Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1. august, 2017


Sheldan Nidle - 1. august, 2017

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Den informasjons-blackout som har vært i effekt i den siste tiden, som har vært iverksatt av de Eldre, er nå i ferd med å bli opphevet. Den ble forårsaket av dem som ønsker å være anonyme og som av den grunn ønsker at disse pengemidlene skal utleveres på en mest mulig seremoniell måte. Det som nå kreves er deres fortsatte tålmodighet kombinert med innsikten om at alle våre planer i sannhet blir gjort klare til å folde seg ut. I denne sammenheng oppfordrer vi alle til simpelthen til å fortsette å være positive og rede til å ta imot de mektige gavene som vil bli skjenket dem av Himmelen. Således er vidunderlige overraskelser på det nærmeste klare til å spres til dere alle.

Det er for øyeblikket et dypt og inderlig ønske hos alle dette angår, om å fullføre alle utleveringene. Vær forberedt på at en del bevegelse vil skje helt plutselig. Tiden nærmer seg for en del raske aksjoner. Vi venter at dette vil skje hurtig, men at det til å begynne med vil være nesten umerkelig. Det er derfor av avgjørende betydning at dere fortsetter å være rede til å aksjonere så effektivt som mulig, når visse aksjoner, som ikke er mulig å fornekte, blir synlige for alle. Et modus for utleveringene vil plutselig dukke opp og for deretter å forsvinne like raskt. Gitt de presedenser som allerede er satt, er disse irrasjonelle handlingene noe dere nå skulle være fullt ut forberedt på.

Det er viktig at dere innser at alt dette spiller seg ut in en kontekst av kabalens fortsatte undergravende virksomhet for å skape forsinkelser. De mørke innser eksakt hva disse utleveringene betyr for deres skjebne. Det vet også hvor lynraskt disse begivenhetene vil bli satt ut i verk og gjennomført når denne prosessen først begynner. NESARA Republikken trenger kun en del av de første utleveringene for å manifestere, hvilket raskt vil få en slutt på dette besynderlige spillet de så desperat spiller. Alt det vi i virkeligheten venter på er Lyset til å manifestere den nødvendige energien til de sårt tiltrengte utleveringene. Sannheten er at noe aldeles vidunderlig er på vei hit!

Sett i dette Lyset, råder vi dere til å handle umiddelbart når de rette tegnene blir gitt. Behovet for en rask og vel gjennomtenkt handlingsplan er av avgjørende betydning. Bruk evnene deres når dere agerer og bruk deres innsiktsfulle øyeblikk med omhu. Da, og først da, kan dere med letthet lykkes og bedre bli i stand til å nå de målene dere så lenge har forsøkt å nå. Vi oppfordrer dere sterkt til å være rede til handling og gripe den premien som rettmessig er deres. Ta imot dette høyst velkomne råd, som er nøkkelen deres til virkelig å lykkes til fulle. Mye ligger allerede på plass som vil gjøre det mulig for begivenhetene å utfolde seg raskt!!

Velsignete Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mester! Det vanskeligste for dere er å fortsette å ha tillit til at alt har blitt planlagt for menneskeheten slik at det skal skje raskt og i god tid. Himmelen i sin nåde har gitt oss oppgaver å gjøre på deres vegne. Vi gleder oss over å påta oss disse utfordringene og ønsker dypt og inderlig at disse utleveringene lykkes å gjennomføre straks. Det er disse stadige falske startene som sliter på hver og en av dere og vi forstår til fulle deres usikkerhet og frykt. Vær forsikret om at de gjenværende hindringene vil bli taklet raskt og til riktig tid, slik at disse forsinkelsene som ingen av oss har ønsket oss, blir eliminert!

De fleste av de såkalt velsignete årsakene til disse konstante irregularitetene som skjer hele tiden, er helt unødvendige. Det som virkelig trengs er en forklaring som klargjør de reelle årsakene bak denne besynderlige atferden. Himmelen forsikrer oss om at det er et klart tidsskjema for når disse nåværende kalamitetene vil komme til en brå slutt. De fremherskende kaos i dag trenger å bli rettet opp, slik at de som har ansvaret, som står rede til å implementere sine planer, kan sette i gang. I dette hellige Lys, la de nåværende dumhetene ta slutt og på vidunderlig vis bli erstattet av utelukkende solide og positive resultater. La denne virkeligheten ta på alvor disse sjokkerende og motbydelige tingene som nå skjer. La fremtiden bli det som får våre hjerter til å synge!

Det begynner å bli klinkende klart for alle at disse konstante uvelsignete kjeltringstrekene ikke lenger kan fortsette. La det i stedet bli en rask og klar beslutning om å gå raskt frem og få en slutt på alle disse altfor hyppige stoppene. Etabler, slik Himmelen ønsker, et raskt, grønt lys som ikke er til å misforstå. Den siste delene av Sommeren venter, og med den en særdeles løfterik Måneformørkelse. Bruk denne Himmelske begivenheten til å sette i bevegelse den suksess som denne nåværende fremgangsmåten skal fullføre! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår omkring dere. Denne hellige Kloden har desperat behov for en vidtrekkende og virkelig fyndig løsning. Tiden er inne for utleveringene og at løsninger blir funnet for alt som for øyeblikket forhindrer en egnet slutt på dette hjerteskjærende eventyret! Husk at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Så la det være slik!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge