Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 15. oktober, 2013

Sheldan Nidle - 15. oktober, 2013

13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med gode nyheter! De siste av de mørkes trofaste lakeier sitter for øyeblikket i et toppmøte med Lysets tilhengere. Disse arrogante, en gang så mektige personer forhandler om de endelige betingelsene for sin globale overgivelse. Den mørke kabalen er allerede fratatt mesteparten av sine rikdommer og Lyset vil forvandle deres gamle regimer. De avtaler man kommer frem til på toppmøtet vil fastsette det endelige tidsskjemaet for skapelsen av det nye riket – et rike som er fritt, fremgangsrikt, med velstand for alle og som sørger for at hvert eneste menneske virkelig er fritt og uavhengig. Avtalene vil også beskrive i detalj hvordan lederne i de nåværende de facto regjeringene skal tre ned. De nye landsledelsene vil iverksette en serie med rettshøringer for å få forklaringen på hvorfor ulike fortidige begivenheter skjedde og hvordan andre hendelser utformet en ny virkelighet for menneskeheten. Dette vil hjelpe dere til bedre å forstå de bakenforliggende årsaker til dagens begivenheter.

Når de nye landsledelsene kommer på plass vil de avdekke hemmelighetskremmeriet og dekkoperasjonene rundt UFO’er, og således vil det skje en omfattende omstrukturering av menneskehetens syn på universet. Når den tid kommer, blir det mulig for Agarthanerne og oss å komme til dere og kommunisere med alle mennesker. De kunngjøringer som vil bli gjort vil totalt forandre hvordan dere ser på økonomi og finans, deres forståelse av verden og deres syn på menneskeheten. Med ett vil dere fryde dere over en enorm “feiring” og ta inn over dere at en helt ny gren av menneskeheten er kommet til i deres virkelighet. Dere vil få lære hvordan dere er en del av en omfattende migrasjon på kryss og tvers av universet, hvilket tidligere har vært holdt skjult for dere. Selv om dette vil sjokkere dere, så vil de Oppstegne mestrene gi dere en hel serie med belæringer, slik at dere kan forstå hvordan deres urgamle historie og filosofier ble endret av de mørke slik at de kunne bruke dem til å manipulere dere og ha kontrollen over dere. Vår rolle ligger i å støtte dem som vil gjøre det mulig for alle disse forandringene å skje.

Deres verden har blitt lullet inn i en ”kokong” av de store mediene som er spesialister på å veve en vevnad av usannheter som fremstår som sanne. De mørke har lenge benyttet disse metodene for å holde dere under kontroll, men her er store forandringer underveis. De mørke klarer ikke lenger å opprettholde sine posisjoner. Makten glipper for dem nå som de mister sitt absolutte eierskap over de finansinstrumenter som dannet grunnlaget for deres makt. Tapene deres har blitt større for hver dag som går og de mørke ble til slutt nødt til å ty til byttehandel for å greie seg. Som vi har sagt tidligere, forhandlingene skal fremsette betingelsene for deres overgivelse og vennligsinnede militære vil bistå våre allierte med å se til at avtalene blir overholdt. I de juridiske kretser finnes også dem som virkelig har bidratt sterkt til denne nesten usannsynlige forandringen, og det er vi svært glade for. Disse forandringene er ikke mer enn en formell start på prosessen som om kort tid skal bringe dere tilbake til full bevissthet. De som vil sitte ved makten i de nye regjeringene er klare og oppholder seg på et sikkert sted.

Agarthanerne arbeider uopphørlig for å sikre at våre allierte til fulle forstår hvordan dette maktskiftet skal foregå. I virkeligheten er det vi gjør en reversering av det som så tragisk skjedde da dere drev inn i begrenset bevissthet. I dette hellige øyeblikk kan dere igjen kreve tilbake alt det dere har mistet. Fordi operasjonen er meget kompleks, er det nødvendig at vi helt nøyaktig følger de dekreter Himmelen gir oss om disse kritiske faktorene! De Oppstegne Mestrene har vært til svært stor hjelp ved å dele med oss den visdom som er nødvendig for å gjennomføre dette på riktig måte. Denne guddommelige kunnskapen er selve kjernen i det som nå skjer. De kommende begivenhetene vil avdekke det fordreide bildet som de store mediene har skapt og sette i gang en prosess slik at dere igjen kan erindre de gamle sannheter som brakte oss til deres verden. All den historiske kunnskap som Agarthanerne vil dele med dere, vil ytterligere hjelpe dere til å huske deres urgamle opphav. De mørkes lange herskertid vil omsider bli overvunnet og en ny epoke for menneskeheten vil fødes!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere i dag og har med oss spennende nytt. For øyeblikket foregår det et antall spesielle møter for å fastsette en endelig fremdriftsplan for overgangen til nye, midlertidige regjeringer. Disse nye landsledelsene vil ha ansvaret for de rettssakene som vil avsette dem som så lenge har opptrådt som den hemmelige makten bak de ulike de facto regjeringer som har hersket i deres verden i århundrer. De vil også etablere de regelverk og prosedyrer som de nye lovlig valgte regjeringene i verden skal legge til grunn for sitt arbeid. Disse Lysets instrumenter vil transformere mange av deres oppfatninger og selve måten man i fremtiden vil drive regjeringsarbeid på. Dette krever at hver og en av dere aksepterer deres fulle ansvar og at dere nøye følger med på hvordan de bruker den makten dere har gitt dem. Dere har blitt velsignet av Himmelens hellige dekreter. Bruk denne gaven på det klokeste vis!

Forvandlingen av deres verden vil gi dere velstand og fremgang og en mulighet til bedre å forstå deres egentlige natur og hvem dere egentlig er, samt muligheten til å bli fullt bevisste Lys-Vesener. Dette er ingen liten sak, men et gigantisk sprang, som er deres medfødte rett. Nyt ferden som ligger foran dere. Det er mye som vil bli krevd av dere og dere har således store ansvarsoppgaver – å forvandle Gaias overflate ved å bringe hennes landjord, vann og himmel tilbake til dens opprinnelige jomfruelige tilstand. Dette er en enorm oppgave. Vi vil ankomme om kort tid og begynne en serie med himmelske samtaler som vil avsløre for dere ”de urgamle forfedrenes hemmeligheter” som først ble gitt oss da vi beveget oss fra begrenset til full bevissthet. Denne “Opp-Lys-ning” er skjebnebestemt for dere! Ta den i mot med fryd og glede og vær klare til å ta den i bruk!

Sammen skal vi, de Vesener som bebor denne underskjønne kloden, ta denne vidunderlige gudinnen (Gaia) og forvandle henne tilbake til den levende form hun selv nyter aller mest. Vi har også behov for at folk fra denne verden sprer seg til de andre vann-verdenene slik at de også kan transformers av Elohim tilbake til de vidunderlige skaperverk de en gang var. Ta inn over dere det dere ser og som fullt bevisste vesener gjør hver av dem rett. Som deres himmelske oppsynsmenn har vi til hensikt å bistå dere i gjennomføringen av alle deres ulike plikter. Dere er en svært spesiell gruppe av mennesker og sammen vil vi utgjøre en unik stjerne-nasjon. Siden de siste årtusener ikke har fart vel med oss, vil vi sette rett igjen det misbruket av våre ord og gjerning som har forekommet i fortiden og fullføre vår store gjerning som skjebnen har bestemt for oss. Vi har Himmelen og den Galaktiske Føderasjon som står parate til å hjelpe oss. Ikke desto mindre er det våre egne evner som vil sørge for vår storslagne suksess.

I dag snakket vi om hva som har skjedd rundt om på kloden. Mange begivenheter er allerede i gang som endelig vil gi dere det dere trenger for å forvandle dette mørke riket til Lys. Vi ber dere simpelthen å ta denne informasjonen og bruke den for å få et bedre perspektiv på hva som nå skjer, både med dere og med de samfunnene som utgjør denne virkeligheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge