Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 24 oktober 2014

SaLuSa, 24 oktober 2014

Kjære Sjeler, vi hører ropene fra dem som føler at de har blitt de har blitt sviktet og overlatt til seg selv, og sliter med å finne en mening med livet. I alt kaoset og urolighetene som foregår er de forvirret og ute av stand til å se noen fremtid for seg selv. Hvis de bare kunne fatte det enorme omfanget av det som foregår, så ville de kunne se at omfattende forandringer er underveis. Den Nye Tidsalderen begynte tidligere i dette året da de gamle energiene begynte å trekke seg tilbake for å bli erstattet av de nye som kommer inn, hvilket betyr at begge har hatt innflytelse på deres tenkning i denne tiden. De nye energiene vil imidlertid erstatte de gamle helt og holdent og føre til fremskritt og forandringer som tydelig vil vise hvilken vei Menneskeheten nå har valgt. Det er forståelig at dere blir forvirret av de begivenhetene som finner sted, men hvis dere tar ett skritt tilbake og ser nøye på dem, så vil dere øyne at ting er i ferd med å forandre seg til det bedre. Ja, det finner fortsatt sted konflikter og freden synes å være milevis unna, men likevel er det stadig fler som innser at krig aldri kan løse noen konflikter. Vesener som har en forståelse av hvordan man kan komme frem til fredelige løsninger er på fremmarsj og deres stemmer vil bli hørt og lyttet til.

Forsøk å se lenger enn den nåværende uroen på Jorden og vit at deres fremtid er sikret. Mange grupper fra høyere nivåer er med og bistår dere og bruker sin innflytelse til å sørge for at freden blir til virkelighet. De kan ikke påtvinge dere sin hjelp, men står klare til å hjelpe dere når dere responderer på riktig måte. Da dere først gikk inn i den forrige Tidsalderen ble dere gitt fri vilje så dere kunne velge hvordan dere ville utvikle dere i samsvar med deres valgte vei fremover. Dere fikk imidlertid alltid veiledning når dere henvendte dere til Høyere Vesener for å få hjelp. Men ofte ignorerte dere veiledningen for å gå deres egen vei og følgelig plasserte dere dere selv på en vei dere selv hadde valgt. I samsvar med den frie vilje dere var blitt gitt, fortsatte dere å utvikle dere, men i stedet for å arbeide mot å bli Ett med hverandre, foretrakk dere å gå veien alene. Hele veien har dere blitt gitt veiledning, men når regnskapet skal gjøres opp, er det dere selv som har valgt hvilken retning dere har gått. Når dere så ser tilbake på Menneskets historie, så ser dere resultatene av deres valg.

I dag står dere overfor en mye mer akseptabel situasjon ettersom de kreftene som har holdt dere i en tilstand av nærmest evig krig, ikke lenger har makten til å fortsette holde dere i den tilstanden. Omkring dere vokser en bevegelse for fred og forandringfrem, som etter hvert vil bli så mektig at ingen ting vil kunne stanse dens fremmarsj. Den Nye Tidsalderen har begynt og jo mer dere fokuserer på den jo raskere vil den bli til virkelighet. Mange teknologiske fremskritt venter på dette øyeblikket, og når det kommer vil dere gjøre kjempesprang fremover i raskt tempo. Dere vil da oppnå fred og mennesker over hele verden vil komme sammen i felleskap og samarbeid. Alle behov vil litt etter litt bli dekket, og med vår hjelp i et tempo som vil forbause dere. Så vi ber dere om ikke å la tilliten deres svinne hen, men vite at fremtiden deres kan ses i kontinuumet og at dere vil bli løftet ut av deres nåværende overgangsperiode. Slutten på denne syklusen er gitt ved bud fra Himmelen og ingen kan forandre på det. Og til forskjell fra tidligere sykluser vil denne ha en "lykkelig slutt". De aller fleste av dere vil leve lenge nok til å se disse forandringene og noen av dem er allerede i ferd med å skje i dette nu.

Vi passer alltid på dere og Moder Jord, for hun er også sterkt involvert i de forandringene som etter hvert vil se den nye Jorden bli til virkelighet. Dette er selvsagt ikke forandringer som skjer over natten, men det er fordelaktig at dere vet hva fremtiden har i vente for dere og at dere er forberedt. Jorden har vært det sted hvor dere har gjort de største fremskritt i løpet av en relativt kort tidsperiode. Når jeg nevner dette, så minner jeg dere samtidig på at dere har levd mange liv, under alle mulig slags livsforhold, og dere har vært hjulpet av veilederne deres til å velge de omstendighetene som dere ville ha aller mest nytte av. Det er nå dere vil høste fruktene av alt dere har erfart og lært, og mange av dere har allerede utviklet dere så langt at dere ikke lenger trenger å inkarnere på nytt i de lavere vibrasjonene. Det er ingen som bestemmer når dere er klare til å forlate dem, dette skjer gjennom automatisk utvelgelse basert på det vibrasjonsnivå dere har oppnådd. Fryd dere og hold humøret oppe, for deres lange reise er på det nærmeste over, og stå fast og støtt i Lyset.

Hele universet venter på at Menneskerasen skal komme videre og det er et mye større øyeblikk i deres evolusjon enn dere kan greie å fatte. Oppstigningen deres vil etterfølges av mye glede og gamle venner og bekjente fra mange inkarnasjoner vil komme og bli med i feiringene. Vi i den Galaktiske Føderasjonen, som nøye har fulgt med på alle deres eventyr, vil omsider kunne vise oss og møte dere på Jorden. Vi har så mye vi skal gjøre sammen i den nære fremtid og vi skal hjelpe til å få fart på deres vei frem mot ankomsten i de høyere dimensjonene og hjelpe dere å finne dere til rette der. Dette er spennede tider uansett hva som foregår på Jorden for øyeblikket, ettersom den Nye Tidsalderen vokser frem raskere enn noensinne.

Det som blir synliggjort for dere i disse avsluttende fasene av den gamle Tidsalderen er ekstremene hos disse som fortsatt ikke greier å gi slipp på oppfatninger og tro som holder dem tilbake. Og like vel er svaret så enkelt som å innse og anerkjenne at alle sjeler er Ett. Under slike omstendigheter er det du gjør mot en annen også hva du gjør mot deg selv, fordi du kan ikke være frikoplet fra noe av det som skjer. Denne “En-heten” er fullstendig og kollektivt bestemmer dere hvilken vei Menneskeheten vil gå. Det eneste unntaket er når krefter som er større en dem på Jorden bstemmer seg til å gå inn og bestemme fremtiden deres. Dette har ofte skjedd på slutten av en syklus når den har vært brakt til avslutning. Dette griper imidlertid ikke inn i deres frie vilje som dere hele tiden praktiserer. Naturligvis vil det alltid finnes påvirkninger som vil tiltrekke dere den ene eller annen vei, men det er alltid slik at det er mulig for dere å velge av fri vilje. Som individ gjør dere deres egne valg med hensyn til hvilken vei dere vil ta, men det finnes likevel en del betingelser som gjelder, avhengig av hva deres endelig må er.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som tiden går ser jeg at stadig flere sjeler begynner å utvide sin bevissthet og at Lyset øker hele tiden. Dere står ved en klar skillevei hvor de som har valgt Lysets vei løfter seg opp og ut av mørket. Det er uunngåelig at de vil bevege seg videre og til slutt ta sin plass i de høyere vibrasjonene.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge