Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - February 26, 2013

February 26, 2013

3 Manik, 15 Zac, 9 Eb


Selamat Balik! Vi kommer i dag med noen svært interessante nyheter! De mørke fortsetter desperat, men nå med fullstendig tunnelsyn, å finne på en måte å unngå det de vet er uunngåelig. Himmelen venter på at det siste tegnet skal vise seg på himmelhvelvingen, og når dette fenomenet har vist seg, blir det forventet av oss at vi handler raskt og feier mørkets lakeier bort og til et sted der de ikke kan gjøre mer skade. Dette gir oss en kort tidsfrist, så vi dobbeltsjekker alt med våre forskjellige allierte, for å forsikre oss om at alt er klart til å sette i gang så raskt som mulig, med alt dette som om kort tid skal skje. Kommunikasjonspersonellet vårt går gjennom sjekklistene og bekrefter at alle grupper er helt klare. Faktum er at de fleste av dem ville ønsket seg at denne datoen kom snarere heller enn senere, men til tross for denne frustrasjonen utviser de ulike gruppene innenfor de store regjeringene i verden, en enorm tålmodighet gjennom det som for dem har vært en svært lang ventetid. Skipene våre avdekker daglig de mørkes stadig mer desperate forsøk på å stelle i stand trøbbel, så vi er travelt opptatt med å stikke kjepper i hjulene for de ødeleggelser som disse ugjerningene er designet til å skape.

I mellomtiden er også vår familie fra Agartha travelt opptatt med de daglige finjusteringer for å oppdatere de mange Lys-kamrene deres. Målet vårt er å være klare til å kunne forflytte dere på et øyeblikks varsel, til deres respektive Lys-kammere i Agartha, så snart Himmelen gir oss grønt lys. Men før den tiden kommer, vil de nye regjeringene deres gjennomføre en hel rekke forberedende aktiviteter. Disse omfatter en serie oppsiktsvekkende kunngjøringer som vil etterfølges av innføringen av en ny politikk som vil ryste verdens nåværende styringssystem i sine grunnvoller. Det viktigste av alt er at dere vil få en formell kunngjøring om vår eksistens og nærvær, hvilket vil gjøre at vi kan sette i gang en serie med budskaper som vil forberede dere på at vi vil lande og ta den første kontakt med dere. Dette er derfor de siste stille øyeblikk i verden før denne spennende tiden braker løs, fordi prosessen med å forvandle deres verden, inkludert slutten på mange årtiers hemmelighold mht. UFO’er, vil ryste deres nåværende virkelighetsbilde. For øyeblikket holder Himmelen på å legge til rette for deres siste etappe på veien mot full bevissthet, som vil kreve at hver og en av dere har en mentor til å bistå dere. Dette er en person dere kan stole hundre prosent på, som vil utdanne dere om en myriade av sannheter, som vil stå i motsetning til nesten alt det dere har blitt fortalt siden barndommen.

En vital del av det dere må lære for å bli spirituelt modne, er å forstå klart hvordan Annunakiene og deres veltrente lakeier førte dere bak lyset gjennom årtusener. Den gangen var mortaliteten et nytt fenomen for dere og de brukte denne situasjonen til å skape en kvelende atmosfære av frykt, slik at de kunne ha kontroll over dere og gjøre dere medgjørlige. Denne medgjørligheten gjorde at de i bunn og grunn kunne overkjøre dere fullstendig og vri og vrenge deres verden akkurat som de ønsket. Alt dette som de mørke således har skapt skal nå komme til opphør, og i dets sted blir det, for første gang på 13000 år, mulig for dere å skape en verden som alle gleder seg over. Men husk dog at dette bare er et overgangsrike, og i løpet av den perioden vil dere bli fullt informert om hva dere kan forvente og hvordan dere skal tilpasse dere til full bevissthet. Det er et kjempesprang! Mens deres interimsrike tar form, vil dere også få mange nye ansvarsoppgaver. Disse må dere også forberedes til, ettersom de raskt vil føre dere inn i en opp-Lyst levemåte, som vil gjøre det mulig for dere å oppleve deres egen sanne natur, deres sanne væren, og til å få et klarere bilde av hvor dere er på vei. Den forvirrete vinglingen som skyldes deres begrensete bevissthet vil ende på et meget gledelig vis!

Denne oppstigningen inn i en mer opphøyet levemåte er hva denne neste korte perioden handler om. I tillegg vil dette forbedrede miljøet gjøre det mye lettere for dere å absorbere det vi må lære dere. Deres Oppstegne Mestere vil begynne en undervisningsserie som vil belyse Sjelens sanne natur og hvordan den blomstrer når den får kjenne Lys. Vårt bidrag vil være å forklare dere om full bevissthet, ettersom er nødvendig at dere har en klar forståelse av hva som ligger foran dere. Det å bli et full bevisst Vesen er i seg selv en fryd, men som langt overgår det dere for øyeblikket er i stand til å forestille dere. Sammen vil vi og deres Oppstegne Mestere forberede dere til dette nye livet; Lys-kamrene er bare den siste finpuss. Du er et åndelig innrettet vesen og det er nødvendig at vi integrerer ditt fysiske aspekt med dine emosjonelle og mentale deler, og det er dette Lys-kamrene gjør. Hver og en av dere trenger unike finjusteringer av svært kompleks natur. Dette er en oppgave vi gjør i felleskap. Deretter vil dere komme under veiledning av deres Oppstegne Mestere, som har fått den oppgave av Himmelen å lede dere i deres første serie med oppdrag for å etablere varig fred i denne galaksen.

Vær velsignet! Her kommer vi igjen med Gode Nyheter! Den store begivenheten i Himmelen nærmer seg. Dette fenomenet er svært spesielt og når det kommer representerer det starten på en ny dag for alle på denne aldeles guddommelige kloden. Når denne begivenheten har skjedd, vil dere være fri for den kvelende effekten av de mørkes nærvær. Dere vil ha nye regjeringer, velstand for alle, og viktigst av alt: dere vil ha fått tilbake deres frihet! Deres nye regjeringer vil komme med en rekke kunngjøringer som vil forandre verden, og det er da vi kan begynne på våre oppgaver med å hjelpe menneskeheten. Den nye virkeligheten som blir født den dagen, vil sette fart i de forvandlingene som skal reintrodusere helligheten i deres liv, hvilket vil gjøre det mulig for dere å være vitne til en tid full av mirakler og undere. Det er da Englene vil komme tilbake og Skapelsens røst igjen vil bli hørt over hele verden. Og det er da dere endelig vil slippe ut av deres langvarige tilstand av hukommelsestap og huske hvem og hva dere virkelig er.

Et aspekt av vår nye tjeneste er å lære dere om fysikalitetens guddommelige natur og hjelpe dere å huske på nytt all den spesielle kunnskapen som ble borte for dere da dere ble flyttet fra full til begrenset bevissthet. Deres tilbakevenden i nåde til deres naturlige tilstand vil bli feiret overalt i Himmelen og vil oppfylle den profeti som ble avsagt for mange tusen år siden av Erkeengelen Michael. Denne slo fast at en tid av mørke ville falle over dette riket, og fra dette åndelige fengsel ville dere bli satt fri omtrent 13000 år senere gjennom Himmelens mektige virke. Denne tiden er nå! Dette er øyeblikket for deres frigjøring og jublende glede! De mørke og deres lakeier vil bli feid vekk og en ny dag vil gry på Jorden. Fryd dere, mine Søstre og Brødre! Om kort tid vil Himmelens mektige horn lyde og varsle at tiden er inne for at alt dere har blitt lovet blir til virkelighet; Himmelens Lys vil stråle frem og en tid for sanne undere skal begynne!

Deres frigjøring markerer begynnelsen på en ny tjeneste for dere alle. Vi har mye å lære dere og dere har mye å lære. Det å bryte seg ut av denne lange reisen som ”søvngjengere” vil kunne innebære en del vanskeligheter for mange av dere, for når det går fullt opp for dere at det dere har trodd på, og hva dere har gjort i denne ”troens” navn, vil det sannsynligvis kunne bli smertefullt for en del av dere. Følgelig vil vi, deres Oppstegne Mestere, skape en enorm bølge av tilgivelse og nåde, la den sveipe over alle land og riker på Jorden og inn i de innerste kroker av alle hjerter som lider. Ta dette helende Lyset inn i dere og tillat det å bringe forsoning med alt det grusomme de mørke har påtvunget dere. Og så, fra deres hjertes hjerte, slipp tak i det med Kjærlighet. La et nytt Lys av glede og EN-het omslutte dere alle, for med dette miraklet vil dere finne den hellige vei og gå de siste skrittene på deres reise tilbake til det underet som er full bevissthet. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vårt ukentlige budskap til dere. Vi har kommet til et spesielt punkt hvor fantastiske mirakler endelig kan finne sted. Vi har kommet til den avgjørende etappen på denne lange reisen, som for vårt vedkommende begynte da vi ble bedt om å gjøre forberedelsene til en omfattende første kontakt. Nå venter gleden ved endelig å kunne stå frem og gå sammen med dere til deres hellige destinasjon! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge