Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11. april, 2017


Sheldan Nidle - 11. april, 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! Galskapen i denne merkverdige virkeligheten fortsetter å frembringe stadig nye fortolkninger av hvordan denne verden funksjonerer. Dette gjør oss perplekse og vi strever for å forstå det hele. Av den grunn befinner vi oss for øyeblikket i en “på vent” situasjon, men like fullt er vi i sluttfasen med å muliggjøre den forutsagte gjennomføringen av RV’en og sluttstreken for USA, Inc. Dette riket vrimler av snublefeller og fallgroper, men på et eller annet vis blir de likevel til velsignelser som bringer alt fremover. Vi forventer om kort tid å høre at utbetalingene som dere så lenge har ventet på, omsider har startet. De som har det overordnete ansvaret for denne oppgaven insisterer på at dette rikets fullstendige villfarne tilstand ikke skal få stikke kjepper i hjulene for dette svært forsinkete øyeblikket. Vi venter å høre gode nyheter og vite at noe stort er nær ved å skje. Denne siste delen av deres lange reise blir stadig svertet av de utspekulerte lureriene og triksene til den antatt hjelpeløse mørke kabalen. Vi kan ikke annet enn å le av det de har klokketro på. Vår overbevisning er at et omfattende sett av mirakler er i ferd med å senke seg ned over verden og forandre alt.

Vi har observert denne kollektive galskapen i de tiste tiårene og det er vanskelig å engasjere seg formelt i den. Dette riket synes å være som en moderne “Alice i Eventyrland” virkelighet hvor alt som synes å være virkelig ikke er det, og at det som er fullstendig latterlig plutselig synes å være det eneste sanne. Dere har dem som sitter ved makten som opptrer på helt surrealistisk vis. Og på samme tid synes det som om det som er umulig er den eneste rette vei. Til tross for dette skjer det virkelig ting i denne kaotiske opp-ned verdenen. Det er ikke til å undres over at vi i fortiden har holdt oss unna slike uferdige verdener. Til tross for dette er vi like fullt hundre prosent dedikert på å gjøre de rette ting for å gjøre det mulig for dette riket å vokse bevissthetsmessig og løse sine nåværende vanskeligheter. Vi ser at de som har fått ansvaret for å skape denne nye verdenen er svært nær å sette i gang sine sårt tiltrengte aksjoner. Det er dette som gir oss følelsen av at noe aldeles vidunderlig er i ferd med å skje!

De hvis liv er tett sammenflettet med denne hellige prosessen, forstår hvor dypt skapelsen av den nye verden er i ferd med å bli fullført, til tross for at alt synes å være helt på avveie akkurat nå. Noe virkelig vidunderlig er i ferd med å bli født. Det begynner å gå opp for de mørke at denne gamle virkeligheten er slutt og at det i dens sted er en nye en som i den nærmeste fremtid vil gi dette riket to ting i gave. Den første er den nye velstanden for alle og dens guddommelige følgesvenn, fremveksten av en mer bevisst menneskehet. For det andre er det en stadig voksende kraft i dette riket som til slutt vil forføre og deretter virkelig knuse de mørke og deres ondsinnete arbeidsmetoder. I kjølvannet av dette vil komme et enormt løft i energiene som vil etablere Lyset og dets sanne Kjærlighet, Rettskaffenhetens vei. Vær klar over dette og vit i deres indre Hjerte at denne nåværende hengemyra av tøv og nonsens bærer i seg frøene til en ny vidunderlig virkelighet. Dere har vandret i en tilsynelatende evighet for å nå frem til dette punktet. Vær hele tiden våken for at denne nye, hellige kraften tar stadig klarere form og vil løfte den jordiske menneskeheten til sitt skjebnebestemte mål i himmelsk stråleglans.

Denne forvandlingen av virkeligheten vil gjøre slutt på den nåværende stinkende sumpgassen av håpløshet og erstatte den med frihet som inneholder Suverenitet og alt som trengs for å oppfylle deres indre, dyptfølte lengsel etter Kjærlighet, Lys og Glede. Det er denne paletten av storslagne ting som vil bli den nye republikken og dens spesielle form for himmelske ledelsesmåter. Den hellige kraften bak alt dette vokser kontinuerlig og står helt på terskelen til å forvandle deres nåværende helt unødvendige lidelse. Tro derfor ikke at de nåværende svært usunne tilstandene er permanente. De mørke og deres tallrike regimenter vil bli feid vekk. Vi ønsker velkommen begynnelsen på vår tid sammen med dere! Dette vil gjøre det mulig for dere å delta sammen med alle Lysets styrker. Dere vil da begynne deres tid med Himmelen på Jorden. Alle undere vil da bli det normale. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fylte av glede, hvilket simpelthen er en anerkjennelse av hvor vidunderlig dere vokser og forbereder dere til en ny virkelighet. Dette riket, som for øyeblikket er under utforming, vil snart bli Velsignet av Himmelen og derfor i stand til, i det rette øyeblikket, på magisk vis, å manifestere. Vår store operasjon dreier seg om å forberede disse tingene og forberede oss selv for manifestasjonen av denne indre storslagenhet! La dere ikke frustrere, velsignete Sjeler! Dette nye riket vil stige frem av den nåværende stinkende disen i dette riket av misplasserte drømmer. Dere er skjebnebestemt til snart å se disse undrene og en ny virkelighet stige frem. Vi ser tydelig hvordan dere så lett mistolker fremveksten av det gode med noe som er dårlig. Vi forstår hvorfor Himmelen har forkledt alt som skjer på denne måten og at det gjør dere forvirret midt oppi denne helt spesielt planlagte gåten. Denne prosessen er nå i ferd med å løse seg opp og bli til noe dere kan se med større klarhet.

Denne prosessen er en måte å gjøre det mulig for dere å se ting på en måte som dere setter mye større pris på. Den er noe som vil forandre måten deres bevissthet vokser på. I denne nye bevisstheten vil dere se oss klarere og bedre forstå hvordan det var nødvendig at alt dette skjedde. Det er som oftest ikke lett å se alt det dere har pleid å tro på nye måter. Vi også sto overfor denne utfordringen da vi begynte vår egen trening for å bli gode og pålitelige Oppstegne Mestere. Det er når det skjenkes fra disse flaskene med nye måter å se ting på, at dere vil begynne å reorganisere deres gamle virkeligheter. Det er ved å gjøre dette regelmessig at dere lærer å se ting på en annen måte. Dere har alle lært svært raskt om den mektige kraften deres felles visjon har. Nå skal dere vise dere selv det neste steget, gjennom å nok en gang å bekrefte nye oppfatninger med disse aldeles strålende visjonene. Denne reorganiseringen av alt dere tidligere har trodd på til helt nye måter å se ting på, er helt avgjørende for hva dere deretter skal gjøre.

Tenk på denne nye veksten som en ny vei til å forstå helt og fullt hvem dere egentlig er og hvorfor dere er her nå. Det kan være vanskelig, og som vi tidligere har sagt, ganske forvirrende. La disse kommende tider være en slags målestokk for hva som ligger foran dere. Bruk disse læringsmulighetene til å bedre forstå hva det er Himmelen virkelig har i sinne. Straks dere forstår dette inni dere, vil den merkelig, illeluktende disen som omgir dere, plutselig gi mening. Følgelig er det viktig å beholde roen og ikke streve altfor hardt å forstå alt det som skjer. Når det rette øyeblikket kommer, vil de skjulte sannheter med ett bli klinkende klare. Alt vil komme til syne og alle de nåværende stressfaktorer vil forsvinne. I dette klarhetens øyeblikk vil dere omsider forstå hvorfor alt dette skjedde på sitt eget guddommelige vis. Himmelens metoder kan til tider virke forvirrende. Imidlertid vil alt bli gnistrende klart når det rette øyeblikket kommer.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Det er vår intensjon å fortsette med disse inntil Ånden og den Galaktiske Føderasjonen åpent ankommer på scenen. Denne så løfterike tiden kommer nærmere for hver dag som går! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge