Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 31 oktober 2014

SaLuSa, 31 oktober 2014

Vi vil gjenta nok en gang at ingen ting kan endre deres skjebne med å legge de lavere dimensjonene bak dere, unntatt hvis dere kommer bort fra veien og ikke greier å løfte dere opp og ut av dem. Anledningene til å løfte seg opp er ubegrenset og dersom dere har valgt denne veien, skulle dere allerede ha gjort såpass fremskritt at dere har etablert dere på et vibrasjonsnivå som gjør at dere vil komme dere trygt gjennom det hele. Dere vil få all den oppmuntring dere trenger og etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, så vil dere få en stadig større forståelse av hva dere trenger å gjøre. Hold dere hele tiden i Lyset som dere omgir dere med og vit at dere er trygge i det og beskyttet mot ethvert forsøk på å forstyrre planen deres for Oppstigningen.La ganske enkelt de lavere vibrasjonene passere forbi dere uten at dere lar dere involvere i dem.

All den uro og opprør som mange land nå går gjennom, er et tegn på at de har forsøkt å løse problemer eller meningsforskjeller med makt, hvilket aldri vil være løsningen på slike situasjoner. De vil dukke opp igjen gang etter gang inntil det går opp for partene at det ene og alene er samarbeid som kan gi en løsning som bringer varig fred. Historien deres er et overveldende testamente om gjentagne forsøk på å herske med makt og viser tydelig at fred som oppnås på denne måten aldri varer. Svaret på alle slike problemer er å anvende “kjærlighet” og forståelsen av at dere alle er Ett. Ja, vi vet at dere ikke vil komme særlig langt før folk er rede til å respondere på denne måten, men alle løsninger begynner med at man sår et frø. Kjærligheten er den mektigste av alle energier og kan gjøre mirakler selv når alt håp synes å være ute. Derfor er det viktig at de som kan bringe inn og dele de høyere energier virkelig går inn for sin rolle.

Etter mange liv i de lavere vibrasjoner er dere i stand til å møte de utfordringer de stiller dere overfor og etter hvert som dere utvikler dere og gjør fremskritt, vil ting synes å bli stadig lettere å takle. De blir hjulpet av de innkommende energiene som blir strålt inn til Jorden fra andre sivilisasjoner. Vær trygge på at mange av dem er fullt klar over hvor vanskelig situasjonen er for dere på Jorden og at de er svært glade for å ha anledning til hjelpe. Sannelig, når dere har kommet gjennom Oppstigningen med suksess, er det mange sivilisasjoner som i glede venter på invitasjonen til å møte dere. Litt etter litt vil dere alle komme sammen, hvilket er helt i tråd med at dere tar deres plass i Kosmos. Det er imidlertid mye som må skje før tiden er moden for dette, men dere er allerede på vei til å løfte dere opp og bli Kosmiske Vesener.

Dette er en vidundelig tid å være i inngrep med Jorden og hennes reise inn i de høyere vibrasjoner. Mange sjeler ville ha likt å være del av denne opplevelsen, men dere som har blitt utvalgt er de som er best egnet til oppgavene som ligger foran dere. Dere er så mye mer enn dere for øyeblikket er klar over. Det er som om dere er i ferd med å komme ut av en drømmetilstand. Noen ville kanskje heller sammenlikne det med et mareritt, men uansett hvordan dere betrakter det, så har tiden kommet for massive forandringer med hensyn til "heldige omstendigheter" i livet deres. Vær tålmodige og engasjer dere på måter hvor dere kan bruke deres fineste attributer til å hjelp andre å våkne. Mange sjeler er ikke klar over at det ikke finnes noe slikt som en fullstendig død, ettersom sjelen er udødelig. Dere kan ta mange ulike former og roller for å oppleve og erfare spesielle liv i samsvar med hva dere har behov for, men det er alltid sjelen som er suveren og holder Kjærlighetens Lys.

Vi er både overrasket og svært fornøyd at dere har tatt oppgavene dere så på alvor og med slik innsatsvilje. Instinktivt vet dere hvilken viktig tid dette er og deres samlede innsats er i ferd med å oppnå en langt større suksess enn dere vet. Så mist aldri tilliten til deres evner og vit at dere får mye hjelp for å sikre at dere takler det som kreves av dere. Etter hvert som dere åpner opp vil dere finne at dere har langt større evner enn dere har forestilt dere. Dette er årsaken til at dere ble valgt ut for å være med i denne endetiden og vi vet at dere vil lykkes med oppgavene deres. Sannheten er at for noen av dere er det ikke første gang dere opplever dette og av den grunn kan det føles som dere er i kjente omgivelser. Vær klar over at viktigheten av denne nåværende tiden for dere og Moder Jord ikke har gått upåaktet hen og at Vesener fra mange sivilisasjoner har samlet seg for å følge med på Oppstigningen deres. Vi vil minne dere om at dette er den første gangen dere har løftet dere opp uten at transisjonen har skjedd gjennom kroppens "død".

Det vil være så mye nytt for dere å lære og som vil sette dere trygt på veien mot å bli Kosmiske Vesener. Dette ligger selvfølgelig et stykke foran dere i tid, men vil vil gjerne at dere vet hva dere kan forvente i de høyere vibrasjonene. Enhver innsats dere investerer nå vil bli vel belønnet og dere vil ikke angre et eneste øyeblikk. I mellomtiden vil dere gradvis bli opp-Lyst med hensyn til forandringene, som vil være de første av mange, og de vil hjelpe dere å raskt tilpasse dere de nye vibrasjonene.I denne sammenhengen kan vi være til stor hjelp og dele med dere all den erfaring vi har. Vi ønsker å hjelpe dere å ta igjen all den tiden dere har mistet ved å bli holdt tilbake og raskt introdusere dere til de mange fremskritt som vil sette fart i transisjonen deres til de høyere riker.

Det er ikke gitt noe enkeltmenneske å kjenne livsplanen til en annen sjel. Dere burde derfor utvise forsiktighet med å dømme en annen sjel ettersom dere ikke kan vite hva fremtiden har i kortene for dem. Hver eneste en av dere har en livsavtale dere har forpliktet dere på med tanke på deres utvikling og fremskritt. Den er tilpasset karmiske behov, som hverken er gode eller dårlige som dere ofte benevner dem. Alt karma, uansett hvem det involverer, vil sørge for å gi dere læringsmuligheter som vil hjelpe sjelen å utvikle seg. Så betrakt alle deres opplevelser og erfaringer som essensielle for deres utvikling og oppløftelse.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for at vår kontakt med dere har vært til hjelp i evolusjonen deres. Husk på at vi har kommet stadig nærmere dere gjennom bortimot 70 år og i løpet av den tiden har vi meket oss deres raske vekst i bevissthet. Dette vil fortsette ettersom vibrasjonene hele tiden fortsetter å øke og med tiden vil de gjøre at dere kan legge de lavere vibrasjonene bak dere for godt. Jeg ønsker dere fortsatt suksess med arbeidet deres på vegne av Lyset og den Kjærligheten dere sprer omkring dere.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge