Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18 mars, 2014

Sheldan Nidle - 18 mars, 2014

11 Eb, 15 Ceh, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med flere gode nyheter! Fremgangen fortsetter! Den mørke kabalen er i ferd med å nå et punkt hvor de blir nødt til å overgi seg. Alle deres strategier for å forhindre Lyset fremmarsj har mislykkes fullstendig. En fastsatt plan er nå i effekt for å distribuere RV* fondene og forberede dere til pengene som vil gi dere alle velstand. Disse fremstøtene vil også levere et nytt banksystem basert på de reglene for rapportering som det var enighet om for mange år siden. Disse reglene vil forandre hvordan bankene opererer og effektivt redusere alle typer banksvindel. Når alt dette er oppnådd, kan de nye regjeringene og styresettene fritt og legalt manifestere. Disse nye nasjonale ledelsene vil avskaffe personlig inntektsskatt og gjøre at et helt nytt miljø for handel og forretningsdrift kan vokse frem. Under disse hederlige og rettferdige omstendighetene kan oppfinnelser som i dag er holdt skjult for offentligheten komme frem. Disse innretningene kan rense luften, vannet og jorden deres og gjøre at en formell offentliggjøring av vårt hellige oppdrag blir mulig. Denne første kontakten vil deretter gjøre at vi er velkomne til å ankomme til deres kyster og sette i gang mentorprogrammet som skal lede dere frem til full bevissthet. I løpet av denne perioden vil dere bli reintrodusert til Agarthanerne.

Agarthanerne lever i et aldeles vidunderlig vakkert rike og har holdt øye med dere og passet på dere gjennom de siste 13 årtusenene. Under deres vaktsomme blikk har deres Oppstegne Mestere vokst frem. Denne myriaden av Søsterskap og Brorskaper har viet seg til å bringe denne kloden tilbake til Lyset. Hver eneste en av dem har bidratt til deres bevisste åndelige vekst. Enten dere har vært under åket til Annunakiene eller deres horder av lakeier, så har dere vært forhindret fra å kunne følge disse store åndelige mestrenes visdom på noe enkelt vis. På grunn av dette ble mange av deres forfedre tvunget til å adoptere oppfatninger og tro som var til fordel for de mørke og deres herrer, Annunakiene. Gradvis har deres Oppstegne Mestere og deres allierte i Agartha skint stadig mer Lys på deres åndelige affærer. Vår ankomst hit i stort antall, for bare litt over to tiår siden, tillot at denne mektige bevegelsen kunne få enda større momentum. Det er denne hellige energien som gjør den storslagne seierne over mørket mulig. Og til enorm hjelp for oss alle er de enkeltmenneskene som er dypt rystet over hva de mørke bedriver og har til hensikt å få slutt på deres lange terrorvelde!

Vi står nå virkelig på terskelen til å manifestere de begivenhetene som er de sanne forløpere til deres frihet og fremveksten av nye regjeringer og styresett. En rekke elementer er allerede i virksomhet og har på legalt og juridisk vis tvunget de mørke til å gi fra seg mye av sin makt og forhindret at internasjonal krig i stor skala overhodet kan skje. Det neste steget er å få en slutt på makten som fiat-penger gir og riste bankeliten ut av sine bekvemme gjemmesteder. Disse aksjonene vil legge alt til rette for permanent velstand og eliminere alt av fattigdom og hjemløshet. Dette vil erstatte disse fryktelige scenarioene med et jubileum, en fantastisk feiring, som gjør at dere kan komme dere ut av det nåværende overlevelsesmodus og komme sammen for endelig å løse forurensningsproblemene og den ufattelige korrupsjon og umoral som var i ferd med å sende hele kloden utfor stupet. Vi vil i den nærmeste fremtid gå i inngrep med mennesker som er rede til å akseptere sin iboende åndelighet og dypfølte indre ønske om å redde og beskytte Gaia. Dette vil dere være svært godt tjent med mens dere forbereder dere til å gjenforenes med deres slektninger fra Inner-Jorden.

Disse hendelsene vil gjøre at vår kontakt med dere blir viktig. Etter hvert som dere åpner dere og påny erkjenner og tar i bruk deres spirituelle essens, vil dere også påny få kontakt med hvem dere virkelig er. Deres opprinnelige Lemurianske samfunn ble bygget på en modell dere hadde med dere da dere ankom til Jorden fra stjernene. Denne modellen er fortsatt i bruk i Lemuria. Sammen er det deres oppgave å utforme en ny galaktisk prototype som tar opp i seg alle de ulike formene av Galaktiske Samfunn som eksisterer overalt gjennom hele den Galaktiske Føderasjonen. Dette er grunnen til at det er så avgjørende viktig for oss å bringe dere tilbake til deres tidligere tilstand av full bevissthet. Da kan dere skape en variant som demonstrerer den vitalitet som finnes overalt i denne galaksen. Gjennomsyret av dette mektige Lyset er det mye vi kommer til å gjøre for gjøre virkelighet av Skaperens guddommelige plan. Deres oppdrag overfor det tidligere folket av Anchara er å være et eksempel på den visdommen dere har ervervet gjennom deres lange natt som har vart i 13 årtusener.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fra Agartha med gode nyheter! De begivenhetene som vil begynne å forvandle deres verden er her. Det antall situasjoner som truet med å bli militære konflikter, som forsinket manifesteringen av dette, tilhører nå fortiden. De første begivenhetene som vil skje involverer penge- og finanssystemene i deres verden. Verden etter den Andre Verdenskrigen har levd på nåden til noen få store nasjoner og banker. Disse institusjonene har nå blitt tvunget av våre samarbeidspartnere til å gi etter og legge vekk sine nådeløse metoder. Velsignet være alle og la det bli viden kjent at Ånden har virket og Lyset har blitt mektigere! Fødselen av et nytt finanssystem, som er i ferd med å bli avdekket, vil bringe dere stor velstand og gjøre at de slavelenker som er smidd av utsugeriet gjennom personlig gjeld kan bli fjernet. En ny metode, som med tiden vil bringe dere frem til et rike som har lagt penger bak seg, er nåderikt begynt. Dette riket skal forberede dere til deres velsignete forvandling til full bevissthet.

Helt siden dere ble kastet ned i begrenset bevissthet og måtte leve på de mørke herskeres nåde, har dere vært offer for hat, splittelse og krig. Deres forfedre fortalte disse begredelige historiene gjennom talløse generasjoner inntil det syntes å være det normale. Men dere er fylte av Himmelens Lys og Kjærlighet. Deres skjebne er ikke å lide i all uendelighet under de mørkes manipulerende hender. Den er derimot å vokse påny inn i Lyset og bli frigjort fra denne endeløse utnyttelsen. Og så må dere lære å forstå hvilken indre kraft dere har og under vårt overoppsyn løfte dere selv inn i Lyset og ta i mot den overdådige gaven der er i ferd med å motta i Himmelens nåde. De som har arbeidet så utrettelig er over seg av glede over at deres hellige oppgave nå gir dere det som trengs for å bryte dere fri fra de mørkes avskyelige grep. En tid for grenseløs glede og feiring kommer. Vær velsignet og rede til å ta imot disse vidunderlige, hellige begivenheter!

Vi står parate til, i det rette øyeblikket, å tale til dere og gi dere en mengde innsikter som på best mulig vis kan lede dere i deres siste innspurt mot full bevissthet. Denne galaktiske begivenheten vil gi dere et antall spesielle evner. Dere trenger å ha noen knyttet til dere som med letthet kan bygge den bro dere trenger for å ta skrittet inn i den nye og aldeles fantastiske virkeligheten. Vi fryder oss over det som nå er i ferd med å skje for hver og en av dere. Denne strålende sluttspurten vil gi dere en hel mengde med informasjon om hvem dere er og hvorfor dere er her. Dette er for at dere bedre skal forstå hva som nå er i ferd med å skje med Lady Gaia og hvordan dere kan hjelpe henne gjennom å beskytte de talløse økosystemene som lever både på overflaten hennes og inni henne. Denne informasjonen vil også gjøre dere klare til å gjenforenes med familiene deres fra ånderiket og fra stjernene. Følgelig er det på sin plass å fryde seg og synge jublende til Himmelens og til vår hellige Skapers pris! Halleluja! Halleluja!

I dag gav vi dere et kort innblikk i hva som skjer omkring dere. Vær vennlige og nådige mot hverandre og vær forberedt på å ta imot det som så vidunderlig er dere givet. De forandringene som nå skjer er kun forløpere til vårt komme og deres formelle transformasjon til fullt bevisste Lysvesener! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge