Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - March 12, 2013

March 12, 2013

4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb


Selamat Jarin! Vi kommer med mere nyheter til dere! For øyeblikket er visse begivenheter i himmelrommet i ferd med å utvikle seg. Disse, når de er fullført, vil indikere for alle involverte at øyeblikket for den omfattende forvandlingen av virkeligheten deres har kommet. Ved dette vendepunktet er det den Galaktiske Føderasjons oppgave å se til at den juridiske overføringen av regjeringsmakten til våre hellige hemmelige allierte gjennomføres smidig og korrekt. Vi ser med glede frem til dette som vil bli et spesielt øyeblikk for dere alle. Den mørke kabalen og dens tilsynelatende allestedsnærværende lakeier vil da være borte for godt. Og i kjølvannet av deres ”avreise” vil det komme en rekke kunngjøringer, samt fordelingen av enorme velstandsmidler over hele kloden. Det er denne velstanden, når den kombineres med et nytt penge- og finanssystem som skaper likhet, som vil forandre deres verden for alltid. Disse forandringene vil gjøre det mulig å gjennomføre en mye mer åpen politikk, hvilket etter hvert vil gjøre den formelle avsløringen av vårt nærvær mulig. Og det er dette igjen som danner grunnlaget for den siste strekningen av reisen deres tilbake til full bevissthet. Når dette punktet er nådd kan Agarthanerne og våre andre allierte samarbeide med Moder Jord for å gjenforene hennes overflaterike og indre riker, for på den måten å skape den gjenforente verden som vil bli deres sanne, fremtidige virkelighet.

I denne nye verden vil dere være frie til å lære en hel masse nye Sannheter som enten har vært endret på og forvrengt, eller totalt fornektet dere i tusener av år. Disse fakta vil danne fundamentet i deres nye midlertidige overgangs-samfunn. Dere vil begynne å lære om deres utenomjordiske opprinnelse og begynne å gjenopprette kontakten med deres familie fra stjernene og deres åndelige familier. Husk hele tiden på at dere representerer både et samfunn i deres hjemmeverden blant stjernene, så vel som en hellig slektslinje av Himmelen. Alle deler av Himmelen består av Administrasjoner som inkluderer disse slektslinjene. Dere har alle urgamle tilknytninger til disse slektslinjene og Himmelen og vi er her for å hjelpe dere å huske hvem dere virkelig er. Den eksakte betydningen av uttrykket “hvem dere virkelig er” vil bli avslørt så snart dere er tilbake i full bevissthet igjen. Mentorene deres, som allerede er tildelt hver og en av dere, er for øyeblikket i ferd med å vurdere nøye hvordan de best kan bringe dere til en forståelse av hva alt dette innebærer. På dette tidspunkt er dere fortsatt ikke klar over i hvilken grad hver og en av dere blir studert med kjærlighet av deres himmelske voktere. Alt dette venter på at dere skal kunne vie deres oppmerksomhet til det, når dere bare vender tilbake til full bevissthet.

Etter hvert som dere begynner å få sannheten inn i hodet om hvem dere i realiteten er, vil dere også bli bedre i stand til å løse en del av Moder Jords vanskeligheter. Dere begynner nå å se klart hvor livsviktig det er å forandre hele grunnprinsippene for samfunnet dere lever i, og følgelig blir behovet for drastisk å forandre måten dere utnytter miljøet og Jordens ressurser mye mer påtrengende. Dette kaster dere inn i en kamp for å understøtte Jordens økosystemer, samtidig som dere også må gjøre en omfattende revidering av grunnprinsippene i dagens konsensusvitenskap og de antatte tidslinjene i deres kjente historie. Dette vil kreve at dere nøye gjennomgår hvordan prinsippene i vitenskapen og den aksepterte versjonen av deres historie ble til. Resultatet av dette “revisjonistiske” arbeidet vil virkelig etablere en ganske annen basis for deres nye samfunn! Det at denne enorme transformasjonen skulle komme har irritert de mørke Sjelenes øye i mange tiår, og likevel har denne oppblomstringen av bevissthet aldri vært mulig å forhindre! Det momentum som har drevet bevissthetsutviklingen har skapt allianser som er altfor mektige til at de lar seg ødelegge selv av de mørkes høyeste maktstrukturer. Og det er ikke fordi de ikke har prøvd!

Ett av målene med disse ulike forandringene er å hjelpe dere å gjenopprette deres forhold til familien deres fra Innerjorden og gi dere virkemidlene dere trenger for å ønske deres åndelige og stjernefamilier velkommen. Alle tradisjoner som eksisterer rundt om i denne galaksen krever en spesiell hilsnings-seremoni for å ønske dere velkommen tilbake i folden. Noen av disse kan være ganske elaborerte og det er vår oppgave å hjelpe dere å lære denne etikette og prosedyre. Hver eneste en av dere vil komme til å delta på et eller annet vis i disse komplekse og inkluderende seremoniene. Dette er grunnen til at den opprinnelige arbeidstittelen på det vi i dag kaller “første kontakt” var ”velkommen hjem”, og vi gleder oss til det øyeblikket da vi virkelig kan ønske dere velkommen tilbake som fullverdige medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Dette er et guddommelig øyeblikk som vi venter på i glad forventning! Og ettersom vi nærmer oss øyeblikket for ”avsløringen”, kjenner vi oss fylt av glede, fordi vi vet at vi om kort tid vil kunne lande og begynne på den siste strekningen av deres hellige ferd tilbake til full bevissthet, med oss ved deres side, som deres mentorer i evig kjærlighet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake igjen med gode nyheter! Deres verden beveger seg raskt mot tidspunktet for nye regjeringer og styresett, og for at den dertil hørende velstanden å manifestere. Begivenheter i Himmelen vil om kort tid bli fullført, og på samme tid vil det Himmelske Bud om å forvandle deres planet bli utsendt. Vi betrakter dette med enorm glede. Dere står foran å motta en belønning dere vil ønske velkommen og dere vil bli frigjort fra det gjeldsslaveriet som har styrt deres liv i mange generasjoner. Hver og en av oss har brukt all vår myndighet for å bergrense den globale effekten av de mørkes ondsinnede påbud, og omsider skal disse forferdelige tvangsreguleringene gjøres ugyldige og maktesløse. Vi kan bruke vår stadig voksende visdom til å veilede dere til en bedre forståelse av hvordan man gjør ting i Himmelen, og hvilken velsignet belønning som venter hver eneste en av dere. Øyeblikket har kommet for at vi kan lære dere og forklare mange ting som i lang, lang tid har blitt dere fornektet av deres tidligere mørke herskere.

Noe av det første vi ønsker å ta opp med dere er at døden evig nærværende skygge nå kan begynne å svinne hen fra deres virkelighet. Døden er ikke noe annet enn et biprodukt av begrenset bevissthet. Den har holdt dere i frykt fra begynnelsen av og fører til alvorlig emosjonell og mental sorg. Den har vært et eksepsjonelt mektig verktøy for de mørke og de har utnyttet den til siste dråpe. Oppstigningen fører til dens fordrivelse fra deres fysiske kropp, gjør den fysiske densiteten lettere og gjenforener kroppen med sine åndelige essenser. Prosessen med den endelig Oppstigning er en av de mest krevende og komplekse prosesser dere kan begi dere inn på, og vanligvis krever det mange generasjoner med dyp konsentrasjon og enorm hukommelse. Og likevel er vi et levende bevis på at det lar seg gjøre! Det Himmelen imidlertid tilbyr dere nå er en levende teknologi som tar veien utenom denne kampen og forvandler dere tilbake til deres naturlige tilstand på bare tre dager!

Denne teknikken involverer en spesiell levende maskin, kalibrert for hver enkelt person og overvåket av mentorene fra deres rom- og åndelige familier. DNA/RNA’et i kroppene deres er ”blokkert” av ”markører” som forhindrer at dere på en enkel måte kan gjennomgå forandringen til full bevissthet. Denne levende maskinen er designet spesielt for å rette opp i dette og omgjøre den skade som ble påført deres gen-base da dere falt ned i begrenset bevissthet. Vi vil bidra med å gi dere spesielle åndelige innsikter som vil supplere dere med den innsikt dere trenger for å øke kroppens grunnleggende vibrasjonsmønstre, hvilket vil forvandle deres dypt inngrodde frykt til en tilstand av glede, som er nødvendig for å reharmonisere deres mentale, emosjonelle og åndelige kropper. Denne levende maskinen “rebooter” praktisk talt deres RNA/DNA og gjør det således mulig for dere å oppnå dette skjellsettende øyeblikk av opp-Lys-ning når dere pånytt blir ”skrudd på” til Virkeligheten. Dere blir forandret for alltid når glede og innsikt oversvømmer deres Vesen! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte vi å informere dere om det gode som venter dere. En omfattende forandring er i ferd med å manifestere over og omkring dere, hvis hensikt er å skyve de mørke og deres myriader av lakeier ned fra sine korrupte maktposisjoner. Deres står foran å oppleve en vidunderlig begivenhet: Fremveksten av en ny virkelighet basert på Sannhet, Frihet og Velstand for alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge