Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 21. oktober 2016


SaLuSa - 21. oktober 2016

Budskap nr. 2

De fleste av dere har allerede forstått at forandring, uansett hva slags forandring det dreier seg om, ikke skjer raskt. Dette skyldes det faktum at det er en del nødvendige steg som må gjøres før selve forandringen kan skje. Vet dere hvilke det er?

Ja, kjære venner, det er nødvendig først å ønske en viss forandring. Så må dere planlegge hva resultatet av forandringen skal være, og det er nødvendig at dere kjenner alle detaljene for å lykkes med å transformere skapelsesenergien - dette er ikke noe som må gå gjennom hjernen deres ettersom hjernen fortsatt kan tvile på at det som er planlagt faktisk kan oppnås, men det skjer like fullt på et mer subtilt nivå i vårt vesen og det er bare «beslutningen» vi mottar i hjernen - og så, etter at planleggingen, forberedelse av hver handling eller bevegelse er gjort, hvis det skaper en ubehagelig eller negativ følelse inni dere, må dere gå ett steg tilbake og finne en annen måte som kan egne seg bedre for deres aktuelle tilstand av væren. La oss si at dere må finne den perfekte balanse mellom handlingen og en god følelse, først da kan et neste steg følge. Dette er således grunnen til at noen blir utålmodige med seg selv, når man går frem og tilbake uten å se noen forandring i den levende eller synlige virkeligheten. Tro meg, kjære venner, vi overveier også nøye hver forandring på samme måte, og det tar oss sågar lengre tid å komme videre. Den eneste forskjellen er at vi gjør det fordi vi ikke gjentar noen opplevelser for å lære av dem og ta med oss den ønskede visdom, mens dere var, og noen av dere er fremdeles, vant til å forandre uten egentlig å være klare, og dette forårsaker følelser av å bli såret eller absolutt ikke føle dere fornøyd med forandringen. Noen ganger kan det føre til en uvillighet mot å gjøre flere forandringer. Noen ganger kan det være tidligere opplevelser som blokkerer for at dere kommer videre og da er det sikkert at dere ikke kommer videre før dere gir slipp på alle tunge og gamle anliggender, og dette er punktet hvor dere stiger opp i et liv mer fylt av kjærlighet og lykke energier, som igjen vil støtte deres videre vekst og utvikling enormt.

Faktum er at dere er i ferd med å forberede dere til denne salgs visdoms-prosessering fordi dere inkarnerer ikke for å leve gjennom de samme opplevelser og erfaringer bare for å få tak i visdommen andre eller tredje gang. Det er ingen grunn til å være ulykkelig, kjære Sjeler, fordi den forandringen dere ønsket ikke har skjedd ennå, den vil med sikkerhet skje, fordi at hvis dere virkelig ønsker det, så er den energetisert med deres inderlige ønske, og dette er den drivkraften som gjør det mulig for oss alle å forandre oss.

SaLuSa

Danica

Website: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/10/message-2.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge