Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 10 oktober 2014

SaLuSa, 10 oktober 2014

Som alltid følger vi nøye med på fremskrittene dere gjør og det gleder oss å se at så mange er fullt engasjert med å forberede seg på de stadig økende vibrasjonene som løfter dere inn i de høyere nivåer. Som vi tidligere har fortalt dere; fordi dere hele tiden øker vibrasjonene deres i et tempo som bærer dere fremover mot selve Oppstigningen inn i de neste nivået, så trenger den ikke betraktes som en separat hendelse. Dere lar dere flyte med økningene i vibrasjonene og sakte men, sikkert skaper dere dere en krystallinsk basert kropp med alle de fordelene som kommer med det. Dere vil stige opp gjennom deres egen innsats og faste besluttsomhet om å bringe harmoni og balanse til dere selv. Det er klart at ikke alle sjeler er i stand til å oppnå et slikt nivå, men alle vil etter hvert finne sitt ideelle og perfekte nivå. Mange av dere har allerede full kontroll over hva som skjer med hensyn til dere selv. Vi oppfordrer dere til å holde dere fullt og helt fokusert på målet deres i denne så viktige tiden og at dere ikke "kopler" energien deres til noe som er av en lavere vibrasjon.

Det finnes alltid en risiko for at dere kan bli trukket inn i andre menneskers affærer, hvilket er all right så lenge dere hele tiden holder dere sentrert. Dere kan være med å skape fred uten at dere personlig blir involvert i andre menneskers saker. Dere kan fortsatt være healere, dersom dere ønsker det, men husk på å lukke igjen auraen deres på slutten av behandlingen. Jeg er sikker på at dere har lite behov for slike påminnelser, men det er det er nødvendig at dere våkne for eventuell risiko for dere selv. Selv-healing vil fortsette, men etter hvert som tiden går vil det bli mindre og mindre behov for det. Dere vil finne at kroppen deres “forynger seg” etter hvert som tiden går, og vi vet sannelig at noen av dere allerede føler at kroppen deres er i ferd med å komme i bedre balanse, helt uavhengig av deres alder. Så som dere skjønner er dere på vei inn i en periode med tydelige forandringer som også vil påvirke sjeler som ellers ikke er bevisst dem. Til slutt vil alle sjeler finne det riktige nivået som er nødvendig for at de kan fortsette å gjøre fremskritt og utvikle seg.

For mange sjeler vil denne syklusen bety enden på deres behov for å erfare og lære i de lavere vibrasjonene. Så snart dere har lært det dere hadde behov for, beveger dere dere videre til et høyere nivå, og slik fortsetter dere å utvikle dere slik at fremskrittene løfter dere stadig høyere inn i Lysets Riker. For øyeblikket er dere bare små prikker av Lys, men de utvider seg raskt etter hvert som dere beveger dere stadig høyere. Til slutt vil dere bli enorme Lys Vesener, men for øyeblikket er det tilstrekkelig å stadfeste at dere har startet på ferden dit. I mellomtiden kan dere begynne å se frem til en spennede tid som vil gi dere en mengde interessante opplevelser. Kanskje vil dere synes at utsiktene til å møte deres egen famile fra Verdensrommet er det mest spennende, i tillegg til muligheten til å vende tilbake til deres hjemplanet. Det er så uendelig mye for dere å utforske og et vell av forskjellige oppdrag dere kan ta del i. Hvordan fremtiden blir vil dere velge selv og det vil være å spre Lyset vidt og bredt.

Noen mennesker på Jorden har en viss grad av nysgjerrighet med hensyn til meningen med at de er her og er interessert i livet generelt, men finner det vanskelig å vite hvilke kilder til informasjon de kan ha tillit til. Generelt sett vil vi simpelthen si, lytt til intensjonen deres, ettersom den nesten umerkelig vil lede dere videre slik at dere finner passende informasjonskilder. Selvsagt kan dere bli overveldet av sannheten og er det fornuftig å ta inn informasjon litt etter litt, i doser som er akseptable for dere. Husk også på at når dere først blir mottakelige for å ta imot informasjon, så vil dere motta stadig mer. Dere har alle “Veiledere” og “Hjelpere” som vil “arrangere" hendelser slik at dere møter de rette menneskene og også får opplevelser som gir dere høyere innsikt. Disse blir gjennomført med deres vitende og aksept, selv om dere kanskje ikke har noen erindring om det i våken tilstand. Dere er aldri overlatt til dere selv for å finne veien uten hjelp, og selv de sjelene som snubler seg frem i mørket har hjelp tilgjengelig, så snart de responderer på Lyset.

Noen ganger når man er i depresjonens dyp kan det føles som om man ikke har en eneste venn i verden, men likevel er hjelpen kun en tanke unna. I disse emosjonelle tilstandene er dere svært vanskelige å nå, men dere blir blir overøst med en flom av kjærlighet som til slutt vil løfte dere opp. Det er naturlig å spørre hvorfor dere blir tillatt å oppleve slikt trauma og svaret er: “for erfaringens skyld”, for å gjøre det mulig for sjelen å vokse. Det er slike omstendigheter og læringsmuligheter som fører til rask sjelevekst og som gjør at enda mere Lys kan bli trukket til dere. Man kunne si at Jorden er et meget krevende lærested, og det er generelt sant, men det er også det stedet hvor dere raskest lærer det dere har behov for.

Vi betrakter Jorden og ser sjeler i ulike utviklingsstadier, og hvordan de blander seg og arbeider sammen. Noen ganger fører det til voldsomme handlinger fordi de har en tendens til å isolere seg og bli selvopptatte. Disse handlingene blir igjen observert av mer avanserte sjeler som fortsatt kan lære viktige ting av dem uten å bli involvert. Interaksjonen mellom ulike grupper av Vesener er alle del av de erfaringene som gjør det mulig for dere å utvikle dere. Karma kan være uhyre komplisert, men dere kan være sikre på at det spiller seg ut perfekt, slik at alle sjeler som er involvert kan dra nytte av det. Dere ville i sannhet bli meget forbløffet dersom dere visste hvor mye oppmerksomhet som blir investert i karmiske anliggender, for å sikre at alle involverte sjeler tjener på dem. Dere vil utvilsomt bli lettet over å få vite at så snart dere har løftet dere over 3dje dimensjon, så vil dere effektivt ha kvittet dere med deres karma.

Etter hvert som øynene deres blir åpnet for sannheten om deres vesen, vil enda flere spørsmål dukke opp, etter hvert som bevisstheten deres ekspanderer, og det finnes alltid mer kunnskapsrike Vesener omkring dere som kan gi dere svar. Selv nå, hvis dere hensetter dere selv i meditative tilstand og klarner sinnet deres slik at dere er mottakelige, kan dere kommunisere med Høyere Vesener. Overlat til dem å vite hvilken informasjon dere har behov for, så kan det hende at dere får en umiddelbar respons fra dem, eller svaret kan komme til dere på et senere tidspunkt når dere ikke forventer det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid glad for å kunne samarbeide med Michael til deres opp-Lys-ning. Måtte Kjærligheten og Lyset alltid være med dere på deres vei.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge