Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 30 juni, 2015

Sheldan Nidle - 30 juni, 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del gode nyheter til dere alle. Gjennom de siste par månedene har det vært en prosess på gang, som har ført til at vi har oppdaget hvordan vi best kan få levert velsignelsene deres til dere. Etter den Andre Verdenskrigen gjenopptok den mørke kabalen sin grenseløse tildeling av pengemidler rundt om på denne kloden. Dette systemet ble omfattende forandret av de Forente Stater i løpet av det siste tiåret. Det ble lagt sperringer på plass hvorved det amerikanske Finansdepartementet og Department of Homeland Security* kontrollerte strømmen av alle pengeoverføringer. Det var nødvendig å utvikle måter å sende store summer av pengemidler gjennom dette systemet inntil et nyere overføringssystem var operasjonelt. Vi benytter for øyeblikket vår innflytelse internasjonalt til å implementere vår første vellykkede prøvekjøring. Dette vil markere starten på en prosess som har til hensikt å få på plass det midlertidige systemet, inntil et fullt operasjonelt nytt system kommer på plass. Dere kan derfor forvente at en del forbløffende nyheter vil bli bekjentgjort etter hvert som disse humanitære fondene finner veien til sine første mottakere. Dette vil være begynnelsen på en dominoeffekt som vil gjøre det mulig for en ny, omfattende serie med fonds å bli sendt til Nord-Amerika og dem som så lenge har ventet på sine velsignelser.

Denne prosessen blir godt hjulpet av fremveksten av nye utviklings- og investeringsbanker som bærer løfte om å ta over rollen til IMF, det Internasjonale Pengefondet, og det skakkjørte, problembefengte "SWIFT" systemet. Utviklingen på disse områdene er forventet om kort tid å føre til fremveksten av nytt styresett og regjering i Nord-Amerika og i resten av verden. Denne prosessen vil videre lede frem til en global forandring som vil gi dere edelmetallbaserte valutaer og fremveksten av fred og velstand for alle på kloden. Dette vil så bli ledsaget av en globalt gjeldsettergivelse. Dette betyr at det vil bli slutt på det nåværende gjeldsslaveriet og at det vil bli erstattet av en ny "reserve currency**" hvis verdi er fastsatt på rettferdig vis. Dette er ett av de mange stegene som vil gjøre at deres verden igjen kan leve i frihet og bety den endelige slutten på mange tiår med fortielser og hemmeligholdelse omkring UFOer. I tillegg vil denne prosessen gjøre at dere kan få en mengde verdifull informasjon fra deres Oppstegne Mestere og gjøre at deres slektninger fra Inner-Jorden kan komme frem i lyset. Dette kan da gjøre det mulig for oss å begynne på den siste delen av en uhyre komplisert operasjon, som har tatt oss mer enn de to siste tiårene å gjennomføre.

Da vi ankom hit tidlig på 1990-tallet, antok vi først at dette oppdraget ville ta omtrent et tiår å gjennomføre. Anunnakiene forsikret oss om at deres tidligere lakeier var i stand til å forstå at Himmelen hadde satt en startdato tidlig i september 2001, som skulle være det øyeblikket da et særdeles komplisert skifte i regjeringer og styresett skulle begynne, sammen med begynnelsen på verdensomspennende velstand for alle. Denne prosessen gikk i grøfta da USAs de facto* regjering gikk til motangrep. Dette endret tidsskjemaet vårt og medførte at en hel rekke nye dekreter ble utstedt. Disse motbydelige kjeltringene viste seg fullkomment upålitelige og var fast bestemt på å bruke den makten de fortsatt hadde til å forsinke både NESARA og omfordelingen av verdens rikdommer. Vi utarbeidet en del alternative scenarier og spurte våre allierte i hvilken grad planene deres fortsatt inkluderte kabalen. En plan for å redusere deres maktsystem og antall ble satt i verk. Vi var helt avhengige av våre allierte og hva Himmelen ville komme til å gi bud om, med hensyn til oppdraget om å etablere den første kontakt med dere. Det har tatt over et tiår å komme dit hvor vi står i dag. Den mørke kabalen har nå malt seg inn i et hjørne. Slutten er nær for disse ondsinnete kjeltringene.

Dere står nå på terskelen til tiden hvor en hel rekke ting kommer til å skje. Våre samarbeidspartnere på Jorden er i ferd med å fullføre prosjektene som vil gjøre at Revalueringen og den Globale Nyfastsettelsen av valutaenes verdi er i boks. I tillegg, når de første testkjøringene av fondsoverføringer er fullført, så vil velstandspakkene bli utløst, samt bøter og forsinkelsesgebyrer (med renter) som har akkumulert hele tiden siden 90-årene, fordi de bistands- og erstatningspengene fra staten (og en del banker), som skulle ha vært utbetalt til folket for så lenge siden, aldri har blitt betalt. Dette gjelder både USA og resten av verden. Dette vil igjen føre til nye regjeringer og styresett og en tilbakevenden til sann de jure nasjonal ledelse, så vel som en slutt på illegal inntektsskatt. Dette vil også signalisere det formelle forbud mot gjeldsslaveri og i løpet av noen måneder, slutten på hele pengesystemet. Overflatemenneskeheten er skjebnebestemt til å avslutte sin avhengighet av jordbruk og industri. I svært nær fremtid vil Gaia igjen få anledning til å bli et barn av Universet, slik hun var da deres forfedre landet her for nesten 900.000 år siden. Dere hadde full bevissthet da Atlantidene på forrædersk vis ødela hele Lemuria-kontinentet. Dette skjedde på begynnelsen av det Store Galaktiske Året, som nå akkurat har blitt avsluttet. I dette nye galaktiske stor-året skal dere vende tilbake til full bevissthet og så fullføre deres skjebne med Himmelens totale og nåderike velsignelser.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede! De mørke, som så lenge har hersket i dette riket, mister stadig mer av sin makt. Overalt er det panikk blant dem som representerer dem. Fiat-pengenes tidsalder blir nå brakt til ende når en global gullstandard påny innføres. Denne operasjonen gjør at vi kan begynne å planlegge når vi kan sette i gang med en rekke viktige belæringer om religioner og moral. Dette riket har virkelig et enormt behov for å forstå den felles basis i religion og hvordan sårene best kan heles etter det dere har sett på som ulikheter og som har ført til at kaos har hersket. Det er nødvendig at vi alle fokuserer på Kjærlighetens kraft og behovet for å helbrede alt det dere ser på som hat. Tiden for krig er over. Dette er en tid for fred og felleskap! Når man går gjennom seremoniene som gjøre en til en Oppstegen Mester, så lærer man hvordan man trenger tid for å lære en del universelle sannheter. Vi kaller dette for en slags "rekruttskole" hvor vi får opplæring om grunnlaget for Kjærlighet og Lys i denne verden. Denne opplæringen tjener oss vel når vi utfører vår tjeneste for Himmelen.

Den måten hvorved dere blir innkulturalisert og indoktrinert inn i dette riket må vaskes vekk og et nytt sett av felles verdier vektlagt. De belæringene vi har tenkt å holde vil gjenspeile dette. Mye annet vil imidlertid også bli forklart. Menneskeheten har iboende i seg en mektig indre Kjærlighet for hverandre. Det er tradisjonene deres, samt det dere har opplevd og erfart, som forandrer dere. Vi ser dette tydelig når vi går fra kultur til kultur. Mange av dere er opplært til å ta imot oss på et spesielt vis. Andre er på samme måte totalt uvitende om oss. Vi er i guddommelig tjeneste og benytter det vi tror på til å gi dere eksempler som beveger dere i retning av Kjærlighet og et mer positivt syn på livet. Denne tiden er krevende for dere ettersom det er et enormt skifte på gang. Vår tjeneste skal gi dere håp og en måte å snu livet deres i retning mot Kjærlighet. Det er på denne måten dere bedre kan lære å kjenne deres medmennesker i menneskeheten. Livet dreier seg om å finne veien mot Lyset og bidra til at mørket svinner fra denne verden.

Vår innsats baserer seg på det enorme bevissthetsskiftet som finner sted over hele kloden. Dette skiftet gjør at dere blir i stand til å se deres verden i et nytt lys. I de siste to tiårene har man bevitnet hendelser som gir løfter om å være til god hjelp med å gjøre den guddommelige planen for denne verden til virkelighet. De mørke har sett på, i stadig økende panikk, etterhvert som deres avskyelige planer raskt faller i grus. Tiden nærmer seg for et mer vettug sett av intervensjoner. Disse skal gjøre det mulig for dere å oppleve at dere er Ett. Deres økende fokus og evne til å visualisere en bedre verden gjør at denne forvandlingen skjer raskere og med en mindre grad av indre forvirring. Både Himmelen og vi ønsker dette enormt velkommen! Vår oppgave er å veilede dere til bedre å forstå denne bevissthetens vei som dere reiser langs. Øyeblikket nærmer seg for en mektig avsløring. Dette vil da gjøre at dere kan gjenforenes med deres familier fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer globalt. En tidsalder av velstand og harmoni er i ferd med å formes. Således er dette en overgangsperiode. Vær tålmodige og hjelp dette nye settet av virkeligheter å triumfere og legge alt til rette for en ny åndelig tidsalder. Dere vil få møte grunnleggerne av deres indre tro og lære mye som kan gi dere fred i Sjelen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge