Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 2. januar, 2017


SaLuSa - 2. januar, 2017

Budskap nr. 18

Å skape vår egen virkelighet, opplevelser, sågar ting vi trenger, er ett av nøkkelelementene i vår eksistens. Det eksisterer mange virkeligheter i universet vårt og jo nærmere vi studerer hvordan de blir bygget, jo flere virkeligheter ville vi finne i hver enkelt stor en, inntil vi kommer til den singulære virkeligheten til hver enkelt av oss. Alle disse virkelighetene er knyttet sammen med energilinjer og påvirker hverandre, hvilket igjen påvirker den større virkeligheten og så videre. Livets Blomst symbolet er den perfekte representasjon av dette.¹ Hver sirkel er en del av den neste og de synes å være sammenvevd slik at de skaper en fast struktur, men likevel er skapelsens energi Lys og det er i kontinuerlig bevegelse og forandrer de formene det skaper. Dersom du ser nøyere på de opplevelser du går gjennom i livet ditt i denne tiden, fant du akkurat ut at det er en ny perfekt form du er i ferd med å skape. Du trenger ganske enkelt å være i kontakt med kilden til strømmen av Lys i dit liv, for uten den vil du ikke være klar over at det finnes andre former. For å si det med andre ord, du ville fortsette å skape den samme virkelighetssirkelen om igjen og om igjen.

Dere har lært å skape med fryktens energi, som er av lavere vibrasjon, hvor det ikke fantes noen resonans med deres egen livsstrøm og derfor kunne dere ikke nå frem til innsikt om hva dere ville skape neste gang. Nå er tiden kommet for dere hvor dere kan begynne å skape med Kjærlighet, som har så mye høyere vibrasjon og som sikrer din kontakt til Kilden. For noen vil dette synes vanskelig når dere tenker på all den frykt dere har levet i, men likevel, når dere tenker over at frykt er kun ett element av Kjærlighetens totale uttrykk, og at dere kun trenger å legge til de andre elementene – det inderlige ønske og deres viljes kraft – så vil dere begynne å skape med Kjærlighet før dere vet ordet av det. Det kan kanskje ta litt tid før det går opp for dere at dere faktisk gjør det, fordi dere nærer kan hende fortsatt tvil til at dere har denne evnen. Hvert eneste Vesen har fått denne evnen i gave ved Skapelsens begynnelse, så alle er i stand til å bruke den. Jeg trenger ikke snakke mye om deres viljestyrke, for alle er allerede klar over hvilke mirakler den kan skape.

Så, Kjære Venner, hvis du tydelig ser den formen som du ønsker å være del i, så er du allerede på vei dit. Kan du se den?

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2017/01/message-18.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge