Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4. februar, 2014

Sheldan Nidle - 4. februar, 2014

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Den virkeligheten dere for øyeblikket befinner dere i er i ferd med å forandres fullstendig. Og når den så gjør, vil den mørke kabalens forferdelige historie med ett tilhøre fortiden og deres enorme nettverk av rikdom og makt vil bli tvunget til forandring. Det gamle systemet hvorved den mørke kabalen har holdt seg ved makten er i ferd med å glippe for dem. Makten deres, som de har bygget opp gjennom årtusener, blir nå overført til en ny, mer bevisst og human gruppe. Disse nye lederne forstår den subtile natur i de forandringene som Himmelen krever. Det er tid nå for å feire disse forandringene som skulle ha skjedd for lenge siden og for å støtte fullt ut det disse forandringene innebærer. Overflatemenneskeheten har blitt holdt i en tilstand av hukommelsessvikt, lullet inn i mysterier og disse anomaliene er det nå behov for å forklare for dere. Dette er en oppgave for andre, som deres Oppstegne Mestere og deres slektninger fra Inner-Jorden å forklare dere. Vårt oppdrag er å gi dere en kortfattet innsikt i hva det er som skjer. Etter hvert som dere muterer vil dere bli mindre sårbare for den ”hjernevasken” som deres medier og underholdningsindustrien så lenge har vært holdt på med på vegne av denne kabalen.

Dere er uten tvil frustrert og opprørt over hva som “passerer som sant” i den virkeligheten dere befinner dere i. De mørke fortsetter å manipulere været, finans- og banksystemet deres og de instruerer til og med regjeringene om hvilke politiske saker de skal gjennomføre og hvilke de bare skal ignorere. Bakom denne virkeligheten, som det tilsynelatende ikke er mulig å gjøre noe med, finnes det en hemmelig styrke som bit for bit begrenser de mørkes handlingsfrihet og på juridisk vis tapper livsblodet ut av deres enorme maktressurser. Denne koalisjonen er i stand til å gjøre dette på grunn av sin enorme rikdom og innflytelse. Vi også bidrar i de nevnte aksjonene initiert av Ånden. For lenge, lenge siden ble det etablert et system som skulle forandre hvordan pengesystemet opererte. Forskjellige store, verdensomspennede truster ble etablert og siden den gang har en rekke nye “nivåer” blitt tilføyet til denne de mørkes grunnmur. Gjennom de påfølgende århundrene har Lyset skaffet seg kontrollen over en rekke enorme, skjulte lagre av gull og sølv. Disse danner basis for det som når skjer rundt om på kloden og vil få slutt på gjeldsslaveriet, gi dere personlig frihet og uavhengighet og gjøre at de nye regjeringene og styresettene kan ta over ledelsen!

Vår flåte er her i forbindelse med den første kontakt. Vi har tilbrakt de siste 2½ tiår med å lære om dere og begynne å skape allianser med dem som arbeidet for å fri dere fra deres mørke herskere. Himmelen sendte oss hit for å overvåke deres forvandling tilbake til full bevissthet. På det guddommelig rette tidspunkt er det vår oppgave å intervenere og være mentorer for dere på den siste etappen av deres forvandling. I løpet av den tiden vi har vært her har vi observer hvordan deres mørke øverste herskere, Annunakiene, byttet side og gav opp arbeidet med å gjøre dere til permanente slaver med begrenset bevissthet. Nå står vi klare til å introdusere oss selv for dere og for å lande i stort antall. Denne oppgaven vil gjøre slutt på deres langvarige karantene. Dere vil få lære hvor forvrengt og usann den historien er som dere har blitt foret med gjennom deres historiebøker og vitenskapelige bøker. Det vil være av det gode at dere får forandret deres oppfatning av hvor dere har deres sanne opphav. Faktum er at dere er ekstraterrestrielle. Deres opprinnelige forfedre kom fra ulike steder i galaksen for å kolonisere Jorden og deres DNA er med tiden blitt fullstendig blandet inn i dere alle.

Således er dere i virkeligheten en merkelig blanding av en vidunderlig genetisk formel. Dette DNA’et har blitt ytterligere modifisert på grunn av en stor innstrømming av Sjeler fra denne galaksen. Dette gjør dere til en aldeles fremragende blanding som vil bli sammensatt pånytt i lyskamrene hvor dere vil vende tilbake til full bevissthet. Vi har blitt fortalt av Himmelen at resultatet av alt dette vil bli et særdeles vitalt og vidunderlig galaktisk samfunn. Dere skal utføre en rekke aksjoner for å bringe sann fred til denne galaksen, og bringe mange storslagne mirakler til hele denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Disse skal gjøre det mulig for titusener av galakser å komme sammen. Vi gleder oss stort over alle disse hellige dekreter fra Himmelen. De bekrefter hva vi alltid har visst om dere og Gaia’s galaktiske samfunn. Deres veiledning og opplæring starter når vi ankommer om ikke lenge. Det er et tidsskjema som gjelder for alt dette. Vårt kontaktpersonell og våre ambassadører holder på å utarbeide planer for de nødvendige forandringer og for hvordan vi skal gå frem. Tiden for nye regjeringer og for landingene nærmer seg virkelig raskt!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Prosessen med å transformere denne velsignete virkeligheten til Lyset fortsetter. Våre mange forbundsfeller er i ferd med å sluttføre operasjoner som om kort tid vil føre til arrestasjoner av en hærskare av individer fra de øvre maktnivåer hos de Iluminoide. Samtidig som vi legger siste hånd på denne prosedyren, holder vi på å forberede andre til å iverksette den formelle innføringen av en rekke nye reguleringer for bankdrift. Disse vil skape de nødvendige kanaler gjennom hvilke vi omsider kan begynne å distribuere velstandsfondene. Himmelen har en plan og vi manifesterer den lojalt trinn for trinn. Når alt dette er på plass, gjør det at de nye regjeringene og styresettene kan komme på plass. Når det er skjedd kan vi iverksette vår plan for en serie med avgjørende viktige belæringer om hver enkelt av deres sanne åndelige natur og deres sanne historie. Når dere blir kjent med deres opphav vil det føre til at dere begynner å undre dere over fortiden, slik at dere på korrekt vis kan se alt som må gjøres!

En hel rekke finkalibreringer som fortsatt må gjøres er for øyeblikket underveis. Den første av disse er å fullføre oppvåkningen av deres diafragma chakra (mellomgulvet). Mange av dere føler lette til mer alvorlige symptomer som ved første øyekast kan synes å være en eller annen type mage-influensa. Faktum er at det er ikke noen annet en at deres diafragma åpnes opp og at dens nåværende forhold til magen og pusteprosessen deres forandres. Dette kan medføre pustevanskeligheter, generell kraftløshet og noe smerte i brystregionen. Når det gjelder magen kan dere føle kvalme og føle dere ”utafor”. Dette er simpelthen en midlertidig effekt forårsaket av de ulike energityper som introduseres, samt utrenselse av et antall mye eldre energier som i lang tid har vært lagret i mellomgulvet deres. Dette settet med symptomer kan komme plutselig og vare fra et par dager til en uke!

Og så handler det også om forandringer som for øyeblikket foregår i strupen og øvre del av brystet. Dette er forårsaket av at et sett av høyere energier bringes inn til strupe-chakraet deres. Dette kan oppleves som sår hals eller til og med som en merkelig form for falsk krupp eller astma (laryngitt). Dette er også en midlertidig tilstand. Dette er ofte koplet med det neste trinn, som er etableringen av deres nye thymus chakra (brisselen). Dette settet med symptomer kan innbefatte sterke smerter i den øvre delen av brystet, merkelige palpitasjoner i den samme regionen, noe synsforstyrrelser og en svak pulsering i den nedre delen av hodet og halsen. Som alle de andre symptomene er de kortvarige og kan vare fra et par dager til en uke. Disse endringene er del av en generell akselerasjon som nå på velsignet vis gjennomføres av deres kropps-Engler og de medisinske spesialteamene som arbeider med dere. Disse er forvarsler om hvor nær dere er deres store forvandling!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige meldinger. Det er begivenheter på gang som vil bringe dere omfattende og svært velkomne forandringer. Disse endringene betyr slutten på den lange herskertiden for den mørke og svikefulle kabalen. Disse kommende forandringene vil være begivenheter som innvarsler velstand for alle, frihet og nye regjeringer. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge