Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 31, 2011

SaLuSa, October 31, 2011Avsløringen, det at sannheten kommer frem, er i seg selv er viktig for oss, men ikke så viktig som den utviklingen som vil skje etterpå. De mørke kreftene forsøker med alle midler å hindre at kunngjøringen om vår eksistens blir gjort, for det betyr slutten for alle deres skjulte aktiviteter. Det er også begynnelsen på et nærmere forhold mellom oss og dere, og det vil føre til en fantastisk gjenforening for Lyset Brorskap. Vi legger derfor kontinuerlig press på våre allierte for å begynne Avsløringen, så snart som mulig, men om nødvendig må vi sørge for at det skjer. Vi har lenge henvist til en guddommelig fastsatt dato for dette, og den er ganske nært forestående, så enhver forsinkelse vil være av kort varighet.

Det er ikke det at dere er dårlig forberedt til Oppstigningen, fordi den har vært i gang lenge allerede. Så er det da også slik, at så snart vi kan få dere direkte i tale, så kan vi gjøre alle detaljene kjent for dere. Slik saken står nå, har de av dere som har gjort beslutningen om å stige opp trofast fulgt de råd dere har fått. Dere har funnet deres egen vei og mange av dere lever allerede deres liv som en som lever i Lyset. Det er mange ulike idéer om hvordan endetiden vil utspille seg, og det blir akseptert, ettersom det er deres valg hvor deres reise skal ta dere hen. Husk på at 21.12.12 er et fantastisk løft, og likevel bare begynnelsen på en ny syklus av læring og erfaring. Imidlertid byr den deres sivilisasjon på en anledning til å forlate dualiteten, slik at dere ikke lenger trenger å fortsette å inkarnere i den lavere dimensjon.

Dere kan ha mange gode minner om deres liv her på Jorden, men glem ikke at de fleste av dere vil stige opp sammen med henne og få muligheten til å nyte skjønnheten og harmonien i de høyere dimensjoner. Dere vil ikke komme til å angre på at dere forlater den nåværende Jorden og faktum er at dere kommer til å føle dere privilegert over å ha fått være sammen med henne på reisen. Dere vil ha beveget dere fra det uvirkelige til Skaperens uttrykk for hva livet virkelig er ment å være. Dualiteten ble gitt dere slik at dere kunne erfare akkurat det dere ønsket og dere fikk fullstendig fri vilje i gave. Nå er dere i ferd med å tre inn i de himmelske riker hvor Skaperens Lover er manifest og kraften til å skape blir gitt dere. Når så skjer, har dere allerede blitt Kosmiske Vesener uten noen som helst begrensninger. Imidlertid, Universets Lover gjelder like fullt, men når dere er på et høyere nivå både av evner og forståelse, ville det ikke falle dere inn å handle i strid med dem.

Etter å ha gjennomlevd det dypeste mørke og den vedvarende innskrenkning i deres rettigheter, så var det ventet at dere ville reise dere mot dem som hadde gjort dette mot dere. Fordi at så mange av dere vendte dere mot Lyset og søkte frihet fra deres undertrykkere, så ga det Lysets Brorskap muligheten til å autorisere vårt nærvær i deres liv. Med denne hjelpen har dere løftet dere temmelig raskt og ved så å gjøre har dere løftet bevissthetsnivået til nye høyder. Effekten av dette har også hjulpet deres medreisende til å våkne, og kraftbølgen som dette skaper gjør at ingen ting kan hindre at den naturlige avslutningen kommer. Det er naturligvis det dere har arbeidet for i lang tid og vårt nærvær sikrer at det avsluttes på riktig vis.

Når dere vet at deres nåværende liv bare er ett av mange og at de vil fortsette ad infinitum, så vil dere forstå at alt er for at dere skal få læring og erfaring etter hvert som deres bevissthet vokser. Den vil gradvis utvide seg til den tilslutt ville kunne favne en hel planet og langt inne i fremtiden vil noen av dere kanskje velge erfare det å være en sjel i en planetkropp. Dette kan kanskje gi dere en idé om hvilket storslagent vesen dere har i Moder Jord som, akkurat som dere selv, stadig utvider sin bevissthet. Det er derfor dere vil stige opp sammen, og når dere tenker over det, så er det et ganske forbausende faktum. Hvem ville ellers tenke på at Moder Jord er et fullt bevisst vesen? Det er derfor dere blir bedt om å anerkjenne og takke for alt hun har gjort for dere i sin kjærlighet til menneskeheten. Hun føler deres kjærlighet og hører deres bønner, og hun føler seg betrygget ved dem, nå som hun går videre i sin egen renselsesprosess.

Jo mer dere forstår sannheten om dere selv og meningen med at dere er her, jo lettere vil det bli å akseptere de forandringene som nå er i ferd med å skje. Vi vil si til dere; la dere flyte med strømmen i trygg viten om at alt vil gå bra uansett hvordan det ser ut akkurat nå. Bare tenk på hvor kort tid som gjenstår før Oppstigningen og gled dere over tanken om hvor spennende det vil være å ta del i den. Det er derfor dere inkarnerte i denne spesielle tiden og dere var fullt klar over hva deres erfaringer ville omfatte og inkludere. Tenk igjen på alle de vise sjelene som har kommet til Jorden i de senere årene og brakt med seg høyere bevissthet som er nødvendig for at oppløftelsen skal holde frem. Dere kaller dem Indigobarna, Stjernefrø og andre navn som viser at de er spesielle sjeler som bringer med seg mye sterkt tiltrengt kunnskap. De forlot det bekvemme livet og harmonien i de høyere dimensjoner for å være her og tjene dere når deres tid kommer og det er behov for deres evner.

Behandle alle som om de er deres Brødre og Søstre og gi av deres kjærlighet så raust som dere kan. Dersom dere kan greie det, og å se Lyset i hver enkelt av dem, så vil dere hjelpe dem å løfte seg opp, for alle sjeler responderer på kjærlighetens vibrasjon. Når dere kan greie dette, har dere i sannhet nådd Kristusbevissthetens nivå som vil være god nok for fremtiden. Gjør simpelthen deres beste. Mer kan der ikke gjøre og ingen kjærlig sjel vil bebreide dere hvis det er situasjoner der dere rett og slett ikke greier å hold dere på det nivået. Det vil bli lettere etter hvert som dere gjør fremskritt mot de høyere dimensjoner og til slutt tar deres plass i dem.

Sannheten vil komme frem med de avsløringene vi vil bringe dere, men vær forberedt på å bli overveldet over i hvilken grad dere har blitt ledet på villstrå. Mye av det vil være vanskelig å fatte og akseptere, fordi dere har vært hjernevasket så lenge. Gjør deres beste og aksepter så mye dere greier, for alt det dere ikke kan greie å ta stilling til vil likevel finne sin plass i hjertet deres når tiden er moden. De fleste av avsløringene vil få dere til å nikke og tenke ”jeg hadde en følelse av det”, og det vil gjøre at dere forstår mange av de mysteriene som har blitt lagt foran dere for å holde dere under kontroll. Det de mørke kreftene ønsker minst av alt er at dere skal bli uavhengige av dem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jo mer jeg forstår om dere, jo mer verdsetter jeg deres vederheftighet og hvordan dualiteten har gjort dere tøffe nok til å tåle livets gleder og sorger. Ikke rart at andre sivilisasjoner vil komme til dere og søke deres hjelp. Dere har reist frivillig fra det komfortable liv og gleden i de høyere dimensjoner, for å få en fullstendig opplevelse av dualiteten med all sin smerte og sorg, for at dere skal kunne hjelpe andre. Vi bøyer oss for dere i beundring og ser til fulle hvilke strålende kjærlighetsfulle sjeler dere er. Jeg elsker dere alle.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge