Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 23. desember 2016


SaLuSa - 23. desember 2016

Budskap nr. 16

Samfunnsledere og politiske ledere er modige vesener, som har fulgt sitt skjebnekall og de står i frontlinjen og absorberer emosjoner fra alle andre vesener i dette samfunnet. Kan dere føle at også de opplever den samme forandringen av virkeligheten som dere selv? Lytter dere til hjertet deres eller fortsetter dere med å dømme dem? Er dere klar over at å forstå dette er en del av den overgripende forandringen i samfunnet? Forstår dere at dere alle har stemt i deres egen bevissthet for at en viss type vesen skulle tre frem å stå i frontlinjen? Dere har alltid gjort dette, i den fjerne fortid, 2000 år tilbake, for 80 år siden og nå, med alle de stemmer dere nå har avgitt. Samfunnets stemme-system er uttrykk for alle menneskers ønske om å ha noen som er ansvarlige for å oppfylle deres ønsker for samfunnet. Men når folk ikke hjelper dem som er i frontlinjen og ikke støtter skapelsesprosessen, skjer det samme igjen og igjen - ingen er fornøyd, mange er skuffet og fortsetter å klandre disse lederne for deres manglende evne til å gjennomføre noe av det de lovte. I virkeligheten er dette et perfekt eksempel felleskap og at man står sammen som ett, ved at man simpelthen støtter selve ønsket og slutter å fokusere på de enkeltmenneskene som alene slett ikke kan forandre det hele.

Ønsker dere å komme sammen i felleskap, ønsker dere en bedre verden, lytter dere til massemediene og setter skylda på alle lederne? Elsker dere, eller hater dere? Forestill dere at deres vakre inderlige ønske om sunne og lykkelige mennesker over alt på kloden som alle bidrar til å skape fullkomment felleskap, at dette ønsket sendes fra hver enkelt av dere til dem som står der og grubler på hva de skal gjøre med at kaoset og rotet. Da ville de motta en så mektig inspirasjon at deres hjerter ikke lenger kunne være kalde, og når hjertet først er åpent, så er sinnet i stand til å ta imot enda mektigere tanker, som vil skape rom for handling. Husk på at sannheten er at det er deres tanker som skaper denne virkeligheten og det er ingen andre enn dere selv som kan starte forandringen.

Det finnes ikke onde eller gode mennesker – alle er likeverdige skaperverk som Skaperen har skapt, og dersom noen fortsatt har behov for denne separasjonen, så er det deres vilje og deres behov for ytterligere erfaringer med den. Men jeg vet at dere alle ønsker forandringen, så sett i gang, legg denne separasjonen bak dere og send ut mektige tanker om vårt felleskap og En-het hvor alle står sammen som Ett!

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/12/message-16.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge