARA-paraplyen lang unna. Disse fakta gjør at vi vet at perioden hvor vi vil komme med våre kunngjøringer nærmer seg raskt. Dette betyr også at deres sårt tiltrengte belæringer fra de Oppstegne Mesterne er nær forestående. Mange av dere har ventet med stor tålmodighet på denne tiden som nå er over dere. Andre har til tider gitt opp og blitt offer for belastningen ved den lange ventetiden. I alle tilfelle, fortsett å være positive og vær glade for det som skjer rundt dere. Tiden nærmer seg raskt for at dere omsider kan kaste loss og begynne på deres mange prosjekter for å hjelpe menneskeheten!

For lenge, lenge siden, før de to siste galaktiske storårene* begynte, var Lemuria Jordens ubestridte herskere i sin rolle som kjærlige og omsorgsfulle ivaretakere av Gaia og hennes tallrike økosystemer. Lemuria hadde først spredt seg over hele planeten Gaia for å lindre og transmutere til det positive, de energiene som rådet i overflateriket. Deretter vendte disse hengivne sjelene blikket innover og etablerte et indre globalt rike, som i deres eget språk ble kalt Agarthas rike. Bosetterne våre hadde skapt et ytre og et indre rike for Gaia, som myldret av talløse dyre og planteformer. For omkring 300.00 år siden kom en gruppe spesielle bosettere hit fra Pleiadene. Denne gruppen var det som var igjen av en seksjon av opprørere som hadde sterk tro på at å være meklere mellom Anchara-kontinuumet og et antall grupper som var i opposisjon til dem, ville være et viktig virkemiddel for å spre Lyset i denne galaksen. Denne troen hadde blitt en smule forvrengt da de først kom hit til Jorden. Som tidligere bosettere, valgte også de et territorium på overflaten hvor de kunne akklimatisere seg til livet på Jorden. Dette første stadiet skulle komme til å vare en uvanlig lang periode av 250.000 år.

Da den tiden kom, var allerede det første av de to siste galaktiske storårene gått. Lemurianerne visste hva himmelen hadde gitt dekreter om og hadde til hensikt å gjennomføre Himmelens edikter. Atlantidene sanset at det var aktiviteter i gang for å skape to riker, et indre rike og et overflaterike. Atlantidenes skjebne var å herske i overflateriket. Det Ancharianske kontinuumet gjorde et poeng av å opprette kontakt med Atlantidene og gradvis påvirke dem til å tro på at det var fullstendig riktig det de hadde stelt i stand. Gaia ble sakte men sikkert manøvrert inn i en posisjon som tvang henne ned i de lavere energiene. Under det siste Atlantiske imperiet, for over 15.000 år siden, begynte en bølge av avskyeligheter, vold og krig å bre seg over Gaias overflate. Ancharianerne var i ferd med å legge alt til rette for et scenario for fremveksten av menneskene med begrenset bevissthet, så vel som Atlantis og hennes alliertes ubetimelige fall. Denne strategien skulle føre til at disse spesielle menneskene kunne frigjøres fra sine beskyttede boområder og inntredenen av en ny gruppe herskere, Anunnakiene. Denne gruppen skulle holde nøye øye med dem og i det rette øyeblikket forlate dem og overlate dem til seg selv. Lyset skulle da vende tilbake og bringe disse menneskene tilbake til sin opprinnelige tilstand av full bevissthet!

Vi gav dere dette korte overblikket over historien slik at dere kan forstå nåtiden i det rette perspektivet. Det våre allierte på Jorden holder på med, er en prosess som startet med at Anunnakiene lakeier nektet å betrakte Anunnakienes avreise som et forvarsel om det som skulle komme. Lyset har helt siden den Andre Verdenskrigen støttet dem som ønsket å motarbeide de mørke. I felleskap, sammen med de Oppstegne Mesterne og Agarthanerne, har vi hjulpet denne gruppen av opp-Lys-te sjeler. Arbeidet som er nedlagt i denne kampen, gjennom flere tiår, er nå like ved å bære frukt. Den kommende tiden vil se fremveksten av et nytt bank- og finanssystem, valutaer som er basert på reelle verdier, og en hel rekke nye regjeringer. Dette er dog i sannhet bare begynnelsen. Foran dere ligger vår ankomst, møtet med mentorene deres og å motta de vise belæringer fra deres Oppstegne Mestere. Alt dette vil til slutt kulminere med transformasjonen som vil skje i løpet av de tre dagene i Krystall Lys-Kamrene, som er spesielt tilrettelagt for hver enkelt av dere. Som det gamle ordtaket sier; "Dette var en svært vanskelig tid, men også en av de beste!" Se i bold forventning frem til en aldeles vidunderlig fremtid for denne verden og for dere selv!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake og bringer med oss mange velsignelser! Dere har vært til enorm hjelp for oss gjennom de vidunderlige, positive tankene dere har gitt oss daglig. Vi er uhyre takknemlige for denne flodbølgen av kjærlighet. Etter hvert som dere vokser i bevissthet, lærer dere hvordan universet fungerer. Positiv begeistring og kjærlighet hjelper, når den fokuseres på riktig måte, til å eliminere mørket. Vi har brukt velsignelsene deres til å fokusere på de forandringene som dette riket så sårt trenger. Sammen kan vi fortsette å jage bort det mørke som fortsatt gjennomsyrer dette riket. Et av de områdene vi i felleskap har fokusert på er forandringen av det økonomiske systemet. Deres energier er for øyeblikket til stor hjelp nå som kabalens system av globalt gjeldsslaveri er i ferd med å bryte sammen. Våre samarbeidspartnere er nesten ferdige med å manifestere dette. Det nye vil komme online om kort tid. Denne ene begivenheten alene vil muliggjøre introduksjonen av nye styresett og regjeringer, samt innføringen av fullstendig nye operative traktater for et særdeles svindlerisk sett av internasjonale bank-karteller. Dette alene kan forandre verden!

Vi ber dere fortsette å vende blikket innover i dere selv og være rede til å akseptere en del nye paradigmer. Da vi først ble udødelige, lærte vi hva hver og en av oss positivt hadde evner til å gjøre. Inni hver eneste sjel befinner det seg et kjærlighetsfullt og omtenksomt "hjerte". Det er dette potensialet vi snakker om. Helt fra dere ble født har virkeligheten omkring dere latt være å oppfordre dere til å bruke dette skjulte settet av potensial. Vi oppfordrer dere fra dypet av våre hjerter til å lete frem disse skjulte evnene og kollektivt anvende dem til å hjelpe menneskeheten. Etter hvert som graden av bevissthet øker inni dere, let frem deres nyfunne potensial og lær hvordan dere best kan bruke det for å fremelske menneskehetens positive sider. Dere er en gruppe individer med en umåtelig evne til omtanke og kjærlighet. Utforsk i felleskap hvordan dere best kan benytte deres indre potensial til å finne en raskere måte å ferdes langs denne lange og svingete veien mot full bevissthet. La oss sammen vise Himmelen hvor inderlig vi virkelig ønsker å ikle oss denne mektige kappen.

Dere er en aldeles unik og vidunderlig gruppe av en kjærlighetsfull menneskehet. Likevel er det fortsatt mange blant dere som ønsker å oppsøke vold og brutalitet og fortsette med de gamle, mørke levemåtene. Her også ønsker vi at dere skal bruke deres økende bevissthet og ta dem inn hjertet av deres sinn og begynne en prosess for å reformere dem. La oss i felleskap introdusere dem til en lang rekke av nye ikke-voldelige og kjærlighetsfulle atferder. Mirakler som dette har virket i fortiden og vi kan, ved å virkelig gå inn for dette på alvor, transformere en hel hærskare av disse mørke sjelene til Lyset. Vær klar over hvilke evner dere har og bruk denne kraften til å uttrykke deres kjærlighet for Gaia og for hele menneskeheten. Dette enorme reservoaret av Kjærlighet og tilgivelse kan bokstavelig talt flytte fjell! På denne måten kan en menneskehet full av omtenksomhet og kjærlighet, forandre denne virkeligheten og legge alt til rette for ankomsten av familiene våre fra Ånderiket og fra verdensrommet. Vi befinner oss således helt på tampen av den nåværende "vanskelige" tiden og er på vei inn i en virkelighet fylt av Kjærlighet, Lys og velstand for alle. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår rapport om hva som i sannhet foregår omkring oss. Tiden for den nye virkeligheten har begynt. Bruk denne tiden til å puste inn dette underet og gjør dere klare til å ønske velkommen dem dere ikke har fått oppleve å være sammen med på svært lang tid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge