Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11. februar, 2014

Sheldan Nidle - 11. februar, 2014

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! Den virkeligheten dere befinner dere i er i rask endring. Den mørke kabalen innser at deres siste dager med kontroll over dere er kommet. Det enorme omfanget av manipulasjoner i de daglige mediene virker ikke lenger. De store bankene som kabalen styrer er i krise og i ferd med å nå et kritisk punkt. Deres mangfoldige forsøk på å forsinke prosessen kan ikke lenger påvirke klare ordrer om forandringer, og disse er i ferd med å overkjøre dem. Disse kjeltringene har spist av trauet med sine egne illegalt ervervede midler, og det er like før deres egne motbydelige handlinger vil felle dem. Det nåværende penge- og valutasystemet er ikke lenger levedyktig og trenger desperat til revisjon. I tillegg til dette er det helt nødvendig med nye lovreguleringer for bank- og finansindustrien. Et internasjonalt økonomisk sammenbrudd nærmer seg. Tiltak er allerede i gang for å rette opp i alt dette. Tiden er nær for alle. Resultatet av dette vil bli en raskt sammenbrudd av dette reiret av grådige giftslanger. Verdens finanser er bokstavelig talt i fullt kaos og den nåværende status for overflatebefolkningen er for øyeblikket i stor fare. Våre mange grupper av samarbeidspartnere på Jorden arbeider uopphørlig for å bøte denne risikofylte situasjonen.

Nøkkelen til dette baserer seg på nullstilling og nyfastsettelse av alle verdens valutaer og det henger igjen nøye sammen med lagrene av gull og edle metaller, samt nye bankreguleringer. Disse operasjonene må først tappe kabalen for sin enorme innflytelse og påtvinge deres mange bankinstitusjoner nye lover og regler med prosedyrer som bringer deres mange uregelmessigheter til opphør. Denne prosessen vil tvinge alle regjeringene som kabalen har makten over, til å anerkjenne at er det nå andre som bestemmer. Disse nye lederne og deres samarbeidspartnere på Jorden har fullt til hensikt å riste disse mørke ned fra sine høye posisjoner og arrestere dem. Når dette er gjort blir det mulig for Lyset å gi dem som nå er ansvarlige den velstand og beskyttelse som de trenger. Den mørke kabalen kjemper med nebb og klør og ser klart at tiden er over for deres forsinkelses og forhalingstaktikker. Vi ber dere om å sette en klar intensjon om at disse høyst nødvendige begivenhetene materialiserer nå. En ubalanse som er til vår fordel finner for øyeblikket sted. La oss sammen bringe dette aldeles begredelige eventyret til en velkommen slutt! De i deres verden som tjener Lyset har et solid nakkegrep på disse kjeltringene. Tiden for forandring er her!

Vi har gjort konkrete avtaler med mange på kloden som arbeider i de juridiske eller militære elementer av deres regjeringer. Disse modige og velreflekterte menneskene er klare til å gå til aksjon og avslutte det vi gjennom vårt arbeid legger til rette for. Lyset har også tidligere vært så nær et gjennomslag, men greide den gang ikke å få avtalene signert. Vår oppgave nå er å benytte det vi tidligere har gjort som en prototype, for å forhindre at det skal bli flere sørgelige og uvennlige handlinger fra det umoralske mørke lederskapets side. Lysets styrker står klare til å gå til aksjon og vi ønsker at dere viser oss at vi har deres fulle moralske og åndelige støtte. Kom sammen og vis denne støtten på deres entusiastiske måter. Vi beveger oss raskt nå for å avskjære den grådigheten som har forsinket aksjoner som klart vil forvandle hele måten det globale samfunnet fordeler rikdommer på. Mange urgamle samfunn som er fullt dedikerte til deres Oppstegne Mesteres oppdrag er klare til å knuse de mørke ved å synliggjøre for alle deres enorme finansielle udugelighet. Tiden er i sannhet moden for forandring!

Og nå kommer vi til selve kjernen i budskapet! For lenge, lenge siden vendte et storslagent land seg mot mørket og den påfølgende grådigheten førte til dets ødeleggelse. Helt siden den kaotiske dagen har dere levd på nåden til en samling av mørke åtseletere, hvis eneste ønske er å beholde makten for alltid. Det eksisterer et øyeblikk hvor deres illegale herskervelde må opphøre! Resultatet av denne begivenheten vil være deres formelle frigjøring fra deres bevissthetstilstand som har brakt dere slaveri, katastrofer og død. Disse ødeleggende omstendighetene skal omformes. Dere vil få møte deres opprinnelige familier og hilse deres slektninger fra åndeverdenen velkommen. Det fysiske sløret som omgir dere vil løftes bort akkurat som deres grunnleggende hukommelsessvikt vil bli borte. Disse handlingene vil gjøre at dere kan inngå avtaler om å utforme en ny stjerne-nasjon og gjøre at vi kan introdusere oss selv for dere. I denne nye virkeligheten vil dere få tilbake deres frihet og uavhengighet og få lære den fulle sannhet om hvordan den fysiske verden og Himmelen arbeider sammen for å utfolde Skaperens guddommelige plan! Disse begivenhetene vil effektivt løfte dere inn i et nytt rike fylt med nye ansvarsoppgaver!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere i et svært kritisk øyeblikk i våre forehavender. Disse som vi gjennom århundrer har instruert arbeider nå for fullt for å presse de mørke opp i et hjørne og tvinge dem til omsider å åpne døren til deres velstand. Himmelen opererer med et sett svært moralske regler. Ved å anvende disse reglene og visse teknikker som De Velsignete rådet oss til, har vi nådd starten på en spesiell periode som vil sørge for at de på det rette tidspunktet vil gi seg. Følgelig opererer vi på et visst Intensjonsnivå. Vi oppfordrer dere til å støtte dette ved å bruke deres samlede og konsentrerte Lys på våre vegne. Bruk meditasjoner og bønn i felleskap for å hjelpe oss i våre forehavender. Vi er i virkeligheten Alle Ett! Vi samler oss nå for å presse de mørke og splitte dem som vi splittet Rødehavet. La velstandens strøm begynne og la den nye virkeligheten manifestere!!! Sammen er vi velsignete barn! Uovervinnelige!!!

Det som nå er klart til å skje er et stormløp mot nye regjeringer og styresett. For mer enn to hundre år siden ble det skrevet et dokument som var ment å fyre opp en revolusjon og sette energiene for dens suksess. Denne revolusjonen for menneskelig frihet og uavhengighet ble for en tid veltet av de mørke. Sammen skal vi marsjere med usvikelig intensjon rett inn til hjertet av denne stinkende, giftige sumpen og fjerne den fra dette riket. Denne modige handling krever deres takknemlige deltakelse. Mange andre utfører spesielle aksjoner som kun er et preludium for det som skal følge! Denne endelige begivenheten trenger deres fulle og uhindrete anerkjennelse. Vær rede! Delta og tilføy deres særdeles velkomne energier til denne velsignete blandingen! Vi handler høytidelig i den Allmektiges navn og i hele Menneskehetens navn. Dette riket blir båret frem i Lysets navn og tatt med inn i et land fylt av glede, fremgang, velstand og den Gudgitte frihet og Uavhengighet for Alle!

Det som ligger foran dere er den siste etappe av reisen tilbake til udødeligheten, ikke bare for Sjelen, men for deres lands frihet og visdommen til å forstå det guddommelige Lysets sanne natur. Denne hellige flammen vil rense oss alle når vi som en forent gruppe Sjeler vender tilbake til de plikter som ble tildelt oss da vi først ankom på denne aldeles underskjønne kloden! Vi skal påny komme sammen med våre hellige brødre og danne en ny nasjon blant stjernene i denne galaksen. Himmelens hensikter skal nå bli gjort kjent og gjennomført. De mørkes herskertid er over. På omhyggelig og moralsk vis transformerer vi de mørkes herredømme. Tiden for dette er i sannhet over oss! Bedøm ikke dette ut i fra den virkelighetsoppfatning de mørke har påtvunget dere, men ut fra Himmelens. Når vi nå går inn i dette hellige tidsvinduet la oss kjenne i våre sanne Hjerter at vi ikke er alene og at en aldeles vidunderlig verden er i ferd med å manifestere. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag brakte vi dere noe mer informasjon om denne tiden. Vi gjør dette for å be om deres assistanse. Meditér i deres Lys og Kjærlighet. Bruk deres vidunderlige Intensjonskraft. Send den i Kjærlighet til oss og til hele Menneskeheten. La Gaia kjenne denne Kjærligheten og bevitne dette storslåtte Lyset. Vi forlater dere nå i Glede og den Allmektiges evige Ånd! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge