Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 2. November 2016


SaLuSa - 2. November 2016

Budskap nr. 6

Sannhet. Vi søker alle etter den endelige sannhet om oss selv, om andre, om Skaperen og ønsker å finne ut hvordan det hele henger sammen og hvilken rolle man selv spiller i dette. Noen ganger føler dere dere temmelig små i dette Mektige Altet, noen ganger føler dere dere like store som alle andre og at dere passer perfekt inn i livet deres og omstendighetene dere har valgt for oppdraget deres her.

Først er det nødvendig at dere finner ut sannheten om det stedet dere lever, om menneskene omkring dere og hvordan dere relaterer dere til dem og så vil denne viten lede dere direkte til sannheten om dere selv. I denne fasen av letingen etter sannheten kan det tenkes dere finner at andre – familiemedlemmene deres, venner eller andre mennesker dere leser om eller snakker med – ønsker å fortelle dere om at den sannheten de har funnet er den virkelige sannheten, den som det er viktig å finne ut av for å kunne komme videre i sin utvikling. Det er ingen grunn til å bli forvirret dersom dere ikke føler det slik at dette er den sannheten dere selv søker etter eller ønsker å finne ut av. Hver og en av dere har sitt eget sett av informasjoner og forståelse som tilsammen danner deres egen, personlige sannhet. Det er svært viktig at alle finner denne sannheten før de kan begynne å sette sammen den større og dypere sannheten om Altet. For å finne sannheten om deres eget selv, må dere søke inni dere ettersom ingen annen er i stand til å se, forstå eller fortelle dere deres sannhet. Dere er nødt til å stole på dere selv og deres ervervede evne til å lytte til hjertet deres, for hjertet er deres hellige forbindelse til deres vesens kjerne, som kjenner hele sannheten. Jeg vet at det ikke er enkelt å lytte til andre vise mennesker som snakker om sine erfaringer som ledet dem til sin innsikt, samtidig som dere alltid må vurdere om det dere akkurat hørte gir gjenklang inni dere - det andre chakraet deres, et sted under navlen deres, er stedet hvor energien i kjernen deres kan føles – og hvis dere føler en energiforandring der, tyder det på at den informasjonen dere akkurat hørte er verdt å tenke over. Men dette betyr likevel ikke at den også er deres sannhet, men denne energien viser dere veien og ganske visst, når dere tenker gjennom denne informasjonen, så vil dere finne hvilken sannhet den har til dere, eller så vil den rett og slett lede dere til annen viktig informasjon.

Og så, når all informasjonen er kombinert til en større kunnskap, vil dere se og føle oppstigningens under i all dens skjønnhet og kraft. Det er derfor svært viktig å arbeide for å finne deres helt egne sannhet, fordi deres spesielle del ellers ville mangle i den perfekte samlede Sannheten om Alt. Jeg kan forsikre dere at å finne ut sannheten om den storslagne skjønnheten i deres selv og hele Skaperverket er vel verdt innsatsen og tiden dere må investere i letingen.

SaLuSa

Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/11/message-6.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge