Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24. januar, 2017


Sheldan Nidle - 24. januar, 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer på denne dag for å fortsette vår fortelling om hva som skjer. Alt skrider frem som det skal. De som har vært i opposisjon til denne distribusjonen er nå fullstendig knust. I løpet av de kommende månedene venter vi å kunne fullføre kronen på verket i denne meget kompliserte prosedyren. Den nye Republikken er endelig klar til å avdukes. Det har tatt lang tid siden den formelle kunngjøringen av den på mange måter er kontroversiell. Vi forventer at resten av hele denne pakken kan rulles ut temmelig snart. Dette de facto regimet har vært ved makten så lenge at deres legitimitet har syntes å vær hevet over all tvil. Vårt oppdrag er derfor knyttet til å forklare alle det angår nøyaktig hvordan denne nye nasjonale ledelsen formelt vil bli proklamert. Denne prosedyren er på det nærmeste klar for å avdukes og det er nødvendig at denne blir forklart før dette de facto illegale regimet er kommet ordentlig på plass. Det er helt avgjørende at denne serien med avsløringer blir forklart i full detalj for det amerikanske folket. I denne sammenheng er vi fullt innstilt på å gjøre nødvendige endringer på hvordan denne nye styreform og nasjonale ledelse blir kunngjort og kommer ordentlig på plass. Dersom dette blir gjort uten nøye planlegging, kunne mye komme skjevt ut helt i starten. Derfor er det nødvendig at alt skjer i en nøye planlagt rekkefølge.

Vi har anbefalt at disse viktige trinnene begynner umiddelbart med et sett av formelle kunngjøringer og dette særdeles sensitive temaet. NESARA og dens spesielle historie krever i seg selv et sett av formelle kunngjøringer. Så snart dette er gjennomført, må man begynne å sette klare mål for de neste 120 dagene. I løpet av de siste to tiårene har en rekke viktige ting skjedd i all hemmelighet, og det er nødvendig at disse blir lagt frem. De vil bli brukt til å offentliggjøre et nytt verdensomspennende bank- og finanssystem. I tillegg er det nødvendig å gi et generelt overblikk over hva Amerika og resten av verden har i vente i tiden fremover. Denne fremleggelsen må gi så mye detaljer som mulig. For øyeblikket befinner dette riket seg ved en kritisk skillevei. Nødvendigheten av å sette opp en ny, global stabilitet er det viktigste av alt. Det er nødvendig at den Amerikanske Grunnlovens rolle i denne prosessen blir utførlig forklart. En ny global agenda er i ferd med å ta form. De fleste amerikanere forstår ikke hva som vil bli gjort. Det er nødvendig at en formell historie, som ansporer dem, blir lagt frem for dem i detalj. I Lys av dette, kan en ny virkelighet, med fred og velstand for alle, fortsette å skapes med full suksess!

Vår primære oppgave er å rydde veien for deres nye velstand, frihet fra kontinuerlig gjeldsslaveri og fremveksten av deres personlige frihet og suverenitet. Målet med prosjekter som allerede er i gang, er å skape en ny virkelighet som vil utforme deres Nye Jeg og et nytt Gaia. Disse 5D entitetene er i bunn og grunn årsaken til at vi kom hit til deres kyster. For lenge, lenge siden gav Himmelen dekret om at deres lange reise i begrenset bevissthet skulle ta slutt når dere gikk inn i det 21. århundret. På det tidspunktet skulle dere gjenoppta deres rolle som de fremste voktere og ivaretakere av Gaia. Våre operasjoner var spesifikt designet til å hjelpe dere som en stjernenasjon i den Galaktiske Føderasjonens kolonisering av dette solsystemet av planeter og måner. Dette prosjektet ble for en periode kuppet av en mørk makt under kommando av et spesielt angrepsteam fra Anchara Kontinuumet. Det lykkes å sette en stopper for dette oppdraget deres kort etter at deres 21. århundre begynte. Nå er tiden kommet for fremveksten av en ny Republikk og en ny virkelighet kjennetegnet av frihet og velstand for alle. Dere befinner dere også på terskelen til deres første kontakt med den Galaktiske Føderasjonen.

Denne serien av nøkkeloperasjoner nærmer seg nå sin vellykkete slutt. Oppgaven vår er fortsatt å overvåke alt som skjer i all hemmelighet og nøye følge Himmelens edikter. Dette har pågått helt siden vi ankom hit til Jorden helt på slutten av det 20de århundret. Målet vårt var å nå målene for disse ulike operasjonene kort etter at det 21. århundret hadde begynt. For øyeblikket befinner vi oss midt oppi administrative forandringer som vil bringe et antall modifikasjoner for å gjøre at vi kan kunngjøre vårt nærvær her ved deres vakre klode. Når vi kan sette i gang formelle kringkastinger, så vil dette gjøre at vi kan begynne et antall kunngjøringer som skal forberede dere på masselandinger og den første kontakt med oss. Vi har også til hensikt å introdusere en rekke mentorer for dere. Interaksjonene mellom dem og dere skal hjelpe dere å forstå den himmelske skjønnhet i full bevissthet. Himmelen har gjennom de siste handfull årtier arbeidet for å høyne de grunnleggende operasjonelle vibrasjonene i kroppene deres. For å si det nok en gang, dette er et tegn på Himmelens hellige forberedelser for å gjøre dere klare for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne velsignete tiden er en tid hvor dere omsider skal få smake fruktene av det nye bank- og finanssystemet. Nylig ervervet rikdom er kun et symbol på hva til slutt vil bli deres: full bevissthet. Helt siden deres bevissthet ble redusert gjennom Atlantidenes og Anunnakienes onde prosedyrer, har dette riket vært et verktøy for dem som tok fra dere deres evner og deretter tvang dere inn i årtusener med tvangsarbeid og slaveri. Denne lange tiden i skyggene har frarøvet dere deres indre tillit som var deres arv. Nå skal disse forferdelige tider ende og en nyere, mer velsignet tid begynne. I Dvale inni dere ligger en urokkelig tro på at dere har et mektig potensial. Disse indre persepsjonene er i realiteten visjoner om deres tidligere selv. Vi Mesterne er her for å hjelpe dere på guddommelig vis, å gjenoppdage hvor mektige dere i sannhet er. Vår oppgave er å vise dere hvordan disse storslagne visjonene skal bli til virkelighet. Den tiden vi nå er inne i er tiden hvor slike mirakler blir mulige!

Deres vidunderlige visjoner har lagt veien til rette for en tid hvor omfattende undertrykkelse ender og blir erstattet av en ny tidsalder. En tidsalder hvor dere nyter stor velstand og fremgang, gjennomfører humanitære prosjekter som setter dere i stand til å skape endeløs rikdom og frembringe det som trengs for løfte dere inn i en ny æra av fred og Kjærlighet. Disse mektige energiene vil på sitt guddommelige vis, gjøre det mulig for dere å forvandle denne tiden og skape permanent helse, rikdom og personlig frihet og suverenitet. Nye organisasjoner vil bli dannet etter himmelske modeller, som Himmelen vil skjenke dere. Når disse modnes og vokser frem i deres hjerter, vil de utforme nye modeller for samarbeid og ledelse nasjonalt, lokalt og globalt. Kort sagt vil dere se et enormt sett av veiledere som vil forandre denne virkeligheten og til slutt gjøre at deres familie fra stjernene kan komme på besøk og veilede oss videre. Denne vidunderlige tiden er likevel bare et preludium for det som skal komme: en ny, vidunderlig æra som Himmelen la ned grunnstenen til for lenge, lenge siden.

Disse guddommelige forandringene er allerede i gang. Et antall spesielle operasjoner er i ferd med å bli nennsomt iverksatt av Himmelen og våre familier fra verdensrommet. Et spesielt sett med instruksjoner er på det nærmeste klare. Himmelen har bedt sine Administratorer og overvåke disse tider meget nøye og være klare til å handle kun på de fastsatte tider som er avtalt. Sammen med våre forbundsfeller forbereder vi oss til å forandre dette riket og legge på plass det som Himmelen intenderer. Det er i denne tiden at et antall mektige mirakler kan skje. Disse miraklene er likevel bare begynnelsen på en hel rekke andre begivenheter som vil forvandle den nåværende virkeligheten. Mange forbløffende hendelser vil finne sted. Vi ber om at dere fortsetter å holde fokus på deres positive visjoner og lar «De vise» i Himmelen gjennom føre et aldeles storslagent eksperiment for den Menneskelige Sjelens sanne stråleglans. Denne prosessen vil være en som vil forandre alt!

I dag gjennomførte vi vår ukentlige rapport og hva som foregår rundt om i verden. Alt er i påvente at noe virkelig spesielt endelig skal finne sted. La oss begynne denne tiden med en rekke globale bønner og fremveksten av en mektig begivenhet som vil forandre alt! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge