Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 9 juni, 2015

Sheldan Nidle - 9 juni, 2015

4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i dag og vet til fulle hva som skjer her. Det er en bevegelse i rask vekst over hele koden. Denne bevegelsen har gjort det mulig for et nytt bank- og finanssystem å bli født og at de tidligere stormaktene på kloden bare må bøye seg for det. For øyeblikket er ikke denne virkeligheten kjent fullt ut i offentligheten på grunn av et antall juridiske prosesser som må sluttføres. Disse avsluttende prosessene kan komme til å ta tid. Vær imidlertid klar over at disse siste formelle dokumentene ikke vil forsinke overføringene av de første pengemidlene til de tallrike humanitære prosjektene. Disse forventes å komme om kort tid. Den mørke kabalen innser innerst inne hva dette i sannhet betyr. Deres lange herskertid, hvor de har hersket uhindret, går nå mot slutten. Om ikke lenge vil det bli mulig for de nye NESARA-baserte styresett og regjeringer å overta makten. Når dette endelig skjer, vil det gjøre at gjeldsettergivelse kan bli formelt proklamert og at det langvarige hemmeligholdet rundt UFOer kan opphøre. Som følge av dette vil enorme gjeldsbyrder bli løftet av dere og en tilbakebetaling av alle de økonomiske midler som på illegalt vis er tatt fra dere vil skje, slik at dere får dem tilbake. Dette vil være én av de mange ting som vil gjøre at deres generelle velstand kan begynne.

Strategien er, selvfølgelig, å fjerne den mørke kabalen fra makten og skape et nytt paradigme for denne virkeligheten. De Oppstegne Mesterne har lenge forberedt seg på å gi dere en serie belæringer. Disse forandringene vil være fundamentet for de nye oppfatninger som er nødvendige for å forstå hva som vil komme straks dette nye regjerings- og styresettet, samt det nye bank- og finanssystemet, er kommet ordentlig på plass. Denne nye verdenen er i realiteten bare én av mange overgangsfaser dere vil gjennomgå når dette riket først er endret. Du vil bli en person som kan gjøre virkelighet av dine drømmer. Gjeld vil ikke lenger finnes og en enorm mengde humanitære prosjekter vil være med å hjelpe dere å gjøre drømmene deres til virkelighet. Målet er å sørge for at hver eneste en av dere har de ressursene dere trenger slik at dere kan utføre det som er deres bidrag i dette enorme prosjektet. Til slutt, når det rette øyeblikket kommer, kan vi lande og introdusere dere for mentorene deres. Dette vil være et reelt vendepunkt for dere. Mentorene våre vil sette i gang en prosess hvor dere kan lære alt om deres opprinnelse og herkomst og lære hvordan deres vei videre ser ut når dere har fått tilbake deres fulle bevissthet. Denne prosessen er i realiteten kun en begynnelse.

Forseglet inni dere ligger en vidunderlig fremtid. Denne fremtiden vil bokstavelig talt løfte dere til stjernene. Hver eneste en av dere vil komme til å være medlem av denne nye stjernenasjonen. Dere vil få bli kjent med skjønnheten på hver av vannverdenene. I tillegg vil dere også kunne bli fremtidige medlemmer av våre mange romfarts- og utforskningsflåter. Foran dere ligger en verden som vil være totalt ugjenkjennelig. Vi har betraktet dere mens hver enkelt av dere forsøker å forestille dere hvordan fremtiden deres vil være. Denne galaksen er enorm. Likevel har dere ikke det som skal til for å forestille dere den som den virkelig er. Når vi legger ut på en reise fra våre hjem, ser vi frem til samarbeid og interaksjon med dem som utgjør våre mange mannskaper. Normalt tar det omtrent en måned, slik dere opplever tid på Jorden, å krysse denne galaksen. Og fremfor dere ligger da tallrike galakser som Skaperen i sin visdom har unnfanget for å utforme denne sektoren av den fysiske virkeligheten. De fleste av oss har besøkt hundrevis av disse tallrike stjernesystemene. Den fysiske virkelighetens enorme utstrekning er noe vi alle kjenner til. Vi forstår at dere ennå ikke fatter hvordan dere er barn av Skaperverket.

Etter hvert som bevisstheten deres øker, vil dere begynne å se nøyaktig hvordan dere kan dele av deres tallrike talenter i deres hjemmeverden og med denne nesten uendelig fysiske virkeligheten. Hver eneste en av oss er uløselig knyttet til hverandre og den uendelige rekken av stjerner, planeter og galakser. Når vi reiser fra galakse til galakse har vi i grenseløs beundring betraktet den tilsynelatende endeløse skjønnheten i dette Skaperverket. For øyeblikket befinner vi oss ombord i vår enorme flåte, og er bergtatt av dette solsystemets undere. Øyeblikket nærmer seg raskt for at dere kan møte oss. Dette vil sannelig bli en mektig begivenhet. De fleste av dere glemmer at dere er Vesener fra stjernene. Denne tilstanden har vart så altfor lenge. Dødeligheten deres er, i virkeligheten, noe som ble påtvunget dere for tusener av år siden. Dere er Stjernevesener og det er nødvendig at dere gjenerverver de manifesteringsevnene dere mistet. Faktum er at dere er sanne, fysiske Engler. Dere har en fremtid som vi har til hensikt å bringe tilbake til dere. Dere er vår nærmeste familie og for nesten 13.000 år siden mistet dere dette mektige perspektivet. De myriader av verdenen vi bebor finnes ikke lenger i deres minne. Vi har til hensikt å gi dere dette tilbake!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi er inne i er en overgangsfase. Langt, langt tilbake, i Atlantis, mistet vi hukommelsen og våre minner. Vi ble lenket til en syklus av liv og død, fylt av frykt og redsel. Etter en tid tilbød Himmelen de av oss som førte et rent og hellig liv muligheten til å hjelpe våre søsken og i sin tur veilede dem gjennom den uhellige, stinkende sumpen som Anunnakiene og deres lakeier hadde arrangert for dere. Vi mottok dette som en hellig velsignelse og gradvis kom vi sammen, ledet av dem som var utvalgt før oss. Vi aksepterte med glede de reglene som ble oss gitt og benyttet vår akkumulerte kunnskap til menneskehetens beste. Gjennom årtusenene har antallet vårt økt og vi har opprettet de mange ulike Brorskap og Søsterskap dere kjenner til. Hvert av disse er dedikert til å forberede dere til enten å få adgang til eller fremtidig innlemmelse i en fullstendig restaurert menneskehet. Denne mørke verden som Anunnakiene skapte er nå i ferd med å vende tilbake til Lyset. Vårt hellige oppdrag er å være en del av denne aldeles vidunderlige forvandlingen! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Etterhvert som bevisstheten deres øker er det nødvendig at tankene deres blir mer fokusert og mer positive. Det er viktig at dere innser hvor lett en kjede av negative tanker kan forsinke det dere ønsker å visualisere. Ta tid til å komme sammen og bruk deres felles tanker til å visualisere et særdeles positivt resultat. Etter hvert som dere gjør dette regelmessig kan dere gjøre deres positive tanker til et mektigere alternativ. Husk alltid på at dere er svært mektige Åndsvesener som har blitt opplært til å godta at dere er maktesløse. Dette er en overdådig løgn! Dere blir nå gitt anledning til å bli mere klar over deres glemte evner. Etter hvert som deres bevissthet øker, så vær i sannhet klar over at de ulike fysiske smerter er en klar indikator på hva Himmelen nå er i ferd med å gi dere tilbake. Deres tid i mørket er over! Det er nødvendig at dere får det ordentlig inn i hodet hvor vidunderlig mektige dere er! Mange mirakler vil skje!

Gaia er utrolig stolt av dere! Dere ble sendt hit for å være de spesielle voktere av denne verden, ja sannelig for hele solsystemet. Det er kun en liten del av menneskeheten som ble lakeier for de mørke. Deres brødre og søstre av Lyset er i full gang med en prosess for å separere dere fra dem. Når denne oppgaven om kort tid er fullført, vil dere se alt tydelig. Vi har til hensikt å lære dere en del visdom som ble gitt oss da vi først fikk godkjennelse av Himmelen til å bli deres åndelige veiledere. Denne visdommen krever at dere adopterer et sett av nye konseptuelle paradigmer. Vi vil vise dere et antall eksempler som vil gjøre at dere kan få dette til. Denne nye måten å betrakte virkeligheten på er noe som kan fungere som en forberedelse til hva mentorene fra stjernefamilien deres vil bringe dere. Hele formålet med den kommende tiden er å gjøre dere klare til det dere må gjøre før deres tilbakevenden til full bevissthet. Vær rede og vær forberedt på det som så storslagent vil komme!

I dag fortsatte vi med våre budskaper som har til hensikt å forberede dere på en ny virkelighet. Denne prosessen er i ferd med å nærme seg et meget spesielt punkt. Familiene deres fra åndeverdenen og fra stjernene er svært nær den store seieren som Himmelen har gitt bud om. Tiden er nær for en del meget spesielle begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge