Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. november, 2015


Sheldan Nidle - 3. november, 2015

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! For øyeblikket er deres verden i forvandling. De mørke lar omsider Lyset og dets mange allierte fullføre den enorme oppgaven det er å overføre fonds og de dertil hørende obligasjonene, til spesielle depositorier. Denne prosedyren viser seg å ta lengre tid enn først forventet på grunn av de særskilte forsiktighetstiltakene slike enorme overføringer krever. Følgelig tar det en uke lenger enn forventet. De mørke vet at så snart denne formidable oppgaven er gjennomført, så vil de lenge lovede massearrestasjonene i de mørke lakeienes øverste rekker begynne. Inntil da overvåkes disse kjeltringene nøye og mange av dem befinner seg i husarrest. Spesielle regler for hvordan man skal gå frem er blitt vedtatt og de som tilhører Lysets ulike sikkerhetsavdelinger sørger entusiastisk for at disse blir overholdt. Helt siden deres forfedre først satte sin fot på Jorden, som mennesker med hukommelsessvikt og kun vage erindringer om sine tidligere selv, så har de mørke lakeiene vært Anunnakienes soldater. Den makten de har hatt i sine hender er det nå slutt på. Tiden med tvil og frykt vil nå bli erstattet av Kjærlighet, frihet og overflod

I denne nye tiden vil dere gjenerverve de kvaliteter og evner som Atlantidene tok fra dere. Først vil dere få lære deres sanne historie, for den har vært forvrengt og tilslørt med hensikt av Anunnakiene og de mørke lakeiene deres. Det er lett å se hvordan et forfalsket syn på deres opprinnelse ble etablert. Sannheten ble forvrengt slik at den for dere synes å være mest som et sett av myter som det ikke lar seg bevise. Når et folk mister sin historie, blir de sårbare for all slags manipulasjon eller vås deres mørke herskere serverer dem. Denne prosessen tok nesten 10.000 år før dere aksepterte den fullt ut. I løpet av denne tiden gjennomgikk forfedrene deres tre perioder av bygging og gjenoppbygging av samfunn, som det ble hevdet at de mørke hadde gitt dem. I løpet av de siste seks millenniene har dere i noen få tilfeller fått tillatelse til å gjenoppbygge med hjelp fra deres åndelige familier og familien fra stjernene. Alt dette gikk svært sent og med tilmålte skritt på grunn av de tallrike reglene Anunnakiene hadde innført og som måtte adlydes. Ikke desto mindre ble det gjort noen små fremskritt med hensyn til deres bevissthet. For øyeblikket har tempoet i fremskrittene økt enormt. De mørkes tid er over!

I den kommende tiden vil dere kunne være frie og leve i velstand og fremgang. Benytt denne tiden med stadig økende bevissthet til å finne dere til rette i deres nye situasjon og lær å anvende Kjærligheten og Lysets regler. Vær tolerante og søk samarbeid med andre. Lær om hvilken makt som ligger i rikdom, men lær samtid å gi slipp på den. Den viktigste makten ligger i Åndens utrolige kraft. Sett dere selv i stand til å la dere fylle av Kjærlighet og la Lyset fylle dere med en stadig økende bevissthet som gjør at dere kan kjenne sjelsenergien til alle levende vesener. Føl at dere ikke er alene og på hvilken skjønn og nådefull måte Skaperen gjenoppretter kontakten deres med Himmelen! En del av vår oppgave er å vise hvordan det galaktiske mennesket utviklet seg og spredte seg overalt i denne enorme galaksen. Etter hvert som dere gjenvinner de tapte evnene og erindringene deres, kan dere påny oppdage hvordan deres velsignete reiser førte dere til Gaia og til et spesielt oppdrag for å redde og fornye søsterverdenene Gaia, Venus, Mars og Pax. Dere vil omsider kunne gjenforenes med oss og fullføre dette særdeles helligste oppdraget.

Når dere så gjør, vil dere også gi næring og understøttelse til de tidligere "barn av Anchara" slik at de kan utvikle lyskropper og bli med på å etablere denne galaksen solid i Lyset. Før dette kan gjøres, vil dere få oppdage en rekke merkverdigheter som var de første, urgamle uttrykk for deres kjærlighet til friheten og de naturlige talenter som muliggjorde kort perioder hvor dere fikk stifte bekjentskap med deres oppfinnerevner og etterstrebe en mye høyere utviklet livsstil. Disse første forsøkene har lenge vært glemt for dere. Vi har til hensikt å gjenopplive disse talentene og forklare dere hvorfor kabalens forsøk på å knuse dem omsider vil slå feil. Rundt om på kloden finnes monumenter av stein som gjenspeiler dere indre genialitet. En del av dere har undret dere og spekulert over disse delvis ødelagte byggverkene. De viser det som vil vekke opp deres erindringer om Gaias livskrefter og hvordan dere kan gjenopplive dem. Disse er kun noen få eksempler på hvem dere nok en gang vil bli. Hvert eneste galaktisk menneske er i besittelse av et unikt sett med talenter som på vidunderlig vis fritt bidrar til det hele.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er fulle av glede! Våre mange samarbeidspartnere er travel opptatt med å gjøre scenen klar for vår nye virkelighet. Avtaler, med "skarpe tenner" er signert for oppsettingen av det nye globale bank- og finansstrukturen, så vel som endelig fastsettelse av datoer for distribusjon av velstands-fondene og de humanitære fondene. For å sikre at disse distribusjonene ikke kan stoppes, har man blitt enige om ulike datoer for kunngjøringene om NESARA og GESARA. Et nytt rike er i ferd med å fødes. Vi ber dere om fortsatt å være tålmodige ettersom et enormt antall utrolige begivenheter er i ferd med å bli gjort i stand til å avdukes. Vi takker Himmelen for det som er i ferd med å fødes! En vidunderlig velsignelse er oss skjenket. Etter Atlantis’ fall tok Anunnakiene over overflateriket. De ble fortalt at det var fastsatt en tid hvor Lyset skulle gjenvinne dette riket. Det er det Himmelen nå gjør! Vi er så takknemlige for at denne mektige nådens handling nå er over oss!

Etter hvert som disse tallrike begivenhetene begynner å skje, vær rede til å akseptere en total revurdering med hensyn til hva dere tror er mulig. Se på disse mirakuløse hendelsene som en bekreftelse på Himmelens makt og nåde. Dere er enormt høyt Elsket. Dette er i ferd med å skje eksakt slik Himmelen har lovet oss. Vi har måttet gå gjennom en læreperiode. Det vi har lært skal danne fundamentet for vår tjeneste for Himmelen i hele galaksen. Denne historien må ses som en vidtfavnende tid hvor vi vandret gjennom mørket og likevel klarte oss. Vi er Himmelens herdete soldater. Vår oppgave er å bruke denne kunnskapen til å forklare til det meste av denne galaksen, ikke bare hvordan de skal overleve, men hvordan de skal trives og blomstre. I tillegg skal dere vende tilbake til deres oppgaver som fysiske Engler. Vår guddommelige tjeneste skal belære dere og forklare hele denne operasjonen som er gjennomført i Himmelens regi. Sammen vil vi ble en høyt Elskede gruppe av sjeler som i nådens navn skal spre vår visdom over alt i den fysiske virkeligheten! Hosanna! Hosanna!

Det er mye som foventes av oss! Vi ble kastet ned fra den fulle bevissthets gleder til et rike fylt av en uendelighet av fryktelige ting. Til tross for dette maktet ikke Anunnakiene og lakeiene deres å ta fra oss disse hellige tankene. Vi beholdt minnene våre. Vår guddommelige tjeneste som Oppstegne Mestere var å gi dere nåde og trøst oppi de forferdelige herjingene til de mørke. Sammen har vi greid å overleve og er nå rede til å ta imot rikdommene og friheten Himmelen skjenker oss. Vi er ekstatiske over det som nå skjer! Dere vil bli brakt tilbake til Kjærlighet, Lys og den vidunderlige viten om deres sanne selv. Denne tilbakevenden vil også gjenforene dere med Agarthanerne. Dere skal vende tilbake til det riket som ble så ondsinnet ødelagt av Atlantidene på begynnelsen av dette galaktiske året som nå ebber ut. Sammen har vi så mye vi må lære pånytt, og så mye, mine Barn, å lære dere! Halleluja! Halleluja!

I dag forklarte vi dere hva som skjer på denne dyrebare planeten! Mye kommer til å skje plutselig og mye vil dere med ett bli bedt om. Fortsett derfor å være tålmodige og positive. Dere skal nok en gang bringes tilbake til deres storhet. Bruk denne til å skape en vidunderlig verden og lær hvor til de grader fascinerende Gaia er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge