Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. juli, 2014

Sheldan Nidle - 8. juli, 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer tilbake med mye å fortelle om en rekke ting. For øyeblikket befinner dere dere på terskelen til en ny virkelighet. Den mørke kabalen er i rask tilbakegang. Et antall nasjoner er for øyeblikket i ferd med å sette sammen koalisjoner hvis hensikt er å skape en vei utenom de mange fiat-baserte* organisasjonene til den gamle mørke ordenen. Disse finansorganisasjonene fikk sin eksistens ved signeringen av Dumbarton-Oaks avtalene på slutten av 1944. Den gamle gardens institusjoner, slik som det Internasjonale Pengefondet (IMF)* vil bli satt til side når «sannverdi», gull- og edelmetallbaserte globale valutaer manifesterer. Sammen med disse nye valutaene vil det komme nye reguleringer for bankdrift, slik det er uttrykt i de ulike intensjonsavtalene i “Basel lll”. Våre allierte på Jorden og deres tallrike samarbeidsparnere i de enkelte nasjoner gjør dette for å redistribuere planetens rikdommer og skape et virkelmiddel til å skyve de mørke ned fra sin nåværende posisjon hvor de har overherredømme over finansverdenen og de ulike lands regjeringer. Alt dette er kun begynnelsen på en prosess for å frigjøre dere fra det århundrelange gjeldsslaveriet og korrupsjonen i regjeringer som har sverget på å stille seg bak og gjennomføre ethvert påfunn den mørke kabalen og deres mange medarbeidere måtte komme med.

Denne prosessen skal også gjøre det mulig for oss å stå åpent frem for dere. For øyeblikket arbeider våre allierte fra Agartha sammen med mange av disse gruppene for å få dette nye penge og finanssystemet på plass. Vårt samarbeide med de Oppstegne Mesterne omfatter også en serie med belæringer for å forberede dere til full bevissthet. Disse belæringene skal danne grunnlaget for en hel rekke temaer som skal gjøres klarere gjennom vårt mentorprogram. Denne rekken med prosjekter henger selvfølgelig sammen med «første kontakt». Straks dere har de nye institusjonene som sørger for velstand for alle og gjør endelig slutt på deres stadig voksende gjeldsslaveri, blir det nødvendig for dere å forstå hva det er Himmelen gjør for å bevege dere i retning av å igjen bli fullt bevisste Vesener. Vi har kommet fra alle kanter av Universet i den hensikt å hjelpe dere å forvandle deres bevissthet. Når den tid kommer vil dere igjen tilslutte dere den Galaktiske Føderasjonen og begynne å oppfylle deres magnifike, skjebnebestemte oppgaver. I det forrige budskapet diskuterte vi deres herkomst. Nå er det nødvendig å se på hvordan denne transformasjonen vil påvirke Gaia og hennes mange søster-verdener. Denne diskusjonen vil starte med dette solsystems natur som er i forandring, og den virkeligheten som omgir det.

Dere er omgitt av en virkelighet som er i ferd med å forvandles. Himmelen har gitt dekret om at dette solsystemet skal forandres til en multidimensjonal virkelighet. Denne overgangsfasen medfører i virkeligheten at alle Solens døtre går gjennom omfattende forandringer. Disse omfatter buldringen i atmosfæren i de metan-dominerte atmosfærene på deres fire gasskjemper og klimaforandringene som skjer på deres tre vannplaneter. Under Mars’ sand og Venus giftige gasser ligger enorme hav av vann. Våpnene til den tidligere Anchara-alliansen fikk disse vannene til å synke ned under Jorden da de invaderte dette solsystemet for grovt regnet to millioner år siden. Resultaene av dette angrepet er de spesielle ruinene på Mars og den merkverdighet som Uranus er. Venus, på samme måte som Mars, har også en stor mengde vann som ligger like under overflaten. Alle disse klodene er hule og spesielle samfunn holder til i disses indre verdener. Dere har mye å utforske når dere en gang blir brakt ut av deres nåværende tilstand av begrenset bevissthet under et glemselens slør. I deres nye tilstand kan dere bedre begripe hva som skjedde her for millioner av år siden.

Det aller viktigste anliggendet blir hvordan dere på vellykket vis kan forberedes til det store spranget tilbake til full bevissthet. Galaktisk bevissthet er raskt i ferd med å omslutte dere via et antall nødvendige forberedende steg. Dere har kommet dere gjennom 7 av disse 12 stegene. Det neste steget dreier seg først og fremst om charakene i hodet, halsen og brisselen deres. Følgelig er det mange av dere som opplever hodepiner og merkelige smerter i tennene og bihulene. Kabalen bruker enkelte grunnstoffer i sine chemtrails som har til formål å hindre deres vekst. Deres så langt fra vellykkede forsøk har gitt dere influensaliknende symptomer i hodet, dyp hoste øverst i brystet og generell slitenhet. Klargjøringen av deres “Drømmenes Brønn” har forårsaket en urolig eller oppstykket søvn i tillegg til tårene på merkelig vis strømmer fra øynene, så vel som uvanlige og gjentatte hodepiner. I tillegg kan dere oppleve hjertebank med tilhørende lette rystelser i brystregionen. Disse symptomene er kun en kort beskrivelse av noen av de tallrike symptomer som det ville ta altfor lang tid å forklare og som er for sjeldne til å nevne her. Ikke desto mindre er det et faktum at de mørkes chemtrails ikke lykkes i å forhindre det som skjer med dere. De bare påfører dere en enda større byrde.

Velsignelser og velstand til alle! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake i en oppløftet og glad tone. De avsluttende prosedyrene for å manifestere deres velstand er fullført. Vi venter på at den endelige timeplan for at utleveringene skal få klarsignal og velstandsmidlene kan deles ut til dere. NESARA er også i ferd med å bli klar til sin storslagne debut. Den mørke kabalen innser nå sin skjebne og er omsider velsignet rede til å føye seg. Dette er i sannhet en aldeles vidunderlig tid for oss alle. De som så lenge har båret Lyset i sine hjerter vil nå proklamere en storslagen frigjøring, og med det slutten på deres maktesløshet. De som har gjort dere til slaver vil få smake den bitre frukt av sine gjerninger, og de rettssakene som vil følge har kun til hensikt å understreke dette poenget. Våre samarbeidspartnere i Agartha forbereder seg på å bekjentgjøre seg selv for dere, så vel som en storslagen kunngjøring som inviterer dere alle til deres rike. Lytt imidlertid nøye til det de har å si, før dere reiser dit. Dette riket befinner seg i 5te dimensjon og derfor er det nødvendig at dere gjør noen fysiske justeringer før dere reiser dit.

Denne nye virkeligheten er et midlertidig stadium for Gaia mens hun utjevner forskjellen mellom sine ytre og indre riker. Ennvidere er det nødvendig å rense hennes nåværende atmosfære og at hennes to-firmaments atmosfære blir fullstendig restituert. Hennes guddommelige Åndelige Hierarki holder på å forberede den tre-trinns operasjonen som skal transformere og gjenforene Gaias to verdener. For å gjøre dette er det nødvendig for henne at dere igjen blir fysiske engler. Vi velsigner dere og forsikrer dere på guddommelig vis om at slike prosedyrer i sannhet er underveis. De guddommelige Elohim arbeider for å forberede Gaia til denne transformasjonen. Følgelig er det mange aktiviteter rundt om på kloden deres som viser dere at plate-tektoniske forhold vil endre seg og utforme en ny overflate for henne. For å kunne gjennomføre dette er det nødvendig at dere blir flyttet til oppholdssteder og Lys Kammere i Inner-Jorden omtrent 14 måneder etter masselandingene. Vi gir disse planene våre velsignelser og står klare til å ha overoppsyn med deres transformasjon tilbake til fullt bevisste Lys-Vesener.

Visualiser denne tiden som et spesielt øyeblikk i deres transfomasjon. Dere er i ferd med å bli galaktiske mennesker. Dere vil bli gjenforent med det enorme havet av menneskeheten som er spredt gjennom tusenvis av stjernenasjoner og lære i detalj om hvordan alt dette ble til. Vi jubler og velsigner disse storslåtte, hellige handlinger som er basert på AEON’s hellige dekreter. For tusenvis av år siden reiste våre første sjeler til denne hellige kloden og bestemte seg kollektivt til å bli de fremtidige voktere og ivaretakere av Gaia og hennes ennå ufødte økosystemer. Dette hellig oppgaven er nå klar til å bli gjenopptatt av oss og utvidet til å omfatte alle vannverdenene i dette solsystemet. Dere, velsignete brødre og søstre, har vært bortkommet og holdt i slaveri i så lang tid. Denne forvandlingen markerer både deres frigjøring og veien tilbake til full bevissthet. Vi står sammen i Skaperens hellige Lys. Vi står sammen som barn av denne galaksen, rede til å ta vare på våre hjemmeplaneter og utføre vår tjeneste for Himmelen som er gitt oss ved AEON’s hellige dekreter.

Idag snakket vi nok en gang om vår guddommelige oppdrag og hvor nær dere i sannhet er en hellig løsning. Denne storslagne operasjonen skal fri dere fra det slaveriet de mørke har påtvunget dere og vil gjøre at dere kan gjenoppta deres hellige oppgaver. Vi er alle i fryd og glede over at denne vidunderlige frihetens øyeblikk er over dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

* Institusjoner som har sin makt gjennom Federal Reserve Banks fiat-penger.

* International Money Fund (IMF)Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge