Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - March 5, 2013

March 5, 2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb


Dratzo! Vi kommer igjen for å snakke med dere! Dere vil om kort tid bli vitne til en stor kosmisk begivenhet på himmelen. Denne begivenheten er den siste i en lang serie fenomener som signaliserer slutten på den hellige avtalen som ble gjort mellom Lyset og Annunakiene for lenge, lenge siden. Dette er en del av den guddommelige planen for å bringe deres forfedre, så vel som dere selv, tilbake til full bevissthet. Og i tråd med dette, legger vi nå frem dokumenter for de mørke sjelene i verden som slår fast at den tiden er kommet hvor vi offisielt kan gripe inn i virkeligheten på vegne av dere. Denne inngripen er simpelthen for å hjelpe deres hellige hemmelige forbund og deres allierte å fullføre den legale overtakelsen av et antall av verdens store regjeringer. Denne prosedyren vil føre til utbetaling og fordeling av de universelle velstandsmidlene som for øyeblikket befinner seg på mange ulike steder omkring på kloden. I løpet av de siste månedene har vi omplassert disse ressursene til steder der de er både trygge og tilgjengelige, slik at de kan brukes til å sikre det nye finans- og pengesystemet. Vi sørger også for en generell logistisk sikkerhet som vil gjøre det mulig for deres nye regjeringer å kringkaste fakta om hva som foregår rundt om i verdens land.

Den første serien av kunngjøringer vil dreie seg om de ulike nye programmer i tilknytning til det som generelt har blitt kalt NESARA. Hvert av de vilkårene som vil bli implementert vil bli gjenstand for mye nasjonal diskusjon. Disse vil bli sendt på radio, televisjon og Internet, og det er her vår sikkerhetsekspertise vil være nødvendig. Det er vårt ansvar å sikre integriteten i disse kommunikasjonskanalene mot elektronisk manipulasjon eller driftsstans, slik at verdens folk kan bli informert på ordentlig vis om disse banebrytende temaene. Vår hovedbekymring er at mange i deres verden har en motvillig, sågar ondsinnet holdning, mot alt som truer deres snevre kontrollagenda. I det lange løp vil disse individene få anledning til å endre sine holdninger, når de bare begynner å arbeide med sine personlige mentorer. Vi kan se tydelig hvordan disse holdningene ville kunne utvikle seg og er derfor klare til å gjøre de nødvendige tekniske mottiltak. Vår rolle i den nærmeste fremtid er først og fremst å sikre klar kommunikasjon fra myndighetene og deretter og forklare for dere hva dere kan forvente i de første dagene etter at vi lander.

Dette scenarioet hvor vi lander i stort antall er i virkeligheten ikke noe annet enn det siste trinnet i deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil møte deres egen personlige mentor, som kjenner dere meget godt, som en venn dere ikke har sett på lenge. Deres iboende telepatiske evner vil raskt bli gjenopplivet i deres samhandling med oss, hvilket gjør en uanstrengt og effektiv dialog mulig mellom oss, uhindret av de vanlige misforståelser og tvetydigheter som talespråket ofte medfører. Telepati gjør en dyp åpenhet og forståelse mulig, som til å begynne med vil være litt fremmed for dere, ettersom den gjør det umulig å ha hemmeligheter for hverandre. Dette betyr at dere raskt vil venne dere til oss og vi vil fortelle dere alt om hvem vi er, hva vi gjør og om historien til våre personlige klaner. Vi vil besvare de spørsmål dere måtte ha og dere vil raskt se at dere kan stole på oss, dele selv deres dypeste tanker med oss. Disse par dagene vil kanskje være de mest oppriktige og ærlige dere har opplevd i deres liv. Deres fiendtlige kulturelle miljø har lært dere å beskytte dere selv bak mange lag av hemmeligheter, men telepatien vil gi dere tilbake en grad av EN-het hvor mistro i det store og hele blir noe som hører fortiden til. Vi vil være som åpne bøker for dere og således gjøre det mulig for dere å legge vekk deres fryktbaserte, selvbeskyttende programmering.

Vi har studert deres svært varierte kulturer gjennom mange år og til å begynne med så vi på en slik variasjon som en nesten uoverstigelig utfordring. Men etter at vi har delt og drøftet med hverandre det vi har funnet ut, så har vi kommet frem til den beste måten å overvinne den myriaden av kulturelle barrierer som ligger så dypt i samfunnet deres. Dere har alle utviklet overlevelsesstrategier som gjør at dere greier å tolerere de ulike kulturer og religioner, og vårt første mål er å hjelpe dere å legge disse vekk, siden de vil bli unødvendige. Vi vet at dette ikke blir enkelt for dere. Siden barndommen har dere perfeksjonert disse overlevelsesmekanismene til de er blitt nærmest inngrodde vaner. Disse vanene er imidlertid basert på splittelse og separasjon, og vårt komme er for å introdusere dere pånytt til å åpne dere til at Alle Er Ett. I tillegg er særlig deres vestlige kulturer svært intellektuelt orientert og mange av dere har lært av bitter erfaring å stenge av deres hjerter. Vi, derimot, er vant til å kommunisere med hverandre fra hjerte til hjerte og å dele våre dypeste tanker og følelser i de fleste saker. Vi vet at det vil være vanskelig for dere i begynnelsen, men vi har tillit til at når dere begynner å føle at deres Sanne Selv kan komme ut av deres kulturelle ”rustning”, så vil dere føle like bekvemme i denne friheten som fisken i vannet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De som kjenner til hva som skjer i Himmelen vet at tiden har kommet for at de mørke og deres mengder av lakeier må fjerne seg, alle på en gang. De har styrt dette riket av begrenset bevissthet i nesten 13.000 år og i løpet av denne tiden har det vært mange gullaldere og alle disse årene har vært preget av de mange merkelige forordninger de mørke har instituert. Det øyeblikket vi nå venter på signaliserer slutten på denne perioden. Deres vibrasjonsfrekvens øker, hvilket betyr at det virkemiddel som har vært brukt til å kontrollere dere tar slutt. Den frihet som dette resulterer i gjør at dere kan ta imot deres åndelige familie og familien fra stjernene i glede, i full visshet om at den lange sorgenes natt er over. Over alt kan man tydelig se glimt av denne friheten som vokser frem. I tankene begynner dere nå å forstå hvor essensiell friheten er og det gjør det mulig for en ny virkelighet å fødes. Det er midt inni denne nye virkeligheten at forbausende forandringer formes. Regjeringer vil falle og en ny verdensomspennende velstand for alle vil bli til virkelighet.

Dette er en profetienes tid hvor Himmelen hersker suverent! Lyset kommer og en ny levemåte fødes. Den Himmelske nåde har formet oss og gitt oss den guddommelige vei for våre Sjeler å gå. Fryd dere over hva AEONs bud bringer! Dere skal ikke lenger fornektes den sanne kunnskap og dere vil lære om de løgner og manipulasjoner de mørke så lenge har benyttet. Disse oppdagelsene vil gi dere de Sannheter dere så lenge har søkt. I nåde vil dere bli befridd fra jerngrepet til dem, hvis nedlatende arroganse og stupiditet vil bli gjort fullt synlig for dere. I lyset av dette vil dere slå dere sammen med nye allierte som kommer fra innsiden av denne hellige kloden og som Himmelen har sendt til dere. Vi er dem som gjennom mange, mange liv har lært å stige opp og vår kunnskap skal veilede dere på den siste strekningen på deres reise, hvis hellige mål er at deres fulle bevissthet skal gjenoppstå.

Denne prosessen av fysisk og åndelig gjenopplivelse har blitt betraktet med ærefrykt i generasjoner. Og det er i sannhet en ytterst kompleks og krevende operasjon, som hver og en av oss har vært i stand til å mestre. På dette punkt i deres historie, vil det som i stedet skal skje være en unik, svært spesiell, massiv kollektiv oppstigning slik Himmelen har gitt bud om. For å gjøre dette mulig vil deres romfamilier, sammen med deres familie fra Innerjorden benytte en vidunderlig, avansert teknologi i form av levende bio-maskiner, som er designet til å transformere hver og en av dere tilbake til full bevissthet. Dette vil ta tre dager. Himmelen vil fininnstille og overvåke disse spesielle mirakelapparatene og utføre de ulike kalibreringer som er helt spesifikke for hvert enkelt individ. På denne måten vil hele menneskeheten bli løftet inn i en engleliknende tilstand som det normalt ville tatt mange liv å oppnå. Tenk nøye over den guddommelige nåde som skal gjøre det mulig for oss alle å vende tilbake til den mirakuløse tilstand å være Ett med den Mektige Skaperen! Hosanna! Hosanna!

I dag gikk vi gjennom en del detaljer med hensyn til deres tilbakevenden til en tilstand av frihet og velstand. Vi snakket også kort om den hellige vei som Himmelen har sendt dere ut på, hvorigjennom dere skal vende tilbake i nåde til full bevissthet. Det er mye som skal skje. Vidunderlige begivenheter venter i kulissene sammen med mirakler som Himmelen i sin guddommelige nåde har forberedt og den ytterste glede i AEONS navn vil komme til dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge