Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 27. oktober 2016


SaLuSa - 27. oktober 2016

Budskap nr. 4

Å arbeide med ting på et dypere plan er til tider meget vanskelig for noen og enhver av oss. Vi tror, og noen ganger føler vi, at etter å ha forstått et visst tema, så er det renset ut, men i virkeligheten er det kanskje ikke det. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta eller hvor mye innsats vi må legge i å forstå og gi slipp på et tema. Det eneste sikre er at vi ønsker å forstå og lære. Så bli ikke forundret eller sint dersom et visst tema fortsatt krever deres oppmerksomhet og dere opplever noe som er ubehagelig på nytt igjen etter en viss tidsperiode. Faktum er at dette er et godt tegn til dere at nok et sjikt av dette viktige temaet er klart til å renses ut.

Hver eneste en av oss har sine egne måter å håndtere slike temaer på, så det finnes ingen generell metode som kan benyttes på alle. Det eneste som er det samme, er det endelige resultatet og det er visdommen det gir. Visdom er sluttproduktet i hele læreprosessen. Det er nødvendig at vi alle godtar dette faktum ettersom det er slik at hvis noen tenker eller føler at det er ikke noen nyttig læring å hente i visse opplevelser, så vil de ikke komme videre, men den samme saken dukker opp igjen – og således kan de ikke komme seg videre til full frihet og tilfredshet på den livsvei de har valgt for denne inkarnasjonen.

I denne prosessen er det klokt å ikke spørre andre som er involvert i dette anliggendet sammen med dere, om hva de tenker eller hva de har gjort i forbindelse med «saken». Og det er fordi den andre er det perfekte speilbilde av dere selv – selv om det overhodet ikke synes å være slik. Så hvis dere virkelig ønsker å forstå fullstendig, så må dere stille spørsmålet om hvorfor kun til dere selv. Noen ganger er det vanskelig, særlig hvis det handler om opplevelser som krever mye av deres oppmerksomhet, med dere er alle i stand til å avslutte og lukke enhver levet opplevelse og nå frem til visdommen.

Vær så snill å ikke glemme at dere er ikke alene i dette, for visdommen dere når frem til er den visdommen vi alle skal dele. Veilederne deres er svært glade for å hjelpe dere, og dersom dere fortsatt ikke er sikre på hvem dere skal spørre eller snakke med, så vær simpelthen våken for de tegnene veilederne deres gir dere. Jeg ønsker dere alle suksess med dere indre leteaksjon.

SaLuSa

Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/10/message-4.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge