Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 29. desember 2016


SaLuSa - 29. desember 2016

Budskap nr. 17

«Kjærligheten gir deg vinger» - husker dere dette gamle ordtaket? «Kjærligheten kan flytte fjell» er også et av de ordtakene som det var meningen skulle bli husket når læringsperioden gikk mot slutten. Disse uttrykkene om ren og sann Kjærlighet forble i minnet deres som en del av gamle eventyr og legender, og mange av dere som føler dere skuffet over mangel på kjærlighet, oppfatter disse uttrykkene kun som «romantisk drømmeri» og som illusjoner som aldri vil komme til å skje, fordi ingen er i stand til å gjøre dette. Og dette er selve poenget i folks tro: Jeg kan det ikke, derfor kan det ikke være slik.

Men likefullt, dersom dere har tillit til den flammen som brenner dypt inne i deres kjerne, så vil dere med sikkerhet finne ut at dere er i stand til alt, alt som dere ønsker å gjøre. Å tro fullt og fast på Kjærlighetens kraft er enkelt, fordi Kjærligheten er over alt, Kjærligheten er energien dere skaper med, Kjærligheten finnes i alle former og alt det dere har skapt, det er bare et spørsmål om du tillater deg selv å føle det. Kjenn etter hvordan den strømmer mykt gjennom hele ditt vesen og gjør deg mere sensitiv på alle måter. Og hvis du ber om mer, så vil i samme øyeblikk strømmen bli mer intens, og bærer i seg alt du trenger. Og dersom den får deg til å føle deg merkelig eller etterlater spørsmål i tankene dine, så er jo dette helt perfekt, for da er det Kjærligheten som viser deg veien videre. Kjærligheten ønsker å vokse og uansett hvor mye du føler at du er helt full av den, så vil Kjærligheten likevel ønske at du gjør alt du kan for å bli i stand til å ta imot mer av den. Jo mere du tar imot, jo mere kan du dele av den, og alle dine opplevelser og erfaringer blir skjønnere og mer intense og mer i kontakt med Sannheten.

Kjærligheten ble påny så mektig i Moder Jords virkelighet, den har blitt vekket opp og fortsatt å vokse og vokse helt til Hun ble i stand til å utføre mirakler igjen. Det eneste som kreves er at hun tror på Seg Selv. Tro på Kjærligheten, kjære brødre og søstre, så vil Kjærligheten gjøre dere klare, åpne alle dører for dere og gjøre at dere kan fly.

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/12/message-17.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge