Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 17. November 2016


SaLuSa - 17. November 2016

Budskap nr. 9

Kjærlighet strømmer uten ende og i all evighet gjennom alt levende i sine synlige og usynlige former, og etterlater seg kontinuerlig et budskap av sannhet. Tilsynelatende er det myriader av budskaper, hvert eneste ett av dem fullkomment tilpasset hvert enkelt levende vesen, selv om faktum er at de bare er Ett og at hvert levende vesen tar til seg det det trenger for å komme seg videre gjennom sine erfaringers illusoriske natur. Illusjonen hjelper oss å forstå fullt ut vårt skaperverks kjerne og setter oss i stand til å erverve alt som er nødvendig for vår videre ferd inntil vi når en tilstand av større og større En-het, og da vil vi være i stand til å absorbere mere av det første, opprinnelige budskapet. Våre former*gjennomgår så visst også forandringer ettersom vår tidligere form ikke er rede til å ta imot mere enn den allerede har gjort, og dette er øyeblikket hvor vi beveger oss inn i nye livsformer.

Det er dette som skjer nå, og avhengig av hvor raskt deres forandringsprosess går, så blir dere alle forberedt til form-forandringen, og dette er grunnen til at deres nåværende form er i forandring. Dere føler det ikke bare på steder i kroppen der dere har et eller annet helseproblem, men dere føler det også i andre kroppsdeler, som har vært helt friske og funksjonert akkurat som de skulle. Forandringene skjer i pelvis-området, i brystkassen og også i hodet deres, som representerer det avsluttende trinnet i hver forandring – for der ligger deres skaperkraft og tankebearbeidende organer. Dere vil til tider kunne følesmerte eller trykk, og dere føler ganske sikkert en strøm av varm energi og healingenergi som samtidig flyter gjennom disse områdene som er i forandring. Disse forandringene er nødvendige for at dere skal bli vant til å ta inn stadig nye koder fra Budskapet, som vil bringe dere frem til den siste oppgraderingen av deres nåværende form. Når dere kommer så langt, er dere klare til å begynne å lære nok en gang å leve i en ny versjon av deres form, hvilket vil gjøre at dere kan fortsette deres videre reise.

Dette er en del av forandringssyklusen - sjelen er rede – hjertet følger etter - og når det er klart, vil deres sinn bearbeide forandringen og igjen, når hjernen deres har tilpasset seg forandringen, så vil dere – sjelen – gi en ny forandringsimpuls. Dette skjer kontinuerlig i alle deler av skaperverket: i små celler i dere fysiske form, i planetkropper, i galakser og så videre.

Hvis dere aksepterer forandring som sådan, er alt dere behøver å gjøre være å bevitne dens bevegelse gjennom dere, og sikre at dere får tilstrekkelig hvile for å gjøre transisjonen mest mulig smidig og mindre smertefull.

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/11/message-9.html
Oversetter: Leif

*Form/former i denne sammenheng gjelder for oss inkarnerte vårt fysiske legeme, den formen vi hat tatt eller valgt å gå inn i. Men generelt kan form være mer enn en fysisk kropp, det kan være en legemsløs form eller andre former som er hensiktsmessige for oss i dette kapittel av sjelens arbeid, læring og vekst. Jeg velger derfor å bruke ordet «form» i teksten og ikke oversette med «kropp».
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge