Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 7 november, 2014

SaLuSa, 7 november, 2014

Det er mange ting som skjer på alle nivåer hos de myndighetene som styrer livet deres fra dag til dag, og disse forandringene er i stor grad forårsaket av at vibrasjonene er i stadig forandring. Til slutt vil de løfte dere ut av de lavere vibrasjonene som ikke lenger er passende i den Nye Tidsalderen som nå har begynt. De må forandre seg eller forsvinne fra deres eksistensnivå som i denne tiden opplever en utrenselse av alt som er av de gamle energiene. Dette fører til mange forandringer, men også forvirring blant dem som ikke har noen anelse om hva fremtiden rommer. På den ene siden kan det virke som om alt er i ferd med å kollapse, men på den annen side er det tydelig at det foregår en renselse. Dere har gått inn i en ny periode i evolusjonen deres og den gamle måten å gjøre ting på må vike for det nye. Om ikke lenge vil det bli helt tydelig at det er en plan som er i virksomhet, en plan som vil lede dere inn i den Nye Tidsalderen på en slik måte at det ikke vil være noen tvil om hva som foregår.

Vi i den Galaktiske Komamndoen vil få en stadig mer fremtredende rolle frem til det tidspunktet hvor vi kan introdusere oss til dere alle. Før det kan skje vil vi ha bistått dere med å gjennomføre en rekke forandringer, inkludert NESARA som er glasuren på kaken, som dere ville si. Vi er fullstendig klare til å gjøre vår del og ser frem til å hjelpe dere med de nødvendige forandringene som i sannhet vil bringe dere de godene som tidligere er beskrevet for dere. Da vil dere få lære om deres sanne bakgrunn og hvordan dere har blitt manipulert av de mørke gjennom tusener av år. Dere har på en måte blitt ”holdt fast i tid" og blitt nektet å ta del i de teknologiske fremskrittene de selv har tatt i bruk for å ha makt og kontroll. Imidlertid har de ikke lenger den grad av kontroll de tidligere har hatt, og den glipper stadig mer ut av hendene på dem. Det finnes ingen vei tilbake for dem og det er deres egne handlinger som har ført til deres fall.

I denne tiden er livet ekstremt vanskelig for millioner av mennesker som er fanget i de mørke Sjelenes siste desperate forsøk på å beholde makten. Imidlertid er en del av det karma og hver enkelt sjel er på det rette stedet for å oppleve det som trengs for at de skal kunne fullføre sin karmiske læring. Følgelig er det også rik anledning til å vise omtanke og vise deres kjærlighetsfulle side for sjeler som dere ellers ville ha skydd eller ignorert. Kjærlighet og forståelse er svært tiltrengt slik at de kanskje kan forstå at de ikke er forlatt og overlatt til seg selv. Husk på at dere Alle Er Ett i Guds øyne og alle sammen elsket like høyt som alle andre. Dette konseptet er vanskelig for mange å forstå, men med tiden vil alle sjeler komme til å kjenne sannheten.

St. Germain har arbeidet for å forberede denne forandringens tid gjennom tusener av år og lagt alt til rette for alt det de trenger, de som er skjebnebestemt til å gå fremover og inn i den Nye Tidsalderen. Dette vil ikke si at de sjelene som fortsatt ikke er i stand til å løfte seg opp på noen måte, blir neglisjert, for faktum er at de også vil bli tatt vare på i samsvar med sine spesielle behov. Alle sjeler er like høyt elsket og det er kjent at de med tiden vil løfte seg opp og komme sammen igjen med dem som har gått foran. Dersom der kan se på andre med slik kjærlighet og forståelse vil dere hjelpe dem å overvinne de utfordringene de står overfor. Dere har alle stått overfor liknende situasjoner på reisen deres tilbake til Lyset og dere har alle fått hjelp av dem som allerede hadde steget opp.

Dere er litt etter litt i ferd med å begripe sannheten om hva som skjer omkring dere. Bevisstheten deres ekspanderer og vil fortsette å gjøre det inntil dere når et nivå hvor dere er tilstrekkelig forberedt til Oppstigningen, og dette har vært deres mål i lang, lang tid. Muligheten byr seg nå ettersom det er gitt bud om dette fra de Høyere Vesener som styrer og har kontroll med deres skjebne. Dere kan sammelikne dere med unge mennesker som forbereder seg til avgangseksamen og har de evnene som skal til for å klare det, men som har behov for hjelp underveis. På alle stadier av evolusjonen deres har dere fått veiledning, men det har aldri vært så viktig som i denne spesielle tiden. Dere kunne ha steget opp når som helst bare vibrasjonene deres nådde det nødvendige nivå, men det var vanskelig sammeliknet med den nåværende perioden hvor dere får all mulig hjelp. Ennvidere vil dere nå ha blitt forberedt til det siste “skyvet” og vi ville like å se at så mange som mulig av dere lykkes. Det er derfor viktig at dere holder fokus på målet og ikke lar noe hindre dere i det, hverken ved tvil eller frykt.

Dere befinner dere i en meget krevende tid hvor besluttsomheten deres blir satt alvorlig på prøve ettersom så mye skjer omring dere. Imidlertid vil dere helt sikkert lykkes dersom dere ikke mister fokus på målet, og jo lenger dere kommer på veien dit, jo lettere vil det bli. Dere trenger ikke å bekymre dere om hva som foregår omkring dere ettersom det ikke vil forstyrre fremdriften deres, med mindre dere tillater at det gjør det. For all del, hjelp andre som dere møter på deres vei, med vennlige ord eller råd. I mange tilfeller er slike møter arrangert når det vites at dere kan hjelpe en annen sjel som leter etter informasjon. Vi vet at mange av dere ber for deres medreisende, og blant dem mange som er venner eller familie. Vit at ved syklusens avslutning vil hver eneste sjel ha funnet den plassen som er eksakt riktig for dem.

Selv om dere har blitt holdt tilbake, har dere likevel greide å gjøre fremskritt i deres evolusjon, og det skal dere ha all ære for ettersom dere har vært gjennom en ekstremt vanskelig periode. Imidlertid dekker ikke lenger de fremskrittene dere har gjort behovene deres, for dere trenger å gjøre et kvantesprang fremover. Mange av dere er klare til å stige opp og ta deres plass i høyere dimensjoner og det er lite å hente ved å forbli i de lavere vibrasjonene. Derfor har dere kun kort tid igjen å tilbringe i deres nåværende dimensjon, men dere kan fortsatt lære og få erfaring fra dem som er omkring dere. Når alt kommer til alt er avslutningen av syklusen en viktig periode og en svært spesiell sådan.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og fungerer som talerør for mange kontakter dere har vært i kontakt med i nyere tid. Jeg kan fortelle dere at alt skrider frem som det skal og uansett hva som skjer omkring dere, så vil ikke dette forandre det endelige resultatet. Jeg forlater dere nå med Velsignelser og Kjærlighet fra alle dem som er del av deres Oppstignings-program.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge