Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11 mars, 2014

Sheldan Nidle - 11 mars, 2014

4 Chicchan, 8 Ceh, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere. Gjennom de siste ukene har begivenheter begynt å manifestere. Disse begivenhetene er nøkler til deres globale velstand og inkluderer revaluering av en rekke valutaer som forberedelse til den globale nyfastsettelsen av alle valutaers verdi som man har ventet så lenge på. Denne vil bli tett fulgt av en tilbakevenden til gullstandard over hele verden. Alle disse aksjonene vil bety det endelige fall for det private holdingselskapet dere kjenner som U.S. Federal Reserve Bank. Når denne enheten kollapser vil dette gi grunn til å gjøre slutt på ”Federal Reserve pengesedlene”. Dette er innledningen til utformingen av nye regjeringer og styresett i Amerika og verden. Et annet enormt vendepunkt vil være distribusjonen av Grev St. Germain Verdenstrusts ”velstandsfond”. Disse begivenhetene vil være det som gjør en formell avsløring av vår flåte mulig, og vi følger med på disse begivenhetene vel vitende om at den første en med dere rykker nærmere for hver dag som går. Når vi kan lande i stort antall er dette likevel bare begynnelsen på deres avsluttende etappe før deres store forvandling til full bevisste Vesener av Lyset.

Landingene vil gjøre at dere kan få møte mentorene deres. Hver av dem er fullt opptrent og klare til å hjelpe dere å gå med suksess gjennom prosessen frem til full bevissthet. Det første dere må gjøre er å etablere den dypeste tillit til mentoren deres og ta fatt på en prosess for å forandre mange av deres dypeste oppfatninger. Dette vil gjøre at dere kan oppdage mange ting om deres nåværende liv og deres tidligere liv som dere for øyeblikket ikke vet noe om. Denne reisen vil forandre hvordan dere ser på dere selv og gi dere en dyp forståelse av hva som ligger foran dere. Det er helt avgjørende at dere forstår hva som har skjedd i løpet av dette nåværende livet og hvordan de ulike tidligere liv har influert på det. Dette kan føre til en rekke dyptpløyende diskusjoner med mentoren deres og deres himmelske voktere. Hver og en av dere har en livskontrakt og det er nødvendig at dere begynner å forstå hva den innebærer. På grunnlag av disse data kan dere konstruere et fundament for hva dere skal bli. Denne informasjonen vil gjøre dere mye bedre forberedt når den tid kommer at dere skal ta plass i deres eget Lys-Kammer.

Når dere trer inn i vårt rike, blir dere del av et enormt menneskekollektiv. Denne høyst sammenvevde levende enheten, hvor alle er knyttet til hverandre, inkluderer oss alle. Vi kommer til å arbeide kontinuerlig sammen for å utfolde den guddommelige planen for menneskeheten og for denne enorme galaksen Melkeveien. Denne galaksen eksisterer på mange interdimensjonale nivåer. Dere har også Himmelens uendelige energier å tappe av. Således vil dere kunne finne kreative løsninger på ethvert problem dere måtte møte på deres vei. Det er dette evig voksende “treet” dere skal ta i bruk. Vi kommer derfor blott som katalysatorer for å akselerere deres tilbakevenden mot full bevissthet. Himmelen følte at dere ville trenge et spesielt element for å hjelpe dere å endre deres livsmiljø, og på veien dit også hjelpe dere å løse et antall personlige anliggender som hadde potensial til å forsinke deres ferd inn i den høyere bevissthetstilstand. Og tilsist fantes det jo også mørke elementer i deres rike som fortsatt hadde potensial til å blokkere deres vei mot full bevissthet. Vi har nå fullstendig eliminert denne avskyelige muligheten.

En av de ting vi allerede visste var hvordan dette mørke elementet hadde til hensikt å beholde sin makt over dere. Helt siden Atlantis’ fall har denne gruppen, som først var ledet av Annunakiene og senere av en tett sammenknyttet gruppe mennesker, lagt planer for å bryte de dekreter som Himmelen gav dem for tusener av år siden. Vår oppgave var til å begynne med, på et stillferdig og diskret vis, å hjelpe dere å erindre enkelte ting om deres opprinnelige opphav. Dette gjorde vi ved lede mange av dere trygt til spesielle steder den gang da Annunakiene brakte deres ”tre Gullaldre” til ende. Senere hjalp vi til med å velge ut og skape de omstendighetene som gjorde at en hel hærskare av Oppstegne Mestere kunne vokse frem. Vi bisto også mange av deres Avatarer med å legge grunnlaget for de fleste av deres moderne religioner. Annunakiene og deres medløpere forandret på og omformet alle disse religionene. Resultatet er et velkalkulert sammensurium egnet til å skape splittelse, mistillit og generell opphisselse blant tilhengerne av hver enkelt av disse spesielt omformete gruppene. Dette vil snart bli rettet opp igjen gjennom de belæringer deres Oppstegne Mestere vil gi dere.

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi er inne i markerer en forvandlingens periode for hele menneskeheten. Noen gjerninger kan ta lenger tid å fullføre på vellykket vis og et antall av dem ligger nå i Guds hender. Et mønster for suksess begynner å vise seg og vi har ingen tvil om at dette vil blir raskt fullført. Våre hellige forbundsfeller har arbeidet utrettelig for å bringe dere disse begivenhetene. Etter hvert som kunngjøringene dukker opp om de ulike valutaendringene, så er det viktig at dere forstår at det endelige resultatet av alt dette vil være en enorm helomvending med hensyn til hvordan verdens regjeringer opererer. Omfanget av korrupsjon og uærlighet i alle lands styresmakter er i sannhet forbløffende. Denne omfattende kriminelle atferden vil det bli forandring på. Nye regler vil bli tatt i bruk og de som har vært delaktig i denne illegale svindelen vil få møte sin rettferdige skjebne. En ny dag som er kjennetegnet av velstand, frihet og sant demokrati vil bli normen. Denne virkeligheten krever deres fulle deltakelse og medvirkning.

De nye nasjonale ledelsene vil ha behov for at dere hjelper til med distribusjonen av en utrolig teknologi som har vært utviklet gjennom det seneste halvannet århundre. Disse innretningene, som har vært hold skjult for dere, kan raskt rense Gaias miljø og sørge for det mangfold og den overflod som menneskehetens ulike samfunn fortjener. Denne Himmelske nåde gir dere muligheten til å ta opp igjen rollen som kjærlige voktere av Jorden som menneskeheten påtok seg da vi først ankom hit for ca 900.000 år siden. Vi i denne hellige klodens guddommelige søsterskaper og brorskaper ønsker denne forandringen velkommen slik at vi nok en gang kan gå denne utsøkte veien. Vær velsignet alle dere hvis fokuserte og harde innsats gjør alt dette til vidunderlig virkelighet. Vi takker dere! Vi visste i dypet av våre hjerter at denne dagen ville komme! Nå feirer vi dens komme og forbereder oss på tiden da vi åpent kan tale til dere om mange avgjørende viktige temaer.

Dere vet alle i deres hjerter hva som skal komme. Menneskeheten har blitt oppflasket gjennom de siste 13 årtusenene på et antall forvrengte sannheter som var de bakvendte oppfatningene til ulike mørke sjeler. Disse halvsannhetene vil nå bli korrigert. For å kunne gjøre dette er det nødvendig at dere til å begynne med får en gjennomgang av deres tapte historie som la scenen til rette for våre mange religiøse høytider. Disse avsløringene kan komme til å sjokkere dere. Vår hensikt er å forklare hva som skjedde og hvordan dette har sammenheng med hva dere for øyeblikket tror. Øyeblikket er kommet for å anerkjenne at vi alle er brødre og søstre og å forstå hvordan vi er ment å arbeide sammen for å utføre det guddommelige; samt lære å Elske hverandre og dette storslagne Vesen som så villig huser oss, til tross for det store antall overgrep vi har begått mot henne. Vi Elsker Gaia! Vi Elsker menneskeheten og vi Elsker deres tilbakevenden til full bevissthet i Guds Nåde. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte vi med våre budskaper om dagens aktiviteter. Den mørke kabalen har nådd sitt forutsigelige endelikt. Våre søsken fra Inner-Jorden, og fra over alt i denne galaksen, kommer for å ønske oss velkommen og forberede oss til full bevissthet. Vi feirer denne tiden og forbereder oss til å ta i mot denne aldeles nåderike og Kjærlighetsfulle gjenforeningen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge