Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 31. oktober 2016


SaLuSa - 31. oktober 2016

Budskap nr. 5

Hvor mange ganger må man tenke på et spesielt ønske for at det skal bli til virkelighet? Ja, det første svaret ville være at kun én tanke er nødvendig for å se at noe skjer – dette er de «små» ønskene som simpelthen beviser at deres skaperevner virker. Men så finnes det «større» ønsker som krever mer av deres energi for at de skal oppfylles – dette er ønsker som er av større viktighet for dere, endringer i livsstilen deres, forandringer i den fysiske kroppen, forandringer i relasjonene i familien – disse blir oppfylt så snart dere er fast besluttet på at «en sak» skal løses. Disse ønskene tar mange ganger lengre tid – i en del tilfeller flere år – for at de skal lykkes med å bli fullt manifestert i deres levende virkelighet. Dette er slik fordi så snart du legger fra deg ett tema, som du trodde var årsaken, så dukker det opp en «ny sak», et nytt tema, som er like sterkt relatert til det sterke ønsket som dere føler ville føre dere inn i et enklere liv, fylt av mere kjærlighet og lykke og hvor det ville være lettere for dere å beveger dere videre opp på det neste nivå. Disse ønskene skaper en komplekse forandringsprosesser i dere, så de krever en god del arbeid før dere vil kunne se en tydelig forandring i deres væren.

Og når dere en gang har arbeidet dere gjennom disse tidligere omtalte ønskene, så dukker disse aller dyrebareste og inderligste ønskene, som dere bærer dypt inni dere, opp. Uansett hva som ellers måtte skje, så vil disse fortsatt være der, helt trygge og avventende på det perfekte øyeblikket for å dukke opp i tankene deres påny. Kan hende har dere tenkt på dem som urealistiske, at de var kun illusjoner i deres oppvåknende sinn eller at de simpelthen var der for å hjelpe dere å komme dere gjennom virkelige vanskelige utfordringer i livet deres. Og likevel, Kjære Venner, er de sannheten, de er deres sannhet, de er de hellige og aller mest verdifulle deler av deres vesen.

Fordi genuin ønsker er den skapende energien som holder dere gående, en særskilt kode i dere strålende lys som i realiteten veileder dere mot oppfyllelsen av deres skjebne. Bli derfor ikke overrasket om disse ønskene dukker opp igjen for at dere skal bruke deres nye og større skaperevner på dem, slik at også disse ønskene kan bli oppfylt. Og hva som må gjøres for at dette skal skje, vil dere komme til å finne ut av omtrent i denne tid ……

SaLuSa

Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/10/message-5.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge